1 Qorontoosi 5

1Ittoshi daggooch yeellii beeti mooyo beemo waayee beetone; ebiyoo bi nihoochi mecheen shaaggiti asho beemone. Ebiyoomi yeellii beeti mooyo Yeerich goyinnataani asheena'o daggoocholla aalloone. 2Ishi gaata, aabichiqqi geeciyotine? Ebich ayina shapiyotina? Ebiyoomi shuunoon shuunati uroon ittoshi daggoochee kichibote! 3Ittoshi waanee ta wokkateenolla, bulli araddoon ittoshin gabii beeto taane; ittoshi daggooch beetochoomon Doono Yesuus Kiristoosichi yakkiracho tunaqqa, hini gonda shuunoon shuunati uroochi toommooch and nallito taane. Ittoshi kiceeqqi beeti xaa'ooch ayaanoona ittoshina tookkii ta beetee, no Doono Yesuusi immiti giidoona, 5Sheexaanoo ara uroochi meenon sheeriichee, Doono Yesuus Kiristoosi woyemmi aabooba bi kasho wodemmoyich, ittoshi daggoochee kichibote! 6Ebiyoomi gonda mooyo ittoshi daggooch bi beemon ariibee, "Noyee baroo aalle" iqqi geeca beddiyotina? "Giishacha bukee shittoo dofee bukoon koofiihe" ii beeti yibbaatoon ariyaachotina? 7Shittaalli bukoomon ittoshi tunemmoyich, shittoomi axaaxoon ittoshi daggoochee kichibote! Shittaalli bukoomi asho ittoshi tunoon arii beeto taane. Beshee Baarooba, deejee beeti bagoochoomon, Kiristoosi nooch deejeetone. 8Ebich kiicaalli ibara mulloona shittaalli koshochoomonalli, kiicoonaa gondoona ceenniti mulloona shittachi bukoochoomon hini baaroon baaraayone. 9Ebiyee aaf "Shuni maayachina'ona tookki ikkottiyaahotine!" iqqa koorii ittoshich wochato taane. 10Ara ta kooriti wocho, Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi shuni maayachina'ochon, oohee qaatachina'onaa boggachina'onochon, oohee shaahiitee shuuneeti nuggushoyich goyinnachina'ochon toonoone. Ishichiqqa ta koorito gaata, hini shawee toommoochee tiyiree hammesho ittoshine getone. 11Tunaballi "Kittinnee maneena'o getteetina'ochi daggoochee ikkoo shuni maayacho, oohee qaatacho, oohee shaahiitee shuuneeti nuggushoyich goyinnacho, oohee naagacho, oohee mashacho, oohee boggacho bi tuna gaata, biinna tookki ikkottiyaahotine! Ebiyoomi ashoona tookkiree maayoonolla maayaahotine!" iqqaaniye ta koorito. 12Kittinnoo tunataani asheena'ochi toommooch ta toonoone nallemmo; areena'ochi toommooch nallemmo Yeerine. Tunaballi kittineena'ochi daggoochee gondoon shuunaa beetina'ochi toommooch nallaachemmo ittoshina? Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Ebiyoomi gonda shuunoon shuunati asho koninolla ittoshi daggoochee wokkiibote!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\