AZO MBU BU YOHANNA 3

1Apa waji ka dan yimi danra, "Ta aji baakara nde tson yayi nwutsōn bu Cidon wana mbyà abi bu pajukun baa bà Cidon ki Sardisus ra. Aji wakara ci aji bu apa wa ho Denden bu Cidon kwan dzun tsupyen, ka ho atswí kwan dzun tsupyen mbe voa ra. M yì abu waa nina tsa ranu, pajukun na mbyàni danra, ni ci apa baa riju, ama ni huhu numa ci. 2Ní fen dze jinni ki bye ana, ní nde cin dini wa dati wana nga aki wa huhu ra so san. Ki cin waa m mbyà abu baa nina tsa ra san'a hwan bu Cidon ba. 3Ní kyepan ba abu baa ni ndi fo nde hwa hwanni ra sansan, ní gadi ba abu wa babani. Nima nghani wa fen dze jinni ki bye anani mri bi ge pini anyunu dzun tsa bwa numa ki bye ayo waa ni soni hwan ki dimi danra, mri bi ba, ci tsadzu waa apa wa vyi vyu ri tsa ra. 4Ama pajukun badati ki tiri ki finni ki Sardisus baa dze tsa­ babe tukpabe pu keke numa ba, m ri dzebe kyadzwe bufyen, beri tswàtswi dzwa anya bami kyen­ kyon ki bye dzundzun. Ki cin waa be fye waa m tsabe numa. 5Apa wama ji cin, mri dzeku kyadzwe bufyen. Mri tenmi zen'a pwadzu ki fin afa waa beri ta zen bu pajukun baa ci ba cindi kiyo raba. Mri dan aji ki cin'a yafan fin numa ki pyen bu Atami danra, ku ci apa wa bàmi. 6Apa wama fotson ku gon tson ku fo abu waa Denden bu Cidon na dan yi abi bu pajukun baa bà Cidon ra!" 7Apa waji ka dan yimi danra, "Ta aji baakara nde tson yayi nwutsōn bu Cidon wana mbyà abi bu pajukun baa bà Cidon wa ki finka Filadefiya ra! Aji wakara dzu bye apa wa nyenye, apa wajinderi byenbyen numa bi. M nde abu wa pofan nu nyakyon waa Dawuda ndi ci baku ra mbe vomi. Mma nde abu wa pofan nu nyakyon waji pofan nu nya­ kyon kiyo ra apa dzun wa ken wa tsuken nu nyakyon waji baani ri. Mma ka nde abu wa pofan nu nyakyon waji ma tsuken nu nyakyon kiyo ra, apa dzun wa ken wa pofan nu nyakyon waji baani ri, 8M yì abu waa nina tsa ranu. Ní mbyà, m pofan nu nya­ kyon riyo numa soni yo kara, apa dzun wa ken wa tsuken nu nyakyon waji baani. Ko waa agbenni zozo ra, m yìnu ni pan­ tse san ki cin ajimi byenbyen numa, ni nghami ba. 9Ní mbyà pajukun baa bà Shetan baa na so dibe danra, be ci Yahudawa ra, ama be cibe Yahudawa ba. Se mma yibe bi ho kunubebe tu ben jinni ki pyenni yini, jiji be hwà yinu danra, m con ajini tutu. 10Ki cin waa ní pansan ajimi so san gbangban numa ra, mri nwà­ dzuni ki vo bu fyin waa beri ken mbafo pajukun baa ki fin tswen wakara ra. 11Mri kasen bi gee ki byeni ba mbwari. Ci numa ra ko kani ku pansan ajimi wa ki byea ra nde konso sansan. Ki cin waa apa dzun ká pore àtābà ra don ba. 12Apa wama pantse gban­ gban numa ma ji cin mri ndeku so tsadzu hinpo ki ndo tson bu Cidonmi. Kuri ci kenken ki bye waji numa keke yaya ko nukon. Mri nde zèn bu Cidon ba zèn tswen bu Cidon waa beri baku danra, 'Urushalima wa ripye,' ra ta so dia. Urushalima waji ri dzu bye Cidon ki hwadon dzwa jinni. M kari ta azènmi wa ripye ki dia du. 13Apa wama fo tson ku gon tson ku fo abu waa Denden bu Cidon na dan yi abi bu pajukun baa bà Cidon ra!" 14Apa waji ka dan yimi danra, "Ta aji wakara nde tson yayi nwutsōn bu Cidon wa ki finka Lawudikiya ra. Aji wakara dzu bye apa waa beri baku danra, Kucinuma apa wajinderi wari dan ken aji wa byenbyen ko nukon. Ku ci nwo apa wa hwa Cidon mà koke kata. 15M yì abu waa nina tsa ranu kata. Nī panni ajimi tashuma ba, ni panniku se­ pyu ba. San kari ki byemi ní pan ajimi sepyu, ko ní panku tashu­ ma numa. 16Nī pantseni ki yoba numa ki cin ajimi, nī pantseni sepyu ba, nī pantseni tashuma ba. Ci numa ra mri tsuuni taya hun. 17Nina so dini danra, ni cí apa baa du abu ki vo, abu dzun waa ni nyani baani ri; aya! Abu wa cici. Nī hwa yini waa ni ci tsadzu pajukun baa gbànzo, baa yayo na kyenkyon nwo rinyi ra­ ba? 18Ci numa mna genni ce nibi hwen zinariya waa be ngyoku ki pyu ki byemi jiji ni hun fa hwen. Nibi hwen kyadzwe bufyen ki byemi jiji níká ci na kyen nwo rinyi numa riba. Nibi hwen hyen wa dàdo zo ki byemi jiji ni mbyà bye. 19Apa baa mna con ajibe ra, be ci apa baa mri nyabe nde, mri nà tenbe hun. Ci numa ra, ní so hwan kiyo ní gadi ba abu wa babani. 20Ní mbyà m pantse ci nu nyakyon na bānde kara, apa wama fo kyumi kuma pofanmi nu nyakyon yo mri kaya duku ki tan ri ji buju ki dzun baku. 21Apa wama ji cin mri yiku ci acū dzun­ dzun bami, ci tsadzu waa m ndi ji cin Atami yimi ci acū dzun­ dzun baku ra. 22Apa wama fo­ tson ku gon tson ku fo abu waa Denden bu Cidon na dan yi pa­ jukun baa bà Cidon ra!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\