1 Qorontoosi 3

1Ta maneena'ote! Meechi qaatoyich hajee beetina'oyich, Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona bat gaggareena'oyich getoomonalli, Yaafa Ayaanoyich hajee beetina'oyich getoomon getaano taane. 2Ebiyee aaf ejoonalli ittoshich ta uchito, kuppha maayoon maanjaano taane; ebiyoo gaggaroo tunaqqi hakkoo ittoshi qajitoyichiye; and beddaaheenolla meechi qaatoyich ittoshi hajee beetoyich, kuppha maayoon hakkaano ittoshine. Qanaatoonaa kaaroona ittoshi daggooch bi beemo, meechi qaatoyich ittoshi hajeyoo toona? Wotta ittoshi qoco hini shaweexi ashi qocoon shaahii beeto toona? 4Ittoshi daggoochee ikkoo "Phawuloosichi getooniye ta waayemmo", baroo wotta "Aphiloosichi getooniye ta waayemmo" iqqi qanaatoona hini shaweexi asheena'on shaahaachotina? 5Illa Aphiloosiyoo tunabe, ta Phawuloosiyoo tunaban, amoon hallesho noone? Ittoshi mulloon Kiristoosichi toommooch ittoshi too'iiti mishiraachee qaaroon gettaabee, Doono Yesuus Kiristoosi no ikki ikkoyich bi immitoomon, biich maddii beeti bi wochee bushiishoo baach noone. 6Yaroon ta shookkatee, aacon Aphiloosi kittii bi uchitee, shookkati yaroon colliiqqi kaama eenniito, Yeerine. 7Ebich shookkati yaroon colliiqqi kaama eennii beeto, Yeeriyalli, yaroon shookkito, oohee aacon kittii uchito, bi halliti mooyo aalloone. 8Yaroon shookkitonaa aacon kittii uchitona ikkeena'one. Yeeri boonoshi qelli qelloona boonoshi shuunatoomon boonoshich wojemmone. 9Ebich Yeerina tookkiqqa shuunaa beeti bi wochee bushiishoo noone; ittoshiyoo Yeeri gochii beeti goyee budo ittoshine; ebiyoomon wotta Yeeri haggii beeti kexo ittoshine. 10Yeeri taach bi immiti wojoona ariyacho kexon hagga bi baashoomon baashito taane; baroo aree toommooch echaton ceechiya haggii beetone. Tunaballi haggii beeto bi qelli qelloona aree toommooch aabichiree bi haggemmo gaata, biin ariibe. 11"Bi qelloon ariibe" ta ito, Yeeri baashitoyee damba bara baashoon koniyolla bi baashaachemmoyich, bi bajeetoyichiye; ara baashoo Yesuus Kiristoosine. 12Illa koniyolla ebi ara baashee toommooch birawoona, oohee aachoona, oohee mallatachi aaxxi xaqqoona, oohee mixona, oohee sheekkoona, oohee qumbaroona bi hagi gaata, 13bi qelli qelloona haggeeto am shaahoo gaata bekkemmone; Doono Yesuusi nalliya wottaree bi woyemmi aabooba, qaaqqoona miixeeyemmone; ara aabooba ikki ikkoochi hago am shaahoo gaata qaaqqoo haattiree bekkiiyemmone. 14Ara baashee toommooch haggito koniyolla bi haggiti kexo qaaqqoona mico bi qayi gaata, Yeeri biich wojemmone. 15Tunaballi koniyolla bi haggiti kexo qaaqqoona bi mici gaata, Yeeri biich wojemmi wojoon muccemmone; tunatee aroo bi qelloona wodemmone; bi wodoo qaaqqoochee shottatee kechiti ashi wodoomoniye bi tunemmo. 16Ittoshi Yeerichi yaafee kexo ittoshi tunoonaa Yeerichi Yaafa Ayaano ittoshi toommooch bi beemona ittoshich arichataacha? 17Koniyolla Yeerichi yaafee kexon bi hapi gaata, Yeeri biin wochiree hapemmone; ebiyoo hini Yeerichi yaafee kexo Yeerich bi yaafeetoyichiye; ara yaafee kexoo ittoshine. 18Koniyolla bi qelloon dachaaye. Ittoshi daggoochee koniyolla hini shawee toommeexi asheena'ochi gaboomon "Shalligacho taane" iqqi bi gabi gaata, shalligachon bi tunemmoyich, tuushoon shaahiree bekkabe. 19Hini shawee toommeexi asho "Shalligoone" iqqi bi gabii beeti mooyo Yeerichi aafoochaa tuushittinoone. Ebi mooyoyich Yaafa Macaafoochaa "Yeeri shalligachina'o getteetina'on boonoshi acona boonoshin yechii beetone", 20wottoo "Doono Yeeri shalligachina'o getteeti asheena'ochi gaboo duubo bi tunoon arii beetone" getee kooreetone. 21Ebich koniyolla "Ihaatichi getooniye ta waayemmo" getiree geecaaye. Ebiyoo mooyo bulli ittoshicho bi tunatoyichiye. 22Phawuloosi tunabe, Aphiloosi tunabe, Keefi gettee beeti Pheexiroosi tunabe, hini shawoo tunabe, kashoo tunabe, qitoo tunabe, beetoo tunabe, woyemmoo tunabe, eboshi bulli ittoshichina'one; 23ittoshiyoo Kiristoosicho ittoshine; Kiristoosiyoo Yeerichone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\