BAROMA 1

1Ami Bulus nwu nya bu Yesu Kiristi, ami waa Cidon bami nde bi ndemi so kankan kyoo numa jiji m ci fotson'a wa nde ajia nde dan yi pajukun. 2Avo ndi gbogbo Gidon genu ki cin aji waji dzu jinni bi dzu ki nu bu pajukun baa da adon, bekà ta aji baaji so fin Afa bu Cidon. 3Aji baaji ki cin bu Nwua Yesu Kiri­ sti. Ku ci apa waa be mbaku ki fin tsu bu Dawuda. 4Ku ci Nwu bu Cidon ki fa byeya numa, ki cin waa Cindoi Yesu Kiristi do don pwadzu ki shimbi ba gbentsòn bu Denden bu Cidon. 5Ki di bu Yesu Kiristi ki bye wa sansan bu Cidon ku cemi jiji m kan fotson m gbe pajukun ki cincin ki cincin bi ki bye zen bu Yesu Kiristi jiji be nde cin na jinni be yi wajinderi ki byea. 6Ani du ni ci ki fin pajukun baa Yesu Kiristi babe nde hora. 7Mna ta afa wakara na yini kata ani pajukun baa concon bu Cidon baa na finka Roma, ani baa Cidon bani nde jiji ni kan pajukun bua hora. Atai Cidon ba Cindoi Yesu Kiristi ku sanni san­ san, ku yini mikyin wa na jinni. 8Kapyen mna mbu mikyin yi Cidon ki cinni kata ki di bu Yesu Kiristi. Ki cin waa kó ki bye wani kata waa pajukun kò tata kiyo kata bena fo dón bu wajinderini waa ni yi ki bye Yesu Kiristi ra. 9Cidon waa mna tsaku butso yo ba mikyinmi kata, m kana dan yi pajukun aji ki cin Nwua ra yinu danra mna kyepan bani ki bye ndedzwa ko nukon. 10Mna pya danra Cidon ku zen nde yimi nyaco jiji m bi mbyà zoni. 11Mna nga jiji m bi mbyà azoni numa cia wa dandan ba, ki cin waa jiji m bi yini byon dzun wari dzu bye Denden bu Cidon ribi ra, jiji ni pantse gbangban numa. 12Jiji ami bani í du gben mikyin ki dzun, í zen gban dii mikyin yo ki bye wajinderii waa ī ci baku ra. 13Bando, mna con jiji ni yi sansan kwan yo danra mna nga jiji m bi mbyà zoni, m gbē pajukun badati bi ki finni jiji be yì Cidon ci tsadzu waa mna tsa ki fin tsu pajukun badati hora, ama avo jinna ba, abu dzun ki tiri na hwa denmi wa bibi tiri. 14Ci ken m dan aji bu Cidon yi pajukun kata, m dan yi Helena­ wa ba tsu badati, abe ba pajukun baa yì abu, ba pajukun baa yìbe abu ba. 15Ki cin wakara mna nga jiji m bi dan aji bu Cidon yini ani pajukun baa ki Roma. 16M panmi tsenni wa zen aji ki cin aji bu Cidon ba. Cidon ri tsa butso ba gben ki bye aji waji jiji ku nwàdzu apa wani kata wama yi wajinderi ki bye aji waji. Yahudawa ndi kapyen fo aji waji yi tsu pajukun badati bye hunnu be fo bube ki nyaken. 17Aji waji tà yii waa Cidon hwa ī kan pajukun baa ci sansan numa ki zoa ki bye wajinderi wa yiyi ki bye Yesu Kiristi kenken. Ci tsa­ dzu waa be ta ki fin Afa bu Cidon danra, "Apa waa Cidon ma mbyàku danra ku ci apa wa sansan ki zoa ki cin wajinderi waa apa waji ci baku ra, apa waji ribi nwàdzu." 18A kyinna bu Ci­ don dzu ki don nabi ki cin bu pajukun baa na tsa abu wa baba, na nwa nwe, bena tsa abu wa rimyi na te ajibyen ba abe bà jinni. 19Ko waa Cidon tà yibe abu waa bé yì ki cin'a ki byeya numa ra. 20Avo ki bye ayo waa Cidon mà tswen kan mà tswen akù ra, abu baa ku màbe hora kata tà yi pajukun ki fa byeya numa cinna bu apa waa Cidon ci, ko waa apa tsakaa wa mbyà­ kaku ba azo bara, ci fa byeya numa danra ku ci ba gbentsòn wa ci kenken. Ki cin wakara nya­ co waa apa ku du apyo wa tson nutson kiyo baani. 21Be yinu danra Cidon ki tiri ama be yibeku hwe wa fyeku ba. Be mbube mikyin yiku ba. Aji wa gaga bube dzua cin ba, mikyinbe nà tsuken jinni ra. 22Bena so dibe danra be ci pajukun baa byenzo, ama be ci pajukun baa jeje. 23Anu waa beri kyan wa Cidon wa ci ba hwe wari hua bara, be fanku jinni yana wa bakindo baa be mbyābe dzu pajukun baa ri huhu ra. Bena wa abe nyi baa pen don, ba awi baa kyen don ba baa kpa ba fin. 24Ki cin wakara numa Cidon fanbe vo ki di jiji be foji abu wa baba wa zadi abu wa pan tsenni wa tsatsa ba dibe. 25Be nghabe aji wa byenbyen bu Cidon yana bà aji bu akan. Abu baa Cidon màbe hora bena tu ben jinni wabe na yibe hwe, ama be ngha­ be wa wa Cidon, Amà wa mà tswen. Pajukun be she ashia numa keke yaya ko nukon. Ku ci numa! 26Ki cin wakara Cidon fanbe vo ki di yi abu wa pan tsenni wa vyabe ki mikyin ra jiji be foji wa tsatsa. Bawuwa nghabe wa ba wunu na byena, be yana ba dibe na na. 27Bawunu du nghabe wa ba bawuwa na byena. Be vya abu kagben be yana ba dibe na na. 28Ki cin waa be nghabe wa yì Cidon ra, ku fanbe vo ki di yi abu wa baba wana vyabe ki fin mikyinbe wa fyea wa tsatsa bara, be foji wana tsatsa. 29Afinbe muna azo bu wa baba numa, ba nwe wa nwanwa, ba abuu apa wa nyenye, bena nwà dibe nwe, bena hyu akyu ba dibe, bena bwan dibe, bena pu pajukun, mikyinbe san'a ba, bena zen dibe zun. 30Bena kapyo we dibe yo ki cin, be ngha Cidon, bena gban cin, bena ca aco, bena cì dibe, bena pwa hwan bu abu wa baba wa ripye wa tsatsa ko nukon. Be fobe tson bu atabe ba ayobe ba. 31Be ci pajukun baa pyi kyin. Abu waa bema genu danra beri tsa, beri tsabe abu waji ba. Be bàbeni ba mikyin wa hwa ceu apa jiji be hwi cicia. 32Ko waa be yinu waa adon bu Cidon danra apa baa ma tsa abu wa baba numa be fye wa huhu, ama be foji abu waji wana tsatsa kpo. Abu wa tu kari kata ciri, apa baa na tsa tswi abu baaji baakara numa bena zen aji na webe yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\