AZO MBU BU YOHANNA 2

1Apa waji waa m wezo mbyà­ ku ku ho atswí kwan dzun tsupyen mbe vo wunua, ku kana kyenkyon ki yoba bu hin baa be mbyābe ba zinariya beri mupyu sen cinbe ra, dan yimi danra, "Ta aji baakara nde tson yayi nwutsōn bu Cidon ki Afisus. 2M yì abu waa nina tsa ranu kata. M yì waa ni gban mikyin pantse na tsa butso ba gbenni kata ra­ nu. M yinu danra, ni ze aji bu pajukun baa baba hora, ni zenni nde jiji be kwan cin bani ki dzun ba. Nī ken mbafo baa na so dibe danra, be ci fotson ra, ama nī mbyà be cibe fotson ba, be ci pajukun baa kankan. 3M yìnu danra ko waa ni ndi gban mikyin pantse ba gben na wa fyin ki cinmi ra ni pukanni nyaken yimi fora ba. 4Ama mna mbyà boni ki cin abu dzundzun, abu waji waa mna mbyà boni kiyo ra ciri, nī conmi tsadzu waa ni ndi ka­ pyen na conmi ra riba. 5Ní kye­ pan ba tswi byecuni waa ni ndi fan abu wa babani jinni ci ka­ pyen ra. Ní fan abu wa babani jinni ni tsa abu tsadzu waa ni ndi kapyen bàmi ra. Nima fanni abu wa babani jinni ba, mri bi gbe fyere hin waa beri mupyen sen cin'a ki byeni ra don, 6Àma mna she shini ki cin abu dzundzun, ki cin waa ni ngha abu aso baa Nikolaniyawa na tsa ra, ami nghabe numa du. 7Apa wama fo tson ku gon tson ku fo abu waa Denden bu Cidon na dan yi bi bu pajukun baa bà Cidon ra! Apa wama gban mikyin pantse ba gben ma ji cin, mri bi fanku jiji ku ji anwa hin wari yi apa cindi wa nga ci da bu Cidon ra." 8Apa waji ka dan yimi danra, "Ta aji baakara nde tson yayi nwutsōn bu Cidon wana mbyà pa­ jukun baa bà Cidon ki finka Sa­ miruna. Aji wakara dzu bye apa wa ci apa wa kapyen, ka ci apa wa ken niken, ka ci apa wa ndi hu ya kindo, ku do don pwadzu ki shi­ mbi ba cindi ra. 9M yì fyin waa nina wa, ba ahwen wana tsani ranu. Ama ni ci pajukun baa ci ba abu ki vo! M yì jibo baa pajukun baa so dibe danra be ci Yahudawa na zen ki cinni ranu. Ama pajukun baaji cibe Yahudawa ba ko titi, be ci zhenzhen bando Shetan! 10Níká weni bonban bu fyin wari bi duni raba. Ní gon tson ni fo, Shetan ri ken mba foni ki bye nyaco waa kuri pan pajukun badati ki finni tsu tan. Anyunu bu fyin waji kata ri nwādzua anyunu dzwe ba. Ní pansan ajimi byenbyen numa keke yaya, ko aji waji ma kanni nyaco bu aki wa bwanni. Mri bi yini cindi wa ci kenken, niri bi du hwe suu numa. 11Apa wama fo tson ku gon tson ku fo abu waa Denden bu Cidon na dan yi pajukun baa bà Cidon ra." 12Apa waji ka dan yimi danra, "Ta aji baakara nde tson yayi nwutsōn bu Cidon wana mbyà abi bu pajukun baa bà Cidon ki Birgamus ra. Aji baakara ci abu apa wa ci ba gisingiri waa nua go kyekye pyinna kata ji fyan­ fyan numa ra. 13M yì finka bye waa ni ciyo ranu, ci finka bye waa Shetan nde adudua soyo. M yìnu danra, ni pantse ba gbenni kata ni bàmi ba mikyin dzun­ dzun. Ko waa be bwan Antipas wana bàmi, na zen aji wa byen­ byen ki bye waa Shetan ciyo ra, ni vyin pukanni nyaken yimi ba. 14Ama mna con m dan yini aji ki cin abu badati baa ni tsa san'a hwanmi ba. Apa badati ki finni na pan vo ki bye abu wa fyen­ fyen bu Balaam wa ndi fyen Ba­ lak abu waa ku tsa jiji ku byè zhen Isra'ila be ji buju baa be wa