1 Qorontoosi 2

1Ta maneena'ote! Ebiyee aaf ittoshi waan ta waahooba, Doono Yeerichi maacee mooyon ittoshich ta gettato, yibbaatee beshoona, oohee shalligee beshoona toonoone. 2Arooba ittoshi daggooch ta beehooba, "Kiristoosin, ebiyoo yooddeeqqi qititi Kiristoosiyee damba, baroon ariyaache" iqqa kuxxato taane. 3Ebich maraataabee, giidoo qajaabee, shatona qewaabeeniye ittoshi daggooch ta yagito. 4Ta yibbaatoonaa mishiraachee ceegee ta bechoona Yeerichi Yaafa Ayaanee giidoona yibbaatahoalli, hini shaweexi ashi dachee yibbaatoomon yibbaatataano taane. 5Ebich ittoshi mulloon ittoshi too'iito, Yeeri giidee toommoochalli, hini shaweexi ashi shalligee toommooch toonoone. 6Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona kupphatina'ochi daggoochaa no yibbaataa beeto, ibara shalligoonalli, hini shaweexi ashi shalligoon, oohee boonoshi oogoochee kindemmi hini yemeenee shawee iraasheena'ochi shalligoon toonoone; 7hini shalligoo Yeerichi maacee mooyone; Yeeri yemeeno bulliyee aaf "Hini shalligoona oogee yiiroon boonoshich immemmo taane" iqqi nooch gabiqqi bi kotiiti yemeenoochee tiijiqqi hanaach beddaahee, aacheeti mooyone. 8Hini shawee iraasheena'ochi daggoochee ikkolla ebi shalligoon ariito aalloone; boonoshi ariito gaata, oogee yiiree Doono Yesuusin yoodaacheshina'one. 9Tunaballi Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Koniyolla bi aafoona beeggii bi ariyaanoon, bi waamona waayaa bi ariyaanoon, 'Tunemmone' iqqi bi mulloona cir bi shalligaanoon, Yeeri biin shunnii beetina'oyich am shaaha meeti mooyoniye bi qanniito" 10Ebichi naboyich Yaafa Ayaano Yeerichi maacee moochi tuggooch beddaahee, ikkoonolla echiyaa'oon maqqi bi arii beetoyich, ebi bullin Yeeri bi Yaafa Ayaanoona nooch bekkiitone. 11Ikka ashi mullooch beeti mooyon arii beeto, bi doonoalli, baroo ariyaanoone; ebiyoomon wotta Yeerichi maacee mooyon bi Yaafa Ayaanoyee damba koniyolla ariyaanoone. 12Tunaballi nooch immati wojoo bullin no ariiyemmoyich, Yeer waanee wocheeti Ayaanoalli, hini shawee toommeexi ayaano toonoone nooch immato. 13Wotta hini wojeechonoo gettaa beeto noone. Yeerichi Yaafa Ayaano boonoshi toommooch beeti asheena'oyich, Yeerichi Ayaanee mooyon xiishiibee no gettaa beeto, hini shaweexi ashi shalligoo arichii beeti yibbaatoona tunataanoon, Yaafa Ayaano nooch bi arichii beeti yibbaatoonaniye. 14Yeerichi Yaafa Ayaano bi toommooch aalli asho Yeerichi Yaafa Ayaanee mooyon duubo bi tunii beetoyich, danoon hakkaache; shalligoonoo hakkaache; shalligoon bi hakkoo qajii beeto, ebi moochi gaacoon maqqiqqi ariyoon hakkemmo, Yaafa Ayaano bi toommooch beeti asho baach bi tunatoyichiye. 15Tunaballi Yaafa Ayaano bi toommooch beeti asho mooyo bullin maqqiqqi ariyoon hakkiye; tunatee koniyolla ebi ara uroochi mooyon maqqiqqi ariyoon hakkaache. 16Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Doono Yeerichi gaboon konine ariito? Biinoo boyemmo konine?" Tunaballi Kiristoosichi gaboo nooch beetone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\