AZO MBU BU YOHANNA 20

1Ki nyaken wakara se m we­ zo m mbyà nwutsōn dzun dzu kd hwadon nabi jinni, ku nde abu wa pofan nu shi wa dzon tea ki jinni bara nde mbe voa. Akan wa we apa ka mbe ci voa du. 2Ku tswà pan anyo wa kwakyi wa ndi ci avo ndi gbogbo dzu jinni bi, beri baku danra, "Abu wa baba, ko Shetan," nwutsōn waji weku ba akan sa jinni se ma zan aju dubu dzundzun. 3Ku tseku nde taya ki shi wa dzon tea ki jinni bara, ku te nyakyon tsuken jinni shen na tsuken nua ki cin waa jiji anyo waji kuká du nyáco wa she pwadzu ku bi puji pajukun ki fin tswen riba, se aju dubu dzundzun ma tsanwā­ dzu ra hunnu beri fenfanku jinni, be yiku pyo titi numa 4Ki nyaken wakara se mka wezo m mbyà adudu bu amà rikyaa numa. Pajukun baa nda webe tuci bye adudu bu amà baaji ra be yibe gbentsòn wa fo kwen. Mkà mbyà denden bu pa­ jukun baa be ndi ge bwanbe ki cin waa bē ndi na zen aji ki cin bu Yesu, ba adon waa bena da ki cin bu Gidon, ba ki cin waa be ndi nghabe wa tu ben jinni be wa bupon ra, ba bakindo waa be myi nde so ra. Bekà ci pa­ jukun baa ndi nghabe waa be kyibe sin yo ki vobe ko ki mupyenbe ra. Be kasen kan pa­ jukun baa ci ba cindi, be ba Yesu tsa tson zan ju dzundzun. 5Pajukun badati baa ndi hu ya kindo ra be do kabe ki don ba cindi ba, se aju dubu dzundzun ma tsa nwādzu ra hunnu. Abe pajukun baaji beri kapyen ri do pwadzu ki shimbi. 6Apa wama ci ki fin apa baa ri do don kapyen pwadzu ki fin mbi ra wa sansan bu Cidon ku kwanku kiyo. Beri mbyā hube aki wa hwa pyinna riba, beri ci von bu Cidon ba Yesu Kiristi. Beri tsa tson baku ki dzun zan ju dubu dzundzun. 7Dede waa aju dubu dzun­ dzun ra ma tsa nwādzu ra, beri fenfan Shetan jinni ki bye akan waa be ndi weku ra. 8Kuri ya puji tsu pajukun ki cincin kata ki fin tswen. Beri ba pajukun baaji danra Gog ba Mogog. Shetan ri gbe hobe kwan dzun jiji ku nuken babe, pajukun baaji hwea hwea numa ci tsadzu avon. 9M mbyàbe tswàtswi dzu kini kata bi fye hou fin tswen kata ge shu­ kwa puken bu pajukun baa bà Cidon ki finka waa Cìdon con jia cia wa dandan bara. Ama apyu dzu don bi tsòn bwanbe kata. 10Shetan wa pujibe ra be panku taya ki fin shi bu abu wa ne mbupyu ki bye waa be ndi pan bupon ra ba apa wa da don wa kankan ra taya yo ra. Beri ci ken fin fyin anyutu ba afitse keke numa yaya ko nukon. 11Ki nyaken wakara se m wezo m mbyà adudu bu amà wa kwakyi mbumbu numa. Mkà mbyà apa wa nda wea tuci ki cin adudu bu amà waji ra. Bye jinni ba bye don janku ki zo, apa dzun wa mbyà kaabe baani. 12Se m mbyà pa­ jukun baa huhu, baco ba baci pan­ tse na pyen bu adudu bu amà waji. Afa pofanfan nu riyo numa na bye waji. Afa dzun pofanfan numa ci, afa waji ci afa waa beri ta zèn bu pajukun baa ci ba cindi ki fin'a ra. Be fo baa huhu hora kwen ken cin dibe, ki cin abu baa be ndi tsa ra be ho taso ki fin afa waji. 13Pa-jukun baa ndi hu ki fin jape ra be pwadzu ki fin jape bi. Pajukun baa ndi hu ya kindo kata ra, be pwa­ dzu ki kindo bi, be fobe kwen kata ken cin dibe kata ki fin abu baa be ndi tsa ra. 14Be pan aki wa bwan pa, ba bye kindo hobe nyaya ki fin pyu. Apyu waji ci cinna bu aki wa hwa pyinna hun. 15Apa baa azenbe baani ki fin afa waji waa beri ta zen bu pajukun baa ci ba cindi kiyo ra, be pan hobe nyaya ki fin pyu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\