AZO MBU BU YOHANNA 18

1Ki nyaken wakara mka wezo numa m mbyà nwu­ tsōn dzun dzu ki hwadon nabi jinni, ku ci ba gbentsòn cia wa dandan ba. Ahwea yi bye fin tswen yafan jinni kata. 2Ku da ndekuto gbangban numa, kuna danra, "Babila wa kwakyi kadzu be jinni ra! Ku kadzu be jinni ra! Babila kan ndo bu ajon baa ba­ ba, ba awo baa baba ra. Anyi baa ciki ciki baa zadi hora kwan mu nari ki bye waji ri. 3Ki cin waa tsu pajukun ki cincin na wa jape anab, be pan kabe dibe ba, bena ten bea na tsa aso baku nu dzundzun. Abe akù baa sen tswen ki fin tswen bena baku nana. Zhenti kan pajukun baa du abu ki vo ki cin ashara wa ki finka Babila ra." 4Se mka mbyā fo kyu dzun ki don danra, "Ani pajukun bandomi hora, ní pwa­ dzu fan Babila jinni níká kwan tswi abu dzun baku ki bye abu wa babaa raba. Afyin'a ku baaku ki cin baba. 5Abu wa babaa tswà ci jinni surududu numa zanzan ki hwa cucu ki don. Cidon mujia ba abu wa baba bu Babila ba. 6Ní banku ton bu abu waa ku ndi tsani ra, ní banku ton bu abu baa ku ndi tsani ra sen dia ndo pyinna. Agòndon mbò waa ku ndi yi pajukun jape anab kiyo wa ra, ní weku jape anab wa dzon ka bua ra ndo pyinna yiku ku wa ban ton. 7Ki cin waa kuna dan ki fin mikyin'a danra ku ci wa­ kuku, ku cia wakwade ba, ku kana ga danra, anyunu wa pe mikyin dzun ribi duaku ba. 8Ama aki wa bwan apa, ba mikyin wa pepe, ba mbo ribi du­ ku ki fin anyunu dzundzun, apyu kari ji tsòn tsabaku ki fin anyunu waji. Ki cin waa Cindoi Cidon wa foku kwen ra, ku ci ba gben­ tsòn cia wa dandan ba." 9Abe akù baa sen tswen baa ndi na tsa ashara ná baku na tsa aso ra anyunu waji bema mbyà vyenpyu beri kunde ri da ndekuto. 10Beri zinzin bu fyin wa du finka Babila waji ra, beri kpasun yabe ki go kyekyea riba, beri ci kankan ri danra, "Keika! Keika! Au Babila finka wa ci ba gben, pajukun na she shiu suu numa. Mwamwa numa afyin duu ki fin ayo dzun­ dzun tsa bwa numa ra?" 11Zhen­ ti baa ki fin tswen ho vo we cin na kundekuto na kan yiki ki cin waa apa dzun wari hwenbe tswénbe yo baani ri. 12Atswénbe baaji ci zinariya ba azurufa, ba takude baajinderi numa, ka ba akan baa pa vo baajinderi numa, ba tukpa kyadzwe, ka ba tukpa kwashe, ba tukpa bupe, ba tukpa baa nyonyo, ba ahyen baa jin­ deri baa nufyin sansan numa, ba azun bu winyi, ba ahyen baa ci ba abe suu numa ba asho baa pepe ba baa nyonyo, ba abàn dzun wa janjan waa beri baku dan marbu ra, 13ba abushu baa nufyin vyavya numa, ba mbu tu­ rare, ba abyu wa nufyin sansan numa, ba luban, ba jape anab, ba byu, ba mbu waa be hwaku na tira tira numa, ba aza, ba ana, ba adòn, ba avin, ba kyekye waa avin ri gbe ra, ba anya, ba cindi bu pajukun du. 14Zhenti baa ri kyen ya ki ti ra, ri dan yi pajukun baa ki Babila danra, "Abu baa sansan baa ndi na vyani, ba abu baa ni ndi na caco ki cinbe ra, vinni ra be tsaba jinni kata ra, niri du kani zobe mbyà riba!" 15Zhenti baa ri hwenji ba abu baaji ri fa hwenbe kiyo ra, azin ri panbe, beri pantse kyàkyà ki kankan ki bahun ri kundekuto, ri kan yiki danra, 16"Keika! Ba­ bila wa kwakyi waa pajukun ndi na she shia ra. Babila wa ndi ri mbyā dia sansan numa ba tukpa bupe, ba tukpa wa nyonyo. Kuri mbyā dia ba bigya wa pa hwan, ba akan wa pa vo, ba wa pa tson baa be ngyobe ba zinariya, ba abàn baa mbyā di badati baa ci ba abe cia wa dandan ki nu ba! 17Ama dukya baakara tsaba jinni kata ki fin yo dzundzun." Pa­ jukun baa sen akò wa ki jape, ba pajukun baa beri kyanbe ki fin akò ri ya kini kata, ba pajukun baa ri ya akò katabe pantse na kyàkyà ki kankan. 18Waa be mbyà apyu pan finka Babila ji, nase na ben vyon kurududu ra, be nde vo hwa nu da ndekuto na danra, "Finka dzun wa hwe ci tsadzu Babíla kini ri?" 19Be ko vivi be cinbe, bena da kuto, na kunde, na kan yiki na danra, "Keika! Keika! Babila finka wa hwehwe, finka waa pajukun baa sen akò wa ki jape kata fa hwen ki dia ra, ama jinna ku kadzu be jinni ba nwoa kata ra! 20Ani pa­ jukun baa ki don kata ní cu cu­ cu, ani pajukun baa bà Cidon ba ani fotson, ba ani baa da don, ní cu cucu ki cin waa Cidon yi abwi bu abu waa Babila tsani ra pan­ ku ra." 21Ki nyaken wakara se m wezo m mbyà nwutsōn dzun wa gbangban numa nde bàn dzun kwakyi numa ci tsadzu akwīn wa hwa za nde ven taya ki fin jape, ku danra, "Ci tsadzu waa abàn ra dzu ciya ki fin jape ra, finka Babila ribi kadzu be jinni numa, azoa ri jan ba jinni numa. 22Pa­ jukun ribi fobe akyu bu gariya wa gbagba, ba avyon wa tsotso, ba ashenshen wa nwenwe, ba ahyu wa nwenwe ba ayaga wa nwenwe riba ko titi. A nde bu akwīn wa hwahwa ri bànde ki finka waji. 23Beri mube pyu ku se yafan bye ki byeu riba. Beri fobe kyu bu akishe ba nua ki byeu riba. Andi zhentiu ciri apa baa ndanda ki fin tswen. U pu tsu pajukun badati ki cincin ki cincin ba aji bu hyen wa tsatsa, 24Be du asa bu baa da don, ba asa bu baa bà Cidon, ba asa bu pajukun badati kata baa be ge bwanbe ki fin tswen ra ki byeu, Cidon hwa yi bwibe pan u ra."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\