HEBUROLU 3

1Wo ɲa ma, ń badin lannayabaxolu, Ala xa atelu mennu kili xa ke a talu ti, alu i miiri Isa ma. Ate le mu Ala la kiladinŋo nin n na sadaxalasibaxa kuntigiba ti n na lannaya silo la. 2Ala le tun x'a sugandi wo baaro xanma. A keta xantigo ti Ala la baaro bee to, í xo Musa keta xantigo ti ɲa men Ala la luwo muume xono, nin wo mu Ala la moxolu to ti. 3Bari Isa nin bunɲa xa xan xa tanbi Musa xan, bawo bunlobaxo xa fisa bunŋo fan ti. 4Bun wo bun, moxo do le x'a lo; bari fenŋo bee lobaxo mu Ala le ti. 5Kila Musa ken tun mu baaradinŋo le ti. A x'a la baaro bee ke xantigiya to, Ala la luwo xono. Ala tun be nala xumo mennu fola, Musa la baaro tun mu le xa wolu seedeya. 6Bari Kirisita keta xantigo ti x'a tu ate mu Ala Dinxe ti, xa sigi Ala la luwo bee kunna. Nte lelu mu Ala la luwo ti, nin n gigi xoyimanŋo tuta n na, anin xa tu ɲaxalinin a la. 7Wo le xanma, í xo Ni Senunŋo x'a fo ɲa men xo: «Nin alu xa Ala xumaxanŋo me bi, 8alu xana alu sondonmolu xoleya, í xo alu mamaxelu murutita ɲa men, xotobolo lunŋo, fuxo la. 9Alu mamaxelu xa nte xotobo xa ń mafele, haali a x'a tara i xa ń na kebaarolu je, tan naani sanji xono. 10Wo le x'a tu, ń diminta wo moxolu xoto x'a fo xo: “I sondonmo be taxala filo le ma tuma bee. I man nte la silolu je.” 11Nte diminta xa ń xali xo: Nte xa jamano men toben i la tofoɲo xanma, i me dun non abada.» 12Ń badinŋolu, alu i korosi jusukun jaxo nin lannayabaliya xana ke moxo la alu to, fo wo x'a bula i xodila Ala nilama la. 13Kitaabo be «bi» men fola, alu i ɲoxo jusudun lun wo lun wo «biwo» waxato xono. Alu wo ke walasa junubo xana alu do lafili x'a bula a jusukunŋo xoleyala. 14Alan keta Kirisita kafuɲoxolu ti, nin n na lannaya folo tuta n na fo xa labanŋo si. 15Kitaabo xo: «Nin alu xa Ala xumaxanŋo me bi, alu xana alu sondonmolu xoleya, í xo n mamaxelu murutita ɲa men.» 16Jon nelu xa Ala xumaxanŋo me xa muruti? Kila Musa nin mennu bee bota Misira jamano to, wo lelu nte ba? 17Ala diminta jon nelu xoto tan naani sanji xono? Mennu xa junubo ke nin i sata fuxo la, wo lelu nte ba? 18Ala x'é xali xo jontigi lelu me dun a la jamano xono x'e tofoɲo? Mennu murutita a ma, wo lelu nte ba? 19Wo ɲa ma, n x'a je xo i man sin xa dun wo tofoɲodula, i la lannayabaliya koso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\