BAROMA 9

1Aji waa mna dan ra ci aji wa byenbyen ki cin waa m ci apa bu Yesu Kiristi, m kanmi kan ba. Denden bu Cidon zen nde ba mikyinmi numa, 2danra mikyin­ mi tsaba jinni tutu. Mikyin wa pepe gaadi bami fo raba. 3M̀ zen nde waa m pan kwen nu bu abe Yahudawa bazhenzami jiji be gamdi ba Yesu Kiristi rima kyan ribi tsazabe yo. 4Abe zhenda bu Isra'ila Cidon cebe jiji be kan bazhenzhen'a, ku nde dòn'a kwabe ki vo, ku fyen tà yibe nyaco wa wa Cidon ndafan jinni numa, ku ge nuge babe suu. 5Be ci zhenda ki bye bayakui baa ndi kapyen ra. Ki bye amba wa mba­ mba bu pajukun numa Yesu kà mbà ki fin tsube, Ko kani kata kú yī Cidon wa ka koke kata hwe numa yaya, Ku ci numa. 6Wakara taa danra Cidon koshe ki bye nuge wa zen mumu ba. Bà baa ci zhenda bu Isra'ila kata ci pajukun bu Cidon byen­ byen numa ba. 7Bàa pajukun baa katsu ba Ibrahim ra ci bazhenzhen'a kata ba. Ávo ndi gbogbo Cidon dan yi Ibrahim danra, "Mri hwèn bazhenzhen u baajinderi byenbyen numa ki bye zhenzhen baa Ishaku nwuu mba ra." 8Wakara na tà danra bazhenzhen baa Ibrahim mba ki bye nyaco dzun ken'a ra, be cibe ri bazhenzhen baa Cidon geku nu danra kuri yiku raba. Bazhenzhen baa beri hwènbe danra be ci bazhenzhen bu Ibrahim ajinderi byenbyen numa ra, be ci bazhenzhen baa Ibrahim mbabe ki bye nyaco waa Cidon geku nu ra. 9Cidon ndi ge Ibrahim nu danra, "Mri kasen bi bye ayo waa m ge ra, ayo wají Saraya wau ribi mba nwu." 10Bàa wakara vinni ba, ama Ishaku yakui hwa Rubeka awaa fin, ku mba zhen kutswen ba­ wunu kwan dzun pyinna yiku. 11Ayo waa bazhenzhen baaji na tiri ki fin bu ayobe ra, be ngha tsabe abu wa sansan ko abu wa baba raba tiri, 12Cidon dan yi Rubeka danra, "Nwu wa ciho ri wa nwutishe." Cidon tsa numa jiji ku tà yi pajukun ki fa byeya numa danra, ku ce apa wa ki mikyin'a ra. Ku conri ce apa dzundzun, cia ki cin abu waa apa tsa ba. 13Ci tsadzu waa be tā so ki fin Afa bu Cidon danra, "M con Yakubu ama m ze Isuwa." 14Cinna bu aji waji tà dan ke hun? Tà danra Cidon ci apa wa tsa ye? Sheshe! 15Ávo ndi gbo­ gbo Cidon dan yi Musa danra, "Mri taki bu pajukun ki bye nya­ co wa san hwanmi." 16Pi ci fa byeya numa ki kara danra Cidon ri cea apa ki bye nyaco waa pajukun ri con ki mikyinbe raba, ko ki bye butso bu pajukun ba, ama kuri ce apa ki cin waa kuri taki bu apa ra. 17Ki cin waa be tā ki fin Afa bu Cidon danra, Cidon dan yi Fri'auna danra, "M ceu jiji ú na akù ki cin waa jiji m tà yi pajukun hwemi ki diu, jiji azenmi ku tsunde kapyo fye hou bye ki fin tswen kata." 18Ci numa ki fa byeya numa kara danra apa waa Cidon ma nde ki mikyin'a danra kuri hwi cicia, kuri hwi cicia hwihwi. Apa waa kuma ndeku so ki mikyin'a danra ku gban cin, kuri yi apa waji gban cin. 19Dzun tiri niri mbyemi danra, "Ma ci numa tsanini Cidon ri mbyà bo bu apa? Apa Wari nghaka abu waa Cidon ri tsa ci kani?" 20Au ci kani waji hunnu uri mbye Cidon kwen numa? Apa wama ci apa wa myi pe, ape dzun ki tiri wa dù nu wa mbye aji danra, "Akake tsari u myimi numa?" 21Apa wa myi pe, ku tsayi wa myi pe wani waa mikyin'a ma con kata. Kuma ci ba agan bu jen pe dzundzun, ku tsayi wa gafanku jinni ndo pyin­ na myi tswi pe kiyo. Ape dzun kú ci wa vo vò ki bye abu baa dán numa azota. 22Ki cin waa Cidon na con jiji ku tà yi pajukun kyinnaa, jiji bekà mbyà­ yi hwea. Pajukun baaji baa Ci­ don na nakyin babe ra, ama kuna gban mikyin babe tiri. 23Pajukun baa Cidon na hwi cicibe ra, kuna tà yibe hwea suu numa. Ávo ndi gbogbo ku ndi sobe danra kuri gbe dobe don. 24Ai ciri pajukun baa Cidon ce hora, ku cea ki fin tsu bu Yahuda vinni ba, ama ku ce pajukun ki fin tsu pajukun badati du. 25Hosea tā abu waa Cidon dan yiku ra ki fin Afaa danra, "Pajukun baa ndi cibe bumi bara, tanma mri babe danra be ci, 'Pajukun bumi.' Tsu pajukun dzun waa m ndi na conmbe bara, mri babe danra, 'Tsu wa conconmi.' 26Ki bye waji waa m ndi dan yibe danra be cibe pajukun bu Cidon bara, ki bye waji bwa numa, mri dan yibe danra, be ci bazhenzhen bu Cidon wa ci ba cindi." 27Ishaya apa wa da dòn bu Cidon du, ku da dòn ki cin bu bazhenzhen Isra'ila danra, "Ko waa bazhenzhen Isra'ila ci rikyaa numa ci tsadzu avōn ki teku ra, pajukun baa ri nwàdzu ki finbe ri ci fyifyi numa vinni. 28Cidon ri fo pajukun kata kwen ki fin tswen anu dzundzun mwamwa numa." 29Ishaya kà ndi danra, "Cindoi wa ci ba hwe kúri ma kyan fan'a zhenzhen badati yii ba, iri kyan hu baba ki jinni ci tsadzu Sodom ba Gomora." 30Cinna bu aji waji dan ke hun? Cinna bu aji waji na tà danra tsu pajukun badati kan pajukun baa sansan numa ki pyen bu Cidon ki cin waa be ci ba wajinderi ra, ko waa be ndi kapyen nghabe waa bé kon don jíji be ci sansan ki pyen bu Cidon ra. 31Ama bazhenzhen bu Isra'ila ndi ho hwanbe so bye adòn wa konkon danra kuri yibe kan pajukun baa sansan numa ki pyen bu Cidon, ama apa dzun wa konkà dòn waji ko dzundzun numa baani. 32Akake waji tsari be konkabe ba? Ki cin waa be ngabe dibe ki bye nyaco wa yi wajinderi ba, ama be lolo hwanbe so bye aji bu abu wa sansan bu dibe wa tsatsa. 33Be tā ki fin Afa danra, "Ní mbyà mna nde aban wari hwa yi pajukun ta atsu na so ki Sihiyona ki kara. Abàn waji ri hwa pajukun ri kokwi. Ama apa wama yi wajinderi ki bye abàn waji atsenni ri pan'aku ba."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\