BAROMA 7

1Bazhenza, ani baa yì aji bu dòn nu ra, adòn ri ci ba gben ki cin apa ayo waa apa ci tiri ba cindi vinni rá, ni yini ba? 2Nī yinu danra awuwa wama ci ba aben ki cin'a, ajù bu aben tseku ba nua ban kwan dzun ra hun keke numa yaya anyunu kia. Ama anyunu waa aki ma bwan'a nua ra, ajù bu aben kyuju ra ki hwan'a aben baani ki cin'a ri. 3Ama anua ma ci tiri ba cindi, awuwa waji ma nghaku ya ban wunu dzun, awuwa waji na tsa aso hun. Ama wuwa waji anua ma hua ra, ajù bu aben baani ki hwan'a ri. Kuma ya ban wunu dzun pajukun ribi danbe danra kuna tsa aso ba, 4Kà ci numa bani du bazhen­ za, aki ndi gani di ba dòn ra. Ki cin waa nī kwan cin ki bye dzundzun ba Yesu Kiristi ki bye anyunu aki waa ku hu ra. Tanma numa ni banini ki vo bu adòn wa konkon ri, Ci numa ra, tanma nī ci apa bando bu Yesu Kiristi waa Cidon ndi ba doku don ki bye aki ra, jiji í tsa abu wa we hwan bu Cidon. 5Ayo waa ī ndi bàí Cidon raba tiri ra, adòn wa konkon dado hou abu baa baba baa vyai ki di, hwa ina tsa abu baa baba baa Cidon nui don danra iká tsa ba, ina gbe aki be dii ki cin. 6Ama tanma numa Cidon fenfan'i jinni ki bye adòn wa ndi tsei so gangan numa ra. ī ndi hu ra ki bye adòn waji. Ci numa ra abu wa ndi pan'i kan nya ra, ku baa gben dzun ki cin'i riba. Tanma numa ina bài Cidon ki bye aji bu adòn wa konkon wa ndi gbogbo waa be tā so fin Afa ra riba. Ama ina wa Cidon ba cindi wa ripye tanma ki bye Denden bu Cidon. 7Cinna bu aji waji dan ke hun? Wakara na tà danra adòn wa konkon ci abu wa baba? Ci­ don ku be abu kiyo. Ama abu wa tsa m yì abu waa beri baku dan abu wa baba ra, ki bye adòn waa Cidon yi Musa ra. Adòn rima kyan dan'a danra, "Ká nyi abu apa ba," mri kyan ri yimi abu waa beri baku dan abu wa nyinyi ba. 8Ama ki cin adòn waji ra hunnu abu wa baba du pyo wa hwa yimi na nyi abu apa ki cincin ki cincin. Rima kyan anu adòn ba, abu wa baba ri kyan baa gben dzun ba. 9Andi gbogbo m ndi cimi ba adòn ba. Ama ayo waa m bi yì adòn wa nunu bu Cidon waa ku nu danra, "Apa kuká nyi abuu apa ba" ra, da do mbyāa abu wa baba wa vyami wa tsatsa ki di kata se adimi hu dzu ta jinni numa ci. 10Adòn waa Cidon nu jiji apa ku du cindi kiyo ra, gbe aki bi bemi ki cin ra. 11Abu wa baba du apyo ki bye adòn wa nunu waji byemi yimi tsa abu wa baba, m bi du nyaco bu aki wa bwanmi kiyo. 12Wakara na tà yii danra adòn ci abu wa sansan wa dzu bye Cidon bi. Aji waa kuma nu don ki cin'a kata ci aji wa byenbyen wajinderi numa. 13Wakara na tà danra abu wajinderi numa gbe nyaco bu aki bi yimi hun ko? Cia numa ba, ko titi. Abu wari gbe aki ri be apa ki cin ra, cia adòn wa konkon ba, ama ci abu wa baba wari dzu di bu adòn baa sansan hora, Abu wa baba gbe aki bi bemi ki cin jiji pajukun bé mbyàyi abu wa baba ki byeya numa. Ki bye adòn wa nunu waa Cidon nu ra, pi ci byeya numa danra, abu wa baba ci asó numa cia wa dandan ba. 14Ī yinu danra adòn dzu bye Cidon ki don bi, ama m ci apa azota, m kan nya bu abu wa baba. 15M yimi abu waa mna tsa ba. Ki cin waa mna con ki fin mikyinmi jiji m tsa abu wa san­ san, ama m tsakami ba. Anu waa m tsa abu wa sansan ra se m kasen yana tsa abu wa baba waa mikyinmi zen'ande baku ba, i 16Ci tsadzu waa mikyinmi zen'ande ba abu wa baba waa mna tsa bara, tà danra m zen nde danra adòn sansan ra hun. 17Ci numa ra abu wa baba wa ki mikyinmi ra hwari yimi na tsa abu wa baba waji. 18Ki cin waa m yinu danra, abu dzun wa sansan ko dzun­ dzun numa ki mikyinmi baani. Ki cin waa m ci apa wa tsa abu wa baba numa azota. Mna con jiji m tsa abu wa sansan ki kara, ama ih tsakami ba. 19Anu waa m tsa abu wa sansan waa mna con ki mikyinmi ra, m kasen yana tsa abu wa baba waa mikyinmi zen'ande baku bara. 20Ci tsadzu waa mna tsa abu waa m conmi rì na tsa bara, wakara tà danra ami na tsami abu waji ba dimi ba, ama abu wa baba wa ki finmi ra gbemi ri yana tsa abu waji. 21Ci numa m mbyà danra mna con wa tsa abu wa sansan ko nukon, ama abu wa baba wa ki finmi ra zen'ande ba, ko nukon. 22Mna con m kon dòn bu Cidon ki fin mikyinmi ba hwan dzun­ dzun. 23Ama abu dzun ki tiri ki dimi na nuken ba abu waa mikyinmi tà yimi danra ci abu wa sansan ra. Ádòn dzun yimi kan nya bu abu wa baba wa ki finmi ra. 24Keika! M̀ nyadi ra! Abu wa cici. Akani ribi nwàdzumi ri ki bye adi wa huhu wakara? 25M̀ mbu mikyin yi Cidon wa tson Cindoi Yesu Kiristi bi nwàdzui ra, Ci numa ra, rima kyan fan nu bumi zo dimi numa, ki mikyinmi mna nde cin na jinni na kon dòn bu Cidon, ama adìmi na bà dòn bu abu wa baba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\