YAWHAN MASUM 1

1Ndai salang, ngai gaw, tengman ai lam hta e ngai tsawra nga ai, nja la ai Geu hpe, ga shana dat nngai. 2Tsawra ai wa e, na a myit masin ngamu ngamai nga ai hte maren, lam shagu hta e nang ngamu ngamai rai nna hkam kaja nga lu n ga, ngai hpyinem nga nngai. 3Kaning rai nme law, dai tengman ai lam hta nang hkannang nga ai hte maren, hpunau ni sa du nna, na a tengman ai lam sakse hkam ya ma ai shaloi, ngai ja ja kabu gara nga nngai. 4Ngai shu ngai sha ni gaw, dai tengman ai lam hta hkan hkawm ma ai hpe, ngai na lu ai kabu gara ai shara hta, grau nna kabu gara ai shara ngai n lu nngai. 5Tsawra ai wa e, hpunau sumtsan manam ni hpe, nang daw lu ai amu nlang hte gaw, myit kup kangka re ai amu rai nga ai: 6shanhte mung, na a tsawra ai lam hpe Hpung ni a man e sakse hkam ma ai; Karai Kasang a man e ging dan ai hku hte maren, shanhte hpe naw sa dat mu yang gaw, nang kaja ai amu galaw na ndai: 7kaning rai nme law, dai Mying nsang a majaw, shanhte pru sa wa nna, tara maigan ni hta na hpa mung n hkamla ma ai. 8Dai re ai majaw, dai tengman ai lam hta e anhte mung shingdep shingtau tai lu na, dai zawn re ai masha hpe anhte hkap hkalum la na mai nga ga ai. 9Dai Hpung de ngai lama ma ka dat se ai: raitimung, shanhte hta na grau tsaw mayu ai Diotrehpi gaw anhte hpe hkap hkalum la mi ai n rai. 10Dai re ai majaw, ngai sa du yang gaw, shi galaw dan ai amu hpe, ngai shi hpe shadum shhprang na we ai; n shawp ai ga hte shi anhte hpe bawlaw da mi ai: dai hta n-ga shi hkum nan hpunau ni hpe n hkap hkalum la mu ai sha, hkap hkalum la mayu ai ni hpe mung, shi hkum kau mu ai rai nna, dai Hpung de na shaden kau mu ai. 11Tsawra ai wa e, n kaja ai hku n rai, kaja reng ai hku hpe hkan sharau nga u; kaja ai amu galaw ai wa gaw, Karai Kasang hte seng nga ai: n kaja ai amu galaw ai wa chyawm gaw, Karai Kasang hpe n mu chye ai. 12Masha mahkra raitimung, dai tengman ai ga nan raitimung, Demetri a lam sakse hkam ma ai. Anhte mung sakse hkam ga ai rai nna, anhte a sakse ga tengman nga ai, nang chye nga ndai. 13Ngai nang hpe ka dat na lam law law nga raitimung, laika tsi hte kanyit hte nang hpe ka da mayu nngai n rai. 14Dai hta kaga, gade n na yang, nang hpe hkrum lu na ngai myit mada nga nngai; shaloi jang, an lahkawng n-gup ga hte tsun chyai lu na ga ai. 15Nang ngwi pyaw nga u ga. Jinghku jingyu ni gaw nang hpe shakram dat ma ai. Nang mung, jinghku jing-yu ni hpe, langai hte langai a amying hkan nna, htawt shakram u law.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\