LUKA 21

1Isa x'a lamininŋo mafele, xa naafulubatigolu je nilifenŋo bulala nilifenbulamiranŋo xono, Alabatusuba xono. 2A xa musujaxe segebaxantunŋo do du je xaalisi mesen fula bulala je. 3A xo: «Tonɲa la, ń b'a fola alu ɲen xo: Ɲin musujaxe segebaxantun in xa men bula je, moxo man a ɲoxon bula je. 4Bawo tolu bee xa do ta men to x'a di, i man si wo ma folo; bari ate ken, a nin a la sege bee, a maakuwo tun be men na xa balu, a xa wo bee le di.» 5Moxo do tunnu be xumala Alabatusuba xan. I tunnu b'a fola xo dandula nte a la beteya ma, a kurolu xa bete, anin a xono miranŋolu, mennu dita Ala ma. Bari Isa xo: 6«Alu ɲa be ɲin fen in mennu la, lun si na, kuru si me tu kuru xan jan, i bee si boyi.» 7I xa Isa ŋininxa xo: «Karanmoxo, wo kuwo be kela tuma joman? Taagumanseede joman si wo kuwo kewaxato yita?» 8Isa x'e jaabi xo: «Alu i korosi, alu xana lafili. Bawo moxo kiika si na nte toxo la, x'a fo xo: “Nte mu”, anin xo: “Waxato sita”. Alu xana a lo wolu nofe. 9Nin alu xa kelexibarolu me, xa murutilolu xibaro me, alu xana sila. Bawo waajibo le mu, wo kuwolu xa ke folo, bari duniya wulo nte kela wo no bee to.» 10Wo xo, a xo: «Siya do si wuli siya do xanma, mansaya do du si wuli mansaya do xanma. 11Duguxulu jarajarabalu si ke, anin foɲo jangarolu nin xonxobalu si ke dula kiika. Silanɲa kubalu nin taagumanseedebalu si je xa bo sanŋo to. 12«Bari jannin wo bee xa ke, i si alu muta, x'alu tooro bete. I si alu dun Alabatusu kuntigolu bulu, x'alu bula kaso la. I si taxa alu ti mansaxelu nin goferenerolu ɲa xoto nte toxo nofe. 13Wo si ke sabaabu ti alu ɲen, xa nte la kuwo seedeya. 14Atelu kennu x'e toben. Alu xana hanme alu fannu lafaasalixumolu la jannin wo waxato xa si; 15bawo nte si xumada nin hakilitigiya di alu ma, fo alu jaxolu me a no x'alu sooso, walla x'alu la xumolu bori. 16Haali alu falu, nin alu nalu, nin alu badinxelu, nin alu badinŋolu nin alu xanuntelu si alu dun bulo to. I si alu kiika jalagi, x'alu faxalo latege. 17Moxolu bee si alu jaxuya nte toxo nofe. 18Bari haali alu kunsina kilin, a me sanko. 19Alu i muɲa! Wo ɲa ma, alu si alu niyolu lakisi.» 20«Nin alu xa kelebulolu je Yerusaleme lamininnin, alu s'a lon wo tumo xo a je te le. 21Wo to, wo je moxo mennu tara Yude maro xono, wolu x'e bori xa taxa kurolu to. Mennu je ke Yerusaleme gallo fan xono, wolu xa bo je. Mennu be wulo xono, wolu xana na gallo xono. 22Bawo wo lunŋolu si ke Ala la diminŋo bolunŋo ti, walasa xuma safeninŋolu bee xa dafa. 23Musu xonomalu, anin dinŋo be mennu sunjiyo la, wolu si tooro bete wo lunŋolu! Bawo tooroba si ke duguxulo xan. Ala la diminŋo si boyi ɲin siya in moxolu xan. 24Fanŋo si ke x'e faxa, i si muta xa ke kasolamoxolu ti siyalu bee to. Siya tolu si Yerusaleme toɲonxo i sinŋo xoto, fo siyalu la waxato xa dafa tumo men. 25«Taagumanseedolu si ke tilo nin xaro nin loololu xan. Duguxulo xan, xooxojiyo nin fanfelu mankanŋo si duniya siyalu lasila fo xa danmatanbi. 26Kuwo mennu be nala kela duguxulo xan, wolu ɲasilanɲa si moxo dolu faxa, bawo sanxulo sintigiyalu si jarajara. 27Wo to, i si Moxo Dinxe nato je xabo xan, sintigiyaba nin nooroba xono. 28Nin wo kuwolu damutata tumo men, alu i latilin x'alu kunŋo xotota, bawo wo mu alu kunbo sutiyaninŋo le ti.» 29Wo xo, a xa taliyo do la i ɲen. A xo: «Alu turojuwo nin yiri tolu mafele. 30Nin alu x'a je xo wolu boyita nerunŋo xan, alu s'a lon xo sama sutiyata. 31Wo ɲa ma, nin alu xa wo kuwolu keto je, alu a lon xo Ala la Mansaya sutiyata. 32Tonɲa la, ń b'a fola alu ɲen xo bi moxolu bee me sa, x'a tara ɲin ku innu bee man ke. 33Sanxulo nin duguxulo si sanko, bari nte la xumaxanŋolu me sanko abada.» 34«Alu i korosi! Alu xana ke domolikelaba nin dolominnaba ti, xa hanme duniya fenŋolu sotoɲa la, fo x'alu hakilo ladoni jaxu. Nin wo keta, kiito lunŋo si alu ju x'alu muta, 35í xo kalanŋo; bawo wo lunŋo si duguxulo xan moxolu bee muta. 36Bari alu tu i ɲala xa Ala matara tuma bee, walasa alu xa barako soto xa kisi wo ku natalu bee ma, anin alu xa sin xa lo Moxo Dinxe ɲa xoto.» 37Isa tun be moxolu xaranna Alabatusuba xono lun wo lun tilo to. A tun be taxala sila Oliwe kuro to. 38Jama bee tun be sorila xa na Alabatusuba xono x'a lame.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\