AZO MBU BU YOHANNA 19

1Ki nyaken wakara se m fo ci tsadzu pajukun suu numa na gbannu ki don, bena nyakyin ba gben numa na danra, "I she ashi bu Cidon! Ku ci apa wa nwàdzu pa, ahwè ba gben ci bu Cidon. 2Ku ci apa wa fo kwen byenbyen numa ndafan jinni ko nukon! Akù wuwa gbaza wari tsaba fin tswen ba aso bu agbaza wa tsatsa ra, Cidon foku kwen, akwen panku ra". 3M fo bekà mbyā nyakyin danra, "Í she ashi bu Cidon! vyenpyu waji foji vyon wa ben­ ben kurududu numa keke yaya ki hwa cucu ki don ko nukon". 4Se baco baa kwan dzun didzun nwa nyena hora ba abu baa kwan dzun nyena baa ci ba cindi hora, be tu ben jinni ki pyen bu Cidon ki bye adudu bu amà ra, be wa Cidon danra, "Ku ci numa! Í she ashi bu Cidon!" 5Ki nyaken wakara se m fo kyu ki bye adudu bu amà waji na zen aji ba gben numa danra, "Ani zhen nya bu Cidon, ba pa­ jukun baa zinzin bu Cidon, baco ba baci, í she ashi bu Cidon". 6Se mkà fo kyu dzun ci tsadzu pajukun kwan cinkwan na gban­ nu tsadzu jape wa shekye, kà ci tsadzu acù na nyande gbangban numa na danra, "Í nya zen bu Cidon ki cin waa Cindoi Cidon wa kari kata na tsa tson. 7Í cu cucu; Í mbu mikyin, ikà yiku hwe! Ki cin waa anyunu waa Nwudòn ra ri be akishe ra mba tiri ra. Akishe mbyāmbyà dia ra. 8Be yi akishe waji tukpa waa beri baku dan line wa ngo kyu­ kyu sansan numa ra jiji ku dze". (Cinna bu tukpa wa ngo kyukyu sansan ra ci cinna bu butso wa sansan waa baa bà Cidon ri tsa hun). 9Se Nwutsōn dzun dan yi­ mi danra, "Ta aji baakara ki fin Afa, pajukun baa be babe nde bi ki bye akishe bu Nwudòn waji ra, Cidon ku sanbe," Nwutsōn waji ka dan yimi danra, "Wakara ci aji bu Cidon ajinderi byenbyen numa." 10Se m tu ben jinni ki pyen bu nwutsōn waji m waku, ama ku dan yimi danra, "Ka tsa numa ba ko titi! Ami ma m ci watson bu Cidon tsadzu waa au ba bazhenzau pansan aji waa Yesu pofan tà yi pajukun ra. Ú wa Cidon kenken. Ki cin waa ajibyen waa Yesu pofan tà yi pajukun ra ci cinna bu abu waa Denden bu Cidon ri tà yi apa baa da don hun." 11Ki nyaken wakara se m wezo m mbyà nu nyakyon tan wa wa Cidon pofanfan riyo numa ci, m mbyà wi fyen pantse yo! Apa wa kyan wi waji beri baku danra, "Apa wajinderi byenbyen!" Kuri fo pajukun kwen ba aken wa nunu ki fin nyaco wa byenbyen ndafan jinni ko nukon. 12Ngyi zoa ki cin ci nyo joro numa ci tsadzu nene pyu. Ku ho àtābà rikyaa numa be cin'a. Be tā zèn'a ki dia, azèn waji apa dzun wa hwayi cinnaa baani, se aku ha dia kenken. 13Buken waa ku we ki dia ra bwinbwin na zo asa kata, Beri ba zen'a danra, "Aji bu Cidon." 14Pajukun baa nuken baa ki don be dze tukpa bufyen baa nye sasa numa, be kyan wi fyen na bàku ki nyaken. 15Gisingiri wa ji fyanfyan numa pwa­ dzu ki nua bi myi. Kuri ge bwan tsu pajukun badati ba gisingiri waji. Kuri tsa tson ki cinbe ba agasho. Kuri pen jape nwahin anab ki tsin ki bye waa beri pen jape nwahin anab kiyo ra. 16Be ta zèn'a ki di bu buken'a, beka ta dzun ká son bea danra, "Akù bu abe akù baa sen tswen, Cindo bu abe Cindoi!" 17Ki nyaken wakara se mka wezo numa m mbyà nwutsōn dzun pantse ki cin anyunu ki don, ku ba anyi baa na pen ki don ra nde gbangban numa dan­ ra, "Ní bi, ní kwan cin kenbi ki bye buju waa Cidon mbyā soni yo ra. 18Ní bi ji awi di bu abe akù baa sen tswen, ba baa nuken, ba abe akù ken, baci ba baco, ba awi bu vin, ba awi bu baa ne vin." 19Ki nyaken wakara se m wezo m mbyà bupon ra, ba akù baa sen tswen hora, ka ba pajukun baa nukenbe. Be ho cinbe kwan dzun jiji be nu apa wana kyan wi fyen ra ken ba baa nuken bandoa. 20Be pan bupon waji, ba apa wa da don wa kan­ kan wa ndi tsa abu baa ken nwo ki pyen bu bupon waji ra. Ku ndi na tsa abu baa ken nwo baaji numa na puji pajukun be zen nde yibe nakyibe sin yo, be kana tu ben jinni na wa zén'a waa be myi ra. Be pan bupon waji ba apa wa da don bu akan ra riju numa nyaya ki fin pyu wari se ba abu wa ne mbupyu ra. 21Pa­ jukun baa nuken bu bupon ra, ba apa wa da don bu akan ra, be ge bwan hobe kata ba gisingi-ri wa ji fyanfyan wa pwadzu ki nu bu apa wana kyan wi fyen ra. Anyi hora kata ji awibe jiji zezu gan numa tsadzu afinbe ri kyi gafanfan ki jinni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\