1 Qorontoosi 8

1Andoo asho goyinnaa beeti shaahiitee shuuneeti nuggushoyich deejeeti deejee mooyichon daakkiqqa ittoshich koorii beeto taane. "No bullich ariyoo beetone" gettee beeti yibbaatoo ibaroone. Ariyoone ashoon geecacho tunii beeto; tunaballi shunoone ashoon eennii beeto. 2Koniyolla "Ariyoo taach beetone" iqqi bi gabi gaata, ara uro bat ibara ariyee xaa'ooch shagaanoone; 3tunaballi koniyolla Yeerin bi shuni gaata, ara uro Yeerina arichatone. 4Illa and asho goyinnaa beeti shaahiitee shuuneeti nuggushoyich deejeeti deejoon mamichon bi tuna gaata, shaahiitee shuuneeti nuggushoo koota nuggushoo bi tunoonaa ikka Yeeriyee damba bara nuggushoo aallo bi tunoonon arii beeto noone. 5Shawooch oohee shimaayooch "nuggusheena'o" getteetina'o beeteenolla, wotta hini "nuggusheena'onaa doonina'ona" getteetina'o meettiteenolla, 6kittinnoo nooch beeto, ikka Nuggushoo baachiye; biyoo Nihoo Yeerine; mooyo bullin hallito, biine; biichiye no beeto. Wotta kittinnoo nooch beeto, ikka Doono baachiye; biyoo Yesuus Kiristoosine; Yeeri bulli mooyon biinnaniye bi halliito; biinnaniye no beeto. 7Tunaballi asho bullich hini ariyoo aalloone. Ikkikkeena'o ebiyee aaf boonoshi doyitoyich, hanaach beddaahee ebiyoomi maayoon "Shaahiitee shuuneeti nuggushoyich deejeetone" iqqi gabiibeeniye boonoshi maa beeto; yeexara mullacho boonoshi tunatoyich, "Ee'ato noone" iqqi gabiyeete. 8Tunaballi ara maayoon mamo toonoone noon Yeer waan katichemmo; mamo no qajateenoo nooch shapemmo amolla aalloone; no maateenoo, nooch ceennemmo amolla aalloone. 9Tunaballi ittoshi "Deejee maayoon mamoochee noon bajemmi mooyo aalloone" iqqi ittoshi gettii beeti mooyo kupphataani kittinneena'oyich xugo bi tunataachemmoyich, ittoshi qelloon ariibote! 10"Ariyacho" gettee beeti ne, shaahiitee shuuneeti nuggushoochi