BAROMA 4

1Iri bi dan ke ki cin bu yakui Ibrahim waa tsui ki dzun baku ra? 2Cidon rima kyan nde Ibrahim so danra, ku ci apa wa sansan ki cin abu waa Ibrahim tsa, Ibrahim ri kyan du abu dzun wa nde abe teyo zama ki cin'a. Ama ku dua abu dzun waa ku nde bea teyo zama kiyo ki pyen bu Cidon ba. 3Aji waa be ta ki fin Afa bu Cidon ra dan dan ke? Be tā danra, "Ibrahim yi wajinderi ki bye Cidon hunnu Cidon hun ndeku so apa wa sansan ki pyen'a." 4Ayo waa apa ma tsa butso bu abè, kuma tsa vinni butso waji, bema hwaku abè butsoa, abè butso waa be hwaku ra cia vyon wa vyonvyon ba, ama ci abè byetua. 5Ama apa wama tsaa abu dzun ba, kuma yi wajinderi ki bye Cidon wa hwa pajukun baa tsa abu wa baba kan pajukun baa sansan ra, Cidon ri nde apa waji so apa wa sansan ki pyen'a. Ki cin wajinderi waa ku yi ki bye Cidon ra. 6Dawuda kà dan tiri ábe aji waji danra, "Apa waa Cidon ma ndeku so danra ku ci apa wa sansan apa waji fo vya, ko waa ku tsaa abu dzun wa ken waa be ndeku so numa bara." 7Kukà danra, "Apa waa Ci­ don ma fan daa yiku nde vo be tsuken abu wa babaa jinni, 8apa waji fo vya. Apa waa Cidon ri gbèa aji ki cin abu wa babaa riba ra, apa waji fo vya." 9Pajukun baa kyu abukube ra maari vinni ri wári vya wakara? Ko atsu pajukun badati ki finbe du? Ki cin waa ī danra Cidon nde Ibrahim so apa wa sansan ki pyen'a ki cin waa ku yi wajinderi ki byea ra. 10Cidon ndi ndeku so nini? Ibrahim ndi kapyen kyu abukua hunnu Cidon hun ndeku so danra ku ci apa wa sansan ra re, ko Cidon ndi ndeku so danra ku ci apa wa sansan hunnu ki nyaken ku kyu abukua? 11Dede waa Ibrahim ndi kyua abukua raba tiri ra, ku yi wajinderi ki bye Cidon. Ki cin wakara Cidon nde Ibrahim so apa wa sansan numa ki pyen'a. Ki nyaken wa­ kara hunnu Cidon hun yi Ibrahim kyu abukua. Abuku wa kyukyu waji ci àmà wana tà dan­ ra Cidon ndeku kan apa wa san­ san numa ra. Ki cin wakara Ibrahim kan yaku bu ko kani kata wa yi wajinderi ki bye Ci­ don. Ko waa be kyube abukube bara, Cidon hwa be kan pajukun baa sansan ki pyen'a ki cin wajinderi waa be yi ki byea ra. 12Kukà ci yaku bu pajukun baa kyu abukube ra ko nukon. Bàa abuku wa kyukyu vinni ba, bekà yi wajinderi ki bye Cidon ci tsa­ dzu Ibrahim ndi kapyen yi wajinderi hunnu ku hun kyu abukua ki nyaken ra. 13Cidon ndi ge Ibrahim nuge ba bazhendaa danra kuri nde fin tswen wakara kwabe ki vo. Ci­ don gea nuge waji ki cin waa Ibrahim na kon dòn ba, ama Ci­ don nde Ibrahim ci apa wa san­ san numa ki pyen'a ki cin waa Ibrahim yi wajinderi ki bye Ci­ don ra. 14Beri ma kyan danra pajukun baa na kon dòn bàvo kiyo ra beri bi du abu baakara numa, rikyan tà danra wajinderi waa ina yi ki bye Cidon ra ina kofyin wa nya hwan azota. Kwan ba nuge bu Cidon ge ra rikyan ci abu wa nya hwan azota. 15Adòn wa konkon ri gbe kyinna bu Cidon ri be apa ki cin. Abye waa adòn ma baani kiyo apa ri gbekyan'a dòn ba. 16Ki bye wajinderi wa yiyi ki bye Cidon hunnu apa ri du abu baa Cidon genu ki cinbe ra. Ki cin waa jiji ku tà yi pajukun ki byeya numa danra abu baa Ci­ don genu ki cinbe ra, ku ga abu baaji yii, ku kana ga abu baaji numa yi bazhenda bu Ibrahim kata. Kuna gaa abu baaji na yi pajukun baa kon dòn vinni ba, ama kuna ga yi pajukun baa yi wajinderi ki byea ci tsadzu waa Ibrahim ndi yi wajinderi ki byea ra. Ki cin waa Ibrahim ci atai baa yi wajinderi ki bye Cidon kata. 17Ci tsadzu waa be ta so ki fin Afa bu Cidon danra, "M yiu kan ata bu tsu pajukun suu numa." Nuge wakara Cidon ge ba dia ki pyen'a yi Ibrahim. Ku ci Cidon waa Ibrahim na yi wajinderi ki byea. Ku ci Cidon wari yi pajukun baa huhu cindi. Ávo waa be ngha mbabe badati raba, kuna babe nde bi ki bye nugea ci tsadzu be mba apa baaji gbo­ gbo numa ra. 18Ibrahim lolo hwan'a soso ki bye nuge bu Ci­ don numa, ko waa pajukun na mbyà ci tsadzu abu waa ku lolo hwan'a so yo ra, ri tsaa riba. Ku lolo hwa'a so bye nuge waa kú kan yaku bu tsu pajukun suu numa ra. Be tā ki fin Afa bu Cidon danra, "Mri yiu ri kan ata bu tsu pajukun suu numa." 19Ayo waji Ibrahim na nga wa zan aju dipa tswanna ra, ama ku lolo mikyin'a so tiri ki bye nuge waa Cidon geku ra, ko waa kuna dzubye ba wa huhu, Saraya awaa kà mbaa nwu ba, 20ku ndea mikyin'a ta hun ki bye nuge waa Cidon geku raba. Nu waa kuri kyan nde mikyin'a ta hun ra, ku yi Cidon hwe, ku foji wajinderi wana yiyi ki bye Cidon kwankwan kiyo yaya ki pyen. 21Ibrahim yinu byenbyen numa danra Cidon ken wa tsaka abu baa ku genu ki cinbe ra. 22Ki bye nyaco wakara waa ku yi wajinderi ki bye Cidon ra Cidon ndeku so apa wa sansan. 23Aji waa be danra Ibrahim ci apa wa sansan ra, bà be dan weku yo dzundzun'a vinni ba. 24Ama ai kiyo kata du. Ima yi wajinderi ki bye Cidon wa hwa Cindoi Yesu Kiristi do don pwa­ dzu ki shimbi ra kuri hoi so dan­ ra ī ci pajukun baa sansan. 25Be ndi bwan Yesu Kiristi ki cin abu wa babai. Cidon ba doku don ki cin waa kú hwa í ci sansan numa ki zo bu Cidon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\