1 Qorontoosi 6

1Ittoshi daggoochee ikka kittinnoo bi kittinnee manoon bi taggemmi mooyo bee gaata, yaafeeti kittinneena'ochi toommoochaa taggoon qajiichii, boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaaneena'ochi toommoochaa taggoyich, aabichiqqi aafoon kupphahe? 2Yaafeeti kittinneena'o Yeerich hajeyaani hini shawee toommeexi asheena'ochi toommooch gub nallemmina'o boonoshi tunoon ariyaachotina? Eboshichi toommooch gub ittoshi nallemmo tuna gaata, and napoomi gishiishi mooyina'on nalli ciicha shapiyotina? 3Qemi qemona danaa beeti mooyo qayee, shimaaji maraakeena'ochi toommoocholla gub nallemmo no tunoon ariyaachotina? 4Ishi gaata, eboshiyoomi mooyo tiyiyooba, boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiti asheena'ochi daggoochee hoxeeti asheena'onolla kaacciqqi, "No taggoon nallibote!" amoyich getaachotine? 5Ittoshin yeelliyaacha? Kittinneena'ochi daggoochee tiyiti taggoon nallemmi ikka shalligachi asho aabichiqqi ittoshi daggooch aallahe? 6Kittinnoo kittinnoon taggaha? Ebiyoo wotta boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaaneena'ochi toommoochaa tunaha? 7Illa ittoshinaa ittoshina taggaa beeto tuna gaata, ittoshi kittinnee qocoon muriccito ittoshine. Ebiyee cikkiqqi ittoshi xuqqeyoo ittoshich gondeha? Boggeyoo ittoshich gaawataacha? 8Tunaballi ittoshi kittinnee maneena'on xuqqiyotine; boggiyotine. 9Boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiqqi Yeerichi aafooch cadiqaaneena'o bi taatittineech giyaachemmina'o boonoshi tunoon ariyaachotina? Muriccaahotine! Shunoon maa beetina'o, shaahiitee shuuneeti nuggushoyich goyinnaa beetina'o, anaamona tookkii shunoon maa beeti anaamina'o, 10gaayeena'o, qaatachina'o, mashachina'o, naagachina'o, boggachina'o, eboshi daggoochee ikkolla Yeerichi taatittineech giyaachemmone. 11Ebiyee aaf ittoshi daggoochee ikkikkeena'o eboshiyoomina'one; tunaballi and ittoshi axaaxoochee machato ittoshine; Yeerichoo yaafeeto ittoshine; Doono Yesuus Kiristoosinaa no Nuggushoochi Yaafa Ayaanoona cadiqiqqi Yeerichi aafooch neexato ittoshine. 12Diqqich ikka asho "Bulli mooyon ta shuunemmoyich taach daaggeetone" geto qayaachemmone; tunaballi bulli mooyo biich gaaccemmo toonoone. "Bulli mooyon ta shuunemmoyich taach daaggeetone"; tunaballi "Ikkolla taan hajibe" getaache. 13Diqqich bara asho wotta "Maayo maacoyichiye; maacoo maayoyichiye" geto qayaachemmone; tunaballi maayoonoo, maacoonoo ikka araddoon Yeeri aalliiyemmone. Tunatee kittinneena'ochi ashittino halleeto Doono Yeerichalli, shunee maamoyich toonoone. Ebich Doono Yeerine bulli mooyon ashittinoyich qannii beeto. 14Yeeri bi giidoona Doono Yesuusin qitii duukkatina'ochi daggoochee kichitone; noonoo wotta qitii duukkatina'ochi daggoochee kichemmone. 15Ittoshi ashittino Kiristoosichi ashittinee quumo bi tunoon ariyaachotina? Ishi gaata, Kiristoosichi ashittinee quumoon daami shuno maa beeti maachechi ashittinee quumoon tuniibona? Cir tunaaye! 16Oohee shuno maa beeti maacheena tookkii shuno maato, biinna tookkii ikka meeno bi tunoon ariyaachotina? Yaafa Macaafoochaa "Gutteena'o ikka meeno tunemmina'one" getee kooreetone. 17Tunaballi Doono Yesuusina tookkii ikkottati uro bi ayaanoona Yesuusina tookkii ikkottatone. 18Ebich shunee mamoochee wohote! Asho bi shuunaa beeti bara axaaxoo bulli bi meenoyee maachiye; shunoon maa beeto bi hajee meechi toommoochiye axaaxoon bi shuunaa beeto. 19Oohee ittoshi ashittino Yeeri ittoshich bi immiti Yaafa Ayaano beeti yaafee kexo bi tunoon ariyaachotina? Yeeri aaxxi gatiyoona ittoshin kematone; ebich ittoshi ashittino ittoshi hajoo toonoone. Illa ittoshi ashittinoona Yeerin oogiibote!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\