BAROMA 11

1M̀ kana mbye aji danra, Ci­ don nghaa pajukun bua ra? Sheshe. Ami ba dimi m̀ ci nwu Isra'ila, m̀ ci nwuda bu Ibrahim, m̀ ci bando bu Banyami. 2Pajukun baa Cidon ndi cebe avo ndi gbo­ gbo dzu jinni bi ra, ku nghaa be ba ko dzundzun. Nī mujini ba abu waa be ndi tā ki fin Afa ayo waa Iliya ndi na dzwa bo bu zhenzhen Isra'ila ki pyen bu Cidon rara? Ku danra, 3"Cindo, bazhenzhen Isra'ila bwan hore pajukun baa da dòn u hora ra. Bekà dagbàn kyen­ kyen bye waa beri bwan wi tsòn kiyo wau rara. Fanmi dzundzunmi vinni ri, ama be kana nyàmi ki vo ki be wa bwanbwan." 4Ama Cidon dan yi Iliya dan ke? Cidon dan yiku danra, "M̀ ho pajukun dipa tswanna ndo tsupyen yu so tiri ki kankan. Pajukun baaji zenbe nde be wa aki waa beri baku danra Baal raba." 5Kà ci numa tanma du, pajukun badati titi numa na tiri ki fìn zhenzhen Isra'ila baa Cidon hwi cicibe ku ce nwabe so. 6Ci tsadzu waa Cidon hwi cicibe hunnu ku cebe ra, wakara tàa danra be tsa abu dzun bu dibe hunnu Cidon cebe ba. Cidon rima kyan cebe ki cin waa be tsa abu dzun bu dibe hunnu, wakara rikyan tà danra cia hwì wa hwihwi ba. 7Cinna bu aji wakara dan ke hun? Abu waa bazhenzhen Isra'ila na nyà ra be dube ba. Ama apa baa titi numa baa Ci­ don cebe ra, be duri abu waji, pajukun badati kan pajukun baa gban cin. 8Ci tsadzu waa be tā ki fin Afa bu Cidon danra, "Cidon yibe kan pajukun baa pyi kyin be ci tsadzu pajukun baa gbànzo, nde numa dzu jinni keke bibi jinna." 9Dawuda kana pya danra, "Ayo waa bazhenzhen Isra'ila ri kwan cin kwanbe kenbi ji buju ri wa janbe ri fo vya ra, bé kò ki bye kwen bu Cidon, ku panbe ci tsadzu be kò ki bye ju, jiji Cidon ku natenbe. 10Azobe kú na tsuken jinni jiji beká mbyà bye ba, abu wa bababe ku ndabe ku yi tòfyonbe ku kadzu ko nukon." 11M kana mbye danra, bazhenzhen Isra'ila tā tsu kokwi rá, be koko gbogbo ra hun? M'm, sheshe. Ama ki cin abu wa bababe waa be tsa ra, Cidon pofan tsu pajukun badati nyaco waa jiji be du wa nwàdzudzu jiji ku tu zhenzhen Isra'ila ki mikyinbe. 12Akwi waa bazhen­ zhen Isra'ila ko ra, ma hwa yi pajukun badati ma fa hwen ki di bu akwi waji, abe bazhenzhen Isra'ila rima kyan gon tson nde cin na jinni yi Cidon pajukun rikyan fa hwen waji hwe nini numa hun? 13Tanma numa mna zen aji bani ani tsu pajukun badati, Ami ci fotson bu Yesu Kiristi waa m tsa butso bani ani tsu pajukun badati. Ci numa ra mna mbyà butsomi waji ba hwe cia wa dan­ dan ba. 14Ki cin waa dzun tiri mri hwa Yahudawa bandomi be fifi jiji be bi du wa nwàdzudzu ki bye Cidon. 15Ngha ngha waa Cidon nghabe ra ma kan waa fin tswen ku du nyaco wa ban vyon ba Cidon kiyo, anyunu waa Yahudawa hora ma kasen bi bye Cidon, kuri panbe vo pyinna. Beri ci tsadzu pajukun baa huhu, be da dòbe ki bye aki. 16Apa wama pyì borodi titi numa tswan Cidon yo, tà danra agangan borodi waji ci bu Cidon hun. Akyù nwo hin ma ci abu Cidon ta danra vo hin waji ci abu Cidon hun. 17Ahin waa abe Yahudawa ri baku danra zaitun ra, ci wa sansan numa, apa dzun ya geken hou zhenzhen vo hin waji nyaya hwan, a ya hwan ya geken vo hin zaitun wa ki hwan bi tsèbe ben ban kwan dzun ba hin zaitun wa sansan ra, Ani tsu pajukun badati hora, ni ci kyehin zaitun wa ki hwan waa be geken­ ku bi tse aben ba hin zaitun wa sansan badati hora kata ki di bu akyù nwo hin zaitun wa sansan ra. 18Ci numa ra, niká sinni ba kyehin bu hin wajinderi raba. Nina cì dini abu kake? Akyehin ri yia akyù nwo hin rì buju ku ji ba, ama akyù nwo hin ri yi kye­ hin ri buju riji. 19Dzun tiri niri danra, "Bē geken ho kyehin hora don ki cin waa bé bi hoi za nube bé tsei ben ba hin wa sansan ra." 20Ci numa ajinderi. Be ge ken hou vo hin nyaya hun ki cin waa be yibé wajinderi ki bye Yesu Kiristi ba. Ani ni kan vo hin shonshon waji rá ki cin waa ni yi wajinderi ki bye Yesu Kiristi ra. Ci numa ra, niká caco ba, ama ní zinzin. 21Ci­ don fan'a zhenzhen Isra'ila baa ci tsadzu ahin bu mà bá, fyin bi mbyeni? 22ī mbyà danra Cidon ci apa wari tà apa fyin. Pajukun baa kasen ba nyaken ki nyacoa ra, kuna tàbe fyin, ama kuna hwi cicini in nima so hwan kiyo pan wa sansan'a waji foji wana yaya ki pyen. Nima tsaní numa ba, kuri bi geken honi nyaya hwan. 23Bazhenzhen Isra'ila ma fan cin gbànbe jinni Cidon ri hobe ka­ sen bi tsebe aben ba hin ra. Ki cin waa ku ken wa tsa numa. 24Ani tsu pajukun badati nī ci tsadzu vo Mn baa ki hwan azota, ama be tseni aben ba hin wajinderi, ni kan abu dzundzun baku, fyin mbye bazhenzhen Isra'ila baa ci cinna bu avo hin wajinderi waji? Beri hobé be ka­ sen bi tse aben ba hin waji ba? 25Bazhenza, ani baa na caco danra ni yì abu nu ra, mna con m dan yini ní hwayi ba aji bu Cidon wa dzondzon ra sansan. Bazhenzhen Isra'ila ri gbanbe cin numa foji wa yaya ba. Cidon tsabe jiji be gban cin numa pan ya zan ayo waa tsu badati baa Cidon ri nwàdzube ra ma bi mbyaà ki bye Cidon ra hunnu. 26Wakara ciri nyaco waa beri nwàdzu bazhenzhen Isra'ila kata hun, ci tsadzu waa be tā ki fin Afa bu Cidon danra, "Apa wari nwàdzu pajukun ri dzu ki Sihiyona ribi, kuri tsonye abu wa baba bu zhenda bu Yakubu don." 27Cidon ka danra, "Mri genu babe ki bye ayo waa mri tsonye abu wa bababe ri gadi babe ra." 28Yahudawa nghabe aji bu Cidon, ki cin wakara be kan jo ze bu Cidon. ani tsu badati nī hun du nyaco wa nwàdzudzu. Ama ki cin nuge waa Cidon ndi ge ba yaku bu abe Yahudawa ra, ku ce abe Yahudawa kukà conbe. 29Cidon ma san pajukun, kuma babe danra be ci pajukun bua ra kuri vyin pukan'a nu riba. 30Ani tsu pajukun badati ni ndi gban cin ba Cidon fora, ani tanma numa Cidon hwi cicini ki cin cingban waa Yahudawa gban baku ra. 31Ci numa ra, ki cin waa Cidon hwi cicini ra, Yahudawa na gban cin ba Cidon tanma, ki cin waa jiji ku hwi cicibe numa du. 32Cidon pan pajukun tse so jinni ci tsadzu be ci anyà ki cin waa be gban cin kagben. Ku tsa­ be numa jiji ku hwi cicibe anu dzundzun kata. 33Wa sansan bu Cidon hwe nini numa hun! Cidon byen kagben. Ku yì koke kata nu. Apa wari zen kà aji ki cin abu waa Cidon ri tsa baani. Apa wari hwayi ba aji bu Cidon ci kani? 34Be tā ki fin Afa bu Cidon dan­ ra, "Akani ri tà Cidon abu wa tsatsa ri? 35Apa wa tsa fo abu wa sansan yi Cidon, kuna nya jiji Cidon ku banku ton ci kani?" 36Ki cin waa koke kata Cidon màri, kuna kon abu baaji, abu baaji ci abu wa ki tata voa kata. Abu baaji kà ci jiji hwe bu dia. í nya son bu Cidon numa keke yaya ki pyen ko nukon!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\