AZO MBU BU YOHANNA 5

1Ki nyaken wakara, m mbyà afa ki vo wunu bu apa wa nda wea tuci bye adudu bu amà ra. Be tā abu mu fin afa waji ba gan nyaken'a kata be shen tsuken anu afa waji fo bye tsupyen. 2M mbyà nwutsōn wa gbangban numa, na mbye aji ba gben numa na danra, "Akani ken wa pofan afa waa be penku kwan dzun shen tsuken nua bye tsupyen ra­ ri?" 3Ko apa wa ki don ko apa wa ki fin tswen wa ken wa pofan anu afa waji ku wezo kiyo baani. 4Ki cin wakara m kundekuto, m kan yiki cia wa dandan ba. Ki cin waa apa dzun wa ken wa pofan afa waji ku wezo kiyo baa­ ni. 5Ki nyaken wakara apa dzun ki fin baco hora dan yimi danra, "Ká kundekuto ba, wezo ù mbyà Azenku atsu bu Yahuda, Ya­ huda nwuda bu Dawuda wa na akù. Azenku waji ji cin ra. Ci numa ra ku ken wa pofan nu afa waji waa be penku kwan dzun shen tsuken nua bye tsupyen ra." 6Mka mbyà Nwudòn wa wunu dzun pantse ci dzubye ba adudu bu amà wa ki yoba ra. Abu baa kwan dzun nyena baa ci ba cindi hora, ba abe baco hora ci ge shukwa Nwudòn waji so yoba. Nwudòn waji ci tsadzu be ge bwanku ge bwanbwan ci. Ku nga hyu kwan dzun tsupyen, kukà nga ngyizo kwan dzun tsupyen. Ngyizo baaji ci cinna bu Denden bu Cidon baa Cidon tsonbe ya kini kata ki fin tswen. 7Ki nya­ ken wakara a Nwudòn waji do don ya pan afa waji ki vo wunu bu apa wa nda wea tuci bye adudu bu amà ra. 8Waa ku pan afa waji numa ra, abu baa kwan dzun nyena baa ci ba cindi hora, ba abe baco baa kwan dzun di­ dzun nwa nyena hora be dzu be jinni ki pyen bu Nwudòn waji. Katabe be ho gariya, bekà we abyu wa nufyin sansan numa ki fin atukpe waa be mbyā ba zi­ nariya be ho mbe vobe ken cin dibe kata. Abyu wa nufyin san­ san ra ci cinna bu ndedzwa waa abi bu pajukun baa bà Cidon ri dzwa ra hun. 9Be tsò vyon wa ripye na she ashi bu Nwudòn waji danra, "Au ciri apa wa ken wa pofan afa waji waa be penku kwan dzun shen tsuken nua bye tsupyen ra. Abu wa tsa numa ra, ki cin waa be ndeu ge bwan ra. Anu akiu waji waa ù hu nde asau we jinni ra hunnu ù hwa penre tsu pajukun ki cincin ki cincin ki fin tswen wakara yi Ci­ don. 10Ù hwa yi baco baaji kan avon baa wa Cidon ki Ndo tsòn u. Beri tsa tsòn ki fin tswen wa­ kara ci tsadzu akù." 11Ki nyaken wakara, mkà wezo numa m mbyà abu baa kwan dzun nyena baa ci ba cindi hora ci ge shukwa adudu bu amà ra so yoba. Mkà mbyà baco baa kwan dzun di­ dzun nwa nyena hora ci ge shu­ kwa abu baa ci ba cindi hora shon dzun. M fo akyu bu zhen­ tsōn bu Cidon rikyaa numa, be kwanna bye waji shan mama numa ge shukwa baco hora shon dzun. 12M fo katabe na tsò vyon ba gben numa danra, "Au Nwu­ dòn waa be ndi ndeu ge bwan ra, u fye wa du gbentsòn, ba dukya, ba zobyen, ka ba hwe. Ùkà fye waa pajukun be yiu hwe, be tsò vyon she ashiu kiyo." 13Se mkà mbyā fo akyu bu abu baa ki don ba abu baa ki jinni, ba abu baa ki kindo, ba abu baa ki nwojan kata na tsò vyon dan­ ra, "I she ashi bu apa wa nda wea tuci ki bye adudu bu amà ra, īkà she ashi bu Nwudòn ra. Ahwè ba gbentsòn ku kwanbe kiyo numa keke yaya!" 14Abu baa kwan dzun nyena baa ci ba cindi hora danra, "Ku ci numa!" Se baco hora dzu be jinni ki pyenbe a wabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\