BAROMA 15

1Ai baa ci ba gben ki bye wajinderi ra í tsaza pajukun baa wajinderi bube ci byèbyè numa ra yo. 2Ko kani kata ku tsa jo ndoa abu wa sansan jiji ku mbu mikyin jiji ku ci ba wajinderi wa ya pyen ci gbangban numa. 3Ki cin waa ko Yesu Kiristi ba dia ma tsaa abu waa ku fo vya dia ba. Ci tsadzu waa be tā ki fin Afa bu Cidon danra, "Acè waa pajukun na tsou ra kasen kò ki cinmi." 4Abu baa be tā avo ndi gbogbo ki fin Afa bu Cidon ra, be tā so numa ki cin waa jiji ku fyen tà yii mikyin wa gban­ gban, í pantse gbangban numa jiji í lolo mikyin'i so bye Cidon. 5Aku Cidon wari yi apa pantse ba gben, apa ku ci ba gben mikyin kú yini ní ci byecu bu vyon ba dini wa we dzun ba byecu bu Yesu Kiristi. 6Jiji ní kwan dzun kata nu dzundzun nya Cidon Ata bu Cindoi Yesu Kiristi. 7Ci numa ra ní pan dini vo pyinna pyinna ci tsadzu waa Yesu Kiristi panni vo pyinna pyinna ra jiji hwe bu Cidon. 8Mna dan yini danra Yesu kan nya bu Yahudawa jiji ku zenmu nuge waa Cidon ndi ge ba abe yakui hora. Ki bye wakara ku tà yii danra aji waa Cidon ndi dan ra ci aji wa byenbyen. 9Wa kwan pyinna ki cin pajukun baa cibe Yahudawa ba, abe du be nyā Cidon ki cin waa kuna mbyàbe ba azo wa cici. Be tā ki fin Afa bu Cidon danra, "Ki cin wakara mri she shiu ki fin tsu pajukun badati baa cibe Yahudawa ba. Mri tso vyon sheu kiyo." 10Bekà ta ki fin Afa bu Cidon danra, "Ani tsu pajukun badati baa cini Yahudawa ba, ní mbu mikyin babe ki dzun." 11Bekà ta danra, "Ani tsu pajukun badati baa cini Yahudawa ba, ní she shi bu Cindoi Cidon. Ani tsu pajukun badati ní she shia." 12Ishaya kà dan danra, "Nwuda bu Jesse ribi ki fin tswen wakara ku na akù ki cin bu tsu pajukun badati, baa cibe Yahudawa ba. Tsu pajukun baa cibe Yahudawa bara, ri lolo hwanbe so byea." 13Aku Cidon waa ni lolo hwanni so dia ki bye wajinderi waa ni yi ki byea ra kú we muni ba cucu wa cucu, ba mikyin wa na jinni ki cin waa ni lolo hwanni so byea ra, Denden'a ku tsazani yo, ní foji wa yaya ki pyen ki pyen. 14Bazhenzami, ami ba dimi m zen nde bani danra ni ci pajukun baa ci ba mikyin wa sansan hwe­ hwe numa, nikà ci ba yì suu numa du, ni ken wa nu dini dòn ra. 15Ama ki fin afa waa mna tā yini ra, aji badati ki fin'a baa m tā sínbe kwakyi kwakyi hora be ci àshó ki cin waa m kyepanni yo kwan yo. Abu wa tsa m tā numa ra ki cin wa sansan bu Cidon yimi, 16ḿ ci nwu nya bu Yesu Kiristi ḿ tsa butso ki bye tsu pajukun badati baa cibe Yahudawa ba. Mna tsa butso bu von bu Cidon ki bye Aji wa Sansan bu Yesu Kiristi waa mna dan yibe, jiji be kan pajukun baa Cidon ku panbe vo pyinna, pajukun baa Denden bu Cidon mbyāsanbe so. 17Numa ra, Ki bye Yesu Kiristi m ci ba abu wa caco kiyo suu ki di bu butso bu Cidon