BAROMA 2

1Ayoo, ù bauni ba aji dzun wa zenzen ko uma ci kani waji kata, ki cin waa ayo waa una fo pajukun kwen ra una pan diu kwen hun, ki cin waa au wana fo kwen waji ra una tsa abu baaji numa du. 2Ī yinu danra ayo waa Cidon ma fo pajukun baaji baa tsa abu baaji baakara kwen ra, ku fobe mba tiri. 3Ayoo, pajukun baa na tsa tswi abu baaji ra una fobe kwen, ama au ba diu una tsa tswi abu baaji numa du, una ga danra uri bi nwàdzuka ki bye kwen bu Ci­ don? 4Ki ci waa nī mbyà Cidon na ta akini, ku kana gban mikyin bani ra, nina ga danra kuri foani kwen riba? Abu wa hwa Cidon na ta akini ra ki cin waa jiji ku yini pyo ni fan abu wa babani jinni ra, ni yini ba? 5Ama nima gban cin nima nghani wa fan abu wa babani jinni, nina gbe kyinna bu Cidon be dini ki cin kwan yo. Ki bye anyunu wa hun waa Ci­ don ri fo pajukun kata kwen ndafan jinni ra. 6Kuri yi ko kani kata vokwin mbamba anu bu waa apa waji tsa. 7Pajukun baa ma gban mikyin mana foji abu wa sansan wa tsatsa, bema nyà tsòn, ba hwe, ba cindi wa ci ken­ ken, Cidon ri yibe cindi wa ci kenken. 8Ama pajukun baa eon­ di, baa nghabe wa bà abu wa byenbyen wa tsatsa, be yana bà aji bu abu wa rimyi ra, be gbe ngo ba kyinna bu Cidon be dibe ki cin ra. 9Ko kani kata wama tsa abu wa baba, kuri wa fyin, kuri mbyàzo wa baba. Kapyen jo nwoa ki cin Yahudawa hunnu ya ki bye tsu pajukun badati. 10Ama pajukun baa na tsa abu wa san­ san hora Cidon ri yibe dù tsòn ba hwe, ba mikyin wa na jinni. Kuri kapyen yi Yahudawa hun­ nu kuri yi tsu pajukun badati. 11Ki cin waa abē kwen dzundzun Cidon ri fo ko kani kata. 12Pajukun baa cibe ba adon waa Cidon yi Musa raba, bema tsa abu wa baba beri hu baba ki jinni ko waa be cibe ba adon waji ki vobe bara. Abe Yahuda­ wa baa ci ba adon waji ki vobe ra, bema tsa abu wa baba, Cidon ri nde adon waji fobe kwen ri panbe kwen kiyo. 13Adon wa fofo ba tson vinni azota ri yia apa ri ci sansan numa ki zo bu Cidon ba, se apa ma kon adon waji hunnu. 14Tsu pajukun badati cibe ba adon bu Musa ki vobe ba, ama mikyinbe na ta yibe abu wa sansan wa tsatsa, ko waa be yibe abu dzun ki cin adon bu Musa bara. 15Abu waa bena tsara ta danra ki fin mikyinbe be yi aji ki cin bu adon baaji nu. Ki fin mikyinbe be yì abu wa sansan ba abu wa baba nu. Ayo waa bema tsa abu wa san'a ba, mikyinbe ri zen'ande ba, ayo waa bema tsa abu wa sansan mikyinbe ri zen nde. 16Wakara ciri nyaco waa Cidon ri fo pajukun kwen kiyo ki bye Anyunu wa hun ra hun. Kuri fobe kwen ki cin abu baa yuna fin mikyinbe ra, ci tsadzu waa mna dan aji bu Cidon na yini ra. 17Ani baa na so dini danra nī ci Yahudawa nī fan voni ba abeni kata yi adon wa konkon, nina caco danra nī ci pajukun bu Cidon, 18nī yi mikyin bu Cidon nu, abu wa sansan ba abu wa baba ni yìnu ki cin waa adon bu Musa ndi fyen ta yini ra. 19Ani ba dini nina so dini danra nī ci pajukun baa gbe agbànzo agà, ni kana so dini danra nī ci abye wa yafan jinni ki bye pajukun baa na fin bye wa nà tsuken jinni. 20Nina danra ni ci pajukun baa ri pofan pajukun baa jeje zo. Ni kana danra nī ci manu baa fyen pajukun baa yibe abu ba, abu, nī ci ba aji baa ki fin adon waji ra kata ki voni, ki cin waa adon pofan fin aji baa byenbyen ta yini ra. 21Ma ci numa, ani baa na fyen pajukun abu tsanini ni fyenni dini ba? Ani na nu pajukun don danra beka vyi vyu bara, nina vyi vyu? 22Ani baa na nu don danra beka nya awa bu apa bara, nina nya awa bu apa? Ani baa na danra beka wa aki bara, ni dzu da jinni kasen yana vyi abu ki kò ndo aki? 23Ani baa na caco na so dini danra ni yì adon nu ra, tsanini nina gbekyan adon baaji na sinni Cidon? 24Ci tsadzu waa be ta so ki fin Afa danra, "Atsu pajukun badati na sinni Cidon ki cin abu baa nina tsa ra." 25Abuku wa kyukyu ci abu wa sansan in nima konka adon waa Cidon yi Musa ra, ama nima kon kani adon ba, abuku wa kyukyuni waji ra nina tsa abu wa nya hwan azota. 26Apa wama kyua abukua ba, ama ku mana kon adon waa Cidon yi Musa ra, nina ga danra Cidon ri hwèn'a kwea ki fin pajukun baa kyu abukube hora ba? 27Apa baa ma kyube abukube ba, ama bena kon don bu Cidon ra beri panbeni kwen ba? Ani Yahudawa baa be ta adon bu Cidon tata nde kwani ki vo, ama ni foji adon waji wana gbekyan-kyan. 28Apa waa bema mbyàku ki zo danra ku ci Yahudawa ra, ku ciari Yahudawa wajinderi byen­ byen ba. Abuku wa kyukyu ki di numa azota kàri hwaari ri yi apa ri kan Yahudawa wajinderi byen­ byen ba. 29Nwu Yahudawa wajinderi byenbyen numa beri mbyà ki fin mikyin, cia abu waa adòn ri tsari ba, ama ci butso bu Denden bu Cidon. Atswi apa waji apa ri nyāaku riba ama Cidon ri nyāku ri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\