bakindo kiyo ra. Kukà byèbe na tsa agya. 15Apa badati ka ci tiri ki finni na pan vo ki bye aji bu abu wa fyenfyen bu abe Nikola­ niyawa baa na tsa tswi aso baaji numa du ra. 16Ci numa ra ní gadi ba abu wa babani, nima gani di ba abu wa babani ba, mri bi gee ki byeni ba mbwari ba gisingiri wa pwadzu ki numi ra jiji m bi nuken ba pajukun baa na tsa tswi aso baaji ra. 17Apa wama fo tson ku gon tson ku fo abu waa Denden bu Cidon na dan yi pa­ jukun baa bà Cidon ra! Apa wa­ ma gban mikyin ma pantse gbangban numa kuma ji cin mri nde buju waa beri baku danra manna waa be nde konso hun ki don ra yiku jiji ku ji. M kari yiku abàn wa mbumbu dzun waa be ta azèn wa ripye ki dia ra. Ma nwadzu ba apa waji waa be yiku abàn waji ra apa dzun wa yì azèn waji baani." 18Apa waji ka dan yimi danra, "Ta aji baakara nde tson yayi nwutsōn bu Cidon wana mbyà abi bu pajukun baa bà Cidon wa ki Tiyatira ra. Aji wakara ci aji bu nwutsōn bu Cidon waa azoa ci nyo joro numa tsadzu nene pyu ra, waa abea na zun nyanya numa tsadzu ashó waa be can nwaaku pwadzu ki pyu ki tungyu a ngyo sanku. 19M yì abu baa nina tsa ranu kata. M yì acon wa ki fin mikyinni waa nina tsaza dini yo ranu, m yinu ni yi wajinderi ki byemi, m yi waa ni gban mikyin pantse gbangban numa ranu, m yìnu abu baa nina tsa tanma ra sanka abu baa ni ndi na tsa kapyen rari. 20Ama mna mbyà boni ki cin abu dzun­ dzun, mna mbyà boni ki cin waa ni zen nde fan wuwa waa beri baku danra Jezebel ra ci finni ra. Kuna so dia danra, ku ci apa wa da don bu Cidon, kuna fyen pa­ jukun agya wa nyanya, be baku na godi kukà hwa yibe na ji buju baa be wa bakindo kiyo. 21M yiku apyo titi numa jiji ku fan abu wa babaa jinni, ama ku nghaa, kuna foji atswi aso baaji wana tsatsa. 22Ci numa ra, se mma yiku dado na jinni ki bye waa bena godi baku kiyo ra hun­ nu. Pajukun baa na tsa aso baku ra, bema gabe di ba abu wa ba­ babe waa bena tsa baku raba, se mma gbe afyin wa kwakyi numa senbe ki cin. 23Abe zhen baci bandoa baa na godi baku ra kata se mma bwan hobe don. Jiji abi bu pajukun baa bà Cidon kata be hwayi danra, ase m ci apa wa fon fin mikyin bu pajukun. Mri yi ko kani kata vokwin'a mba­ mba nu tswi butsoa waa ku tsa. 24Ani pajukun badati baa ki Ti­ yatira, baa ngha abu wa fyenfyen bu Jezebel baku ki cin ra, ni fyenni aji ki cin abu baakara baa pajukun badati na babe danra, 'Abu baa yuyu kuku baa ci bu Shetan.' M conmi wa tereni so don ba aji wa zenzen hwe numa riba. 25Se ní pansan ajimi waa ni ndi fora hwa hwanni sansan ke­ ke numa yaya ki bye anyunu waa mri kasen ribi ra. 26Apa wama pantse gbangban numa, ma ji cin, ma tsa abu wa we hwanmi numa keke yaya ki bye anyunu wa kennu, mri naku tson jiji ku ci akù ki cin bu tsu pajukun ba­ dati ki cincin ki cincin kata tsa­ dzu waa Atami ndi nde gbentsòn kwami ki vomi ra. 27Kuri tsa tsòn ki cinbe ba agasho. Kuri da gban fanbe mburu mburu numa nya cincin tsadzu ape jen. 28Mri yiku atswí wa te cin byekya. 29Apa wama fotson ku gon tson ku fo abu waa Denden bu Cidon na dan yi abi bu pajukun baa bà Cidon ra!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\