waa mna tsa ra. 18Mri zenmi nde pofan numi zen aji dzun ba, se abu waa Yesu Kiristi tsa dzu ki byemi jiji m gbe tsu pajukun baa cibe Yahudawa bá, bi nde cin na jinni yi Cidon. Ki bye aji wa zen­ zen ba butso waa m tsa ki finbe, 19ayo waa m̀ tsa butso wari tà gbentsòn bu Denden bu Cidon, ba abu baa ken nwo ki bye gbentsòn bu Cidon. Ayo waa m ndi do ki finka Urushalima m̀ pan kyon numa keke ya zan ki Dirikum, m kà ki pyo bye wani kata na dan yi pajukun Aji wa Sansan bu Yesu yafan fin jinni numa. 20Abu waa m ndi na pyapya danra pajukun baa fo fobe aji bu Yesu Kiristi fo raba, m ya dan yibe Aji wa Sansan bua waji. Ki cin waa m tsa butso ki bye wa ci tiri kon waa apa dzun tsa foa butso ki byeri fo raba. 21Be tā ki fin Afa bu Cidon danra, "Pajukun baa apa dzun dan foa aji ki cin'a yibe fo raba, beri mbyànu, Pajukun baa fo fobe aji raba, beri hwayi aji nu." 22Abu wa tsa m ngha bimi ki byeni raba ra, abu badati pi tsu­ kenmi pyo ri wa bibi. 23Ju suu numa baa nwadzu yara mna nya nyaco waa ḿ bi mbyàni, ama ko ki bye wani kata kire tanma m̀ tsa vinni butsomi ra. 24Mna con m bi ki byeni ḿ bi mbyà zoni ḿ mbu mikyin. Mma cifo bani du anyunu pyinna numa mri nwa­ dzu ya ki Spain. Mna vo ní mbyámi dikyōn wa nwādzu ya ki bye waji. 25Ama tanma mri ka­ pyen ya ki Urushalima hunnu jiji ḿ ho abè waa be kwan kire ra ya yi abi bu pajukun baa bà Ci­ don ki Urushalima jiji í tsazabe yo. 26Abi bu pajukun baa bà Yesu ki Makidoniya, ba Akaya be mbu mikyin wa kwan abè wa tsaza pajukun baa tsa hwen ki fin abi bu baa bà Cidon baa ki Urushalima. 27Abe ba dibe pwari hwan tsa numa. Ajinderi san kari bé tsa numa ki cin waa Yahudawa ba tsu pajukun badati baa cibe Yahudawa bara kata be kwan dzun du wa sansan bu Cidon ki dzun. Ci numa ra san waa tsu pajukun badati baa cibe Yahudawa bara békà tsaza Yahudawa yo ba abube wa ki vo. 28Bema kwan vinni abu waji mma nde ya yibe rito numa se mri pan nyaco wa ya Spain, mri bi danya mbyàni. 29M̀ yinu danra ayo waa mma bi ki byeni ra niri bi du wa sansan bu Yesu Kiristi hwehwe numa. 30Bazhenzami, mna voni ki di bu Cindoi Yesu Kiristi, ki bye dòn bu Denden'a waa kuri yii ra, ní kwan cin ki dzun bami í foji Cidon wa vovo. Ní pya Cidon ba mikyin­ ni kata wemi yo. 31Ní vo Cidon ku nwàdzumi ki vo bu pajukun baa ki Yahudiya baa yībe wajinderi bara. Nikà voku jiji butso waa mri ya tsa ki Urushalima ra abi bu pajukun baa bà Cidon be panku ba vo pyinna ki byeri. 32Numa ra Cidon ma zen nde mri bi ki byeni ba mikyin wa mbumbu suu numa, mkà fo vya bu akyōn waa m bi mbyàni ra. 33Aku Cindoi Cidon wari yii mikyin wa na jinni ku bani ci bye dzundzun katani. Ku ci numa!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\