BAROMA 13

1Ko kani kata ku nde cin na jinni fo tson bu baasen tswen. Ki cin waa atsòn dzun baani se ma ba nde zen bu Cidon. Gbentsòn baa be ci baku ra kata Cidon yibe ri. 2Apa wama dada sinni tsòn kuna sinni ba abu waa Cidon dan hun. Apa wama tsa numa kuna gbe fyin na yi dia hun. 3Pajukun baa tsa abu wa byen­ byen ri shebe sho bu baa sen tswen ba, ama pajukun baa tsa abu wa baba ri sheri sho bu baa sen tswen. Uri con u wa shè aku sheshe ba? Ma ci numa se u tsa abu wa sansan ku yi ason'a ku mbu dzwau ki di. 4Ki cin waa ku ci apa wana tsa butso jiji wa rito buu. Ama uma dà aji ú zinzin'a. Ki cin waa ku ndea kwín bu kahwa ra mbe voa numa azota ba. Ku ci apa wa tsa butso bu Cidon wari ban pajukun baa tsa abu wa baba ton yo. 5Ki cin wakara numa m mbyà danra sansan ki byeni ní nde cin na jinni fo tson bu baa sen tswen. Bà ki cin kyinna bu Cidon vinni ba, ama ki dn waa mikyinni ku ga aji wa we hwan bu Cidon. 6Wakara ci dzundzun ki fin abu wa hwa nina wa we yi baa sen tswen hora, ki cin waa be ci baa Cidon gbegbe bé kofyin wa tswen, bé pan nu tswen kwan dzun sansan. 7Ní yi ko kani kata nu bujua. Ní wa we yi apa wa fye waa ni wa we yiku, ní kā tswen yi apa wa fye wa kā tswen, ní zinzin bu apa wa fye waa ní zinzin'a, apa wa fye waa ní yiku hwe, ní yiku hwe. 8Ko kani kata kúká zen nde yi aton bu apa dzun ku bàku ki cin ba. Aton wa san kari waa ní pan dini ciri, ní con dini. Ki cin waa ko kani kata wama con jo ndoa ku bà vinni dòn kata ra hun. 9Adòn baa danra, "Ka nya awa bu apa ba, ka bwan apa ba, ka vyi vyu ba, ka nyi abuu apa ba." Adòn baakara kata kwan ba badati ki kankan kata kwan dzun kèn ki cin bu adòn dzun­ dzun wakara wa danra, "Con jo ndou ci tsadzu waa u con diu ra." 10Ko ma kani kata wama con jo ndoa kuri tsaaku abu wa baba ba. Ci numa ra apa wama ci ba con ki mikyin'a ku bà vinni dòn kata ra hun. 11Ní yi wakara nu, anyunu bayo ra, nī yinu danra ayo mba tiri waa ní fen dze jinni ki bye anani ra, ki cin waa anyunu waa Cidon ribi nwàdzui ra na bèn jinni tanma bai kári ba ayo waa ī ndi kapyen yi wajinderi ki bye Yesu ra. 12Afitse tse te cin byekya ra, abye na nga wa kyakya ra. I ten hore tswen bu butso wa fitse nya hun. í ho buken shó bu abye wa yafan jinni we dii nuken baku. 13Í ci byecui pan dii bi dzun sansan numa, ci tsadzu pajukun baa ki fin bye wa yafan jinni. Iká tsa abu dan numa pyen pyen ba, íká tsa agya ba, ko tswi aso wani kata ba, ī kana gbende ba dii ba, íká hyu akyu ba dii ba. 14Ama í nde Yesu we dii, íká tsa adi abu dzun wari hwa ku ya tsa abu wa vya hwan'a ba


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\