BAROMA 14

1Apa waa wajinderia ma ci byèbyè numa ki finni ní panku, ama níká baku ye yepye ki cin abu wa vyaku ki mikyin'a ba. 2Wajinderi bu apa dzun ri yiku ji tswi buju wani kata wa sanku ki mikyin'a. Ama apa waa wajinderia ma ci byèbyè numa kuri jí jebu maari vinni. 3Apa wari ji ko tswi buju wani kata ra, kuká sinni apa wari jí jebu vinni raba. Kà ci numa ba apa wari jí jebu vinni ra, kuká fo apa wari ji tswi buju wani kata ra kwen ba, ki cin waa Cidon zen nde ba apa waji. 4Au ci kani waji hunnu ú ya fo nwu wa ndo bu apa dzun kwen? Se cindoa maari vinni ri dan ri yi nwu wa ndoa danra abu waa ku tsa ra, ko ku jiji re, ko ku koko re. Kuri jiji, ki cin waa cindoa tsayi wa tsazaku yo ku ji. 5Apa dzun ki tiri ri nde anyunu dzun so ba hwe kā anyunu badati. Apa dzun ki tiri so danra ahwè bu anyunu kata mba dzun ba dibe. Ko kani kata ku pan san abu waa mikyin'a dan yiku ra sansan. 6Apa wa nde anyunu dzun so ba hwe kā anyunu badati ra, kuna tsa numa ki ein waa ku yi Cindoi hwe. Apa wama ji ko tswi buju wani kata kuna tsa numa ki cin waa kú yi Cindoi hwe, ki cin waa kuna mbu mikyin yi Cidon ki cin buju waji. Apa wama she tswi buju dzun sheshe kuna tsa numa ki cin waa ku yi Cindoi hwe, aku du ku kana mbu mikyin yi Cidon. 7Ki fin'i kata apa dzun wa ci byecua anu dia zoa numa baani. Ka ci numa ki fin'i apa wari hu aki anu dia zoa numa baani. 8Ki cin wa­ kara ko ima ci byecui riju, ī ci bu Cidon, ko ima ci riju ba cindi ko ima huhu ī ci abu Cidon. 9Ki cin wakara Yesu Kiristi hu aki ku do don ba cindi ki cin waa ku ci Cidon bu pajukun baa huhu ba baa riju. 10Ci numa ra au ci akani waji hunnu una fo nwuzau kwen? Kati, akake waji tsari hunnu una sinni nwuzau? Ki cin waa ai kata iri ya pantse pyen bu adudu bu mà bu Cidon kuri foi kwen. 11Ci­ don dan ki fin Afaa danra, "Ami Cidon, m dàn aki ba cindimi danra ko ma kani kata ribi ho kunubea tu ben jinni ki pyenmi. Ko kani kata ribi dan ba nua danra Ami ci Cidon." 12Ko kani ki fin'i kata ribi dan nua ki pyen bu Cidon. 13Ci numa ra í gadi ba akwen wa fo dii. Nu waa í fo dii kwen ra ko kani kú ga ki fin mikyin'a ku tsa sansan kúká hwa nwuzaa dzun kú tatsu ku kokwi ki nyaco bu Cidon ba. 14Waa m̀ ci apa wa bà Yesu Kiristi ra, m̀ yinu byen­ byen numa danra abuju dzun baani wari yi apa ku ci ba jín ki pyen bu Cidon, sede apa waji mana gari ki mikyin'a danra abu waji ci aso hunnu ri hwa abuju waji ri kan buju wa ci aso. 15Nima tsaba bazhenzani mikyin ki cin tswi buju waa nina ji, tà danra ni eonni bazhenzani baaji ba. Niká zen nde ji tswi buju dzun wari hwa nwuzani dzun waa Yesu hu aki jijia ra ku kokwi ki nyaco bu Cidon ba. 16Niká zen nde abu waa ni mbyà ki byeni ci abu wa sansan ra pajukun bena zen jibo ki cinbe ba. 17Ki cin waa tsòn bu Cidon cia ki cin buju wa jiji, ba abu wa wawa ba, ama ci abu wa sansan wa ndafan jinni, mikyin wa mbu­ mbu, ba cucu wa cucu waa Den­ den bu Cidon ri yi apa. 18Apa wama wa Kiristi ki bye nyaco wakara numa kuri du mwe wa sansan ki pyen bu Cidon, pajukun ka ribi zen nde baku. 19Ci numa ra, ci ken í so hwan kiyo ko nukon í nga í tsa koke kata wari nde mikyin wa na jinni bi, ba wari tsazai yo waa í yi dii gben. 20Niká hwa buju wa jijini ku tsaba butso waa Cidon tsa ba. Ko buju wani kata sansan wa jiji, ama apa wama ji tswi buju dzun wari hwa nwuzaa kú kokwi ki nyaco bu Cidon apa waji na tsa abu wa baba. 21Abu wa san kari waa apa kú tsa kata ciri ku gadi ba bucon, ba jan wa wawa, ba ko tswi ke kata waa kuri tsa wari hwa apa dzun ku kokwi ki nyaco bu Cidon. 22Abu waa ù mbyà ki cin abu baakara ci abu wa san­ san ki pyen bu Cidon ra, ú nde hwa mikyin u ku ci yobau ba Cidon. Apa wama tsa abu waa mikyin'a tà yiku danra ci abu wa sansan, mikyin'a mana tsaa pyin­ na pyinna ba, apa waji ri mbu mikyin. 23Ama apa wama ri tsa hwan pyinna pyinna ki cin buju waa kuna ji ra, kwen bu Cidon panku ra, ki cin waa ku jia buju waji ba wajinderi ba. Abu waa apa ma ri tsa kata kuma baani ba wajinderi ki mikyin'a kuna tsa abu wa baba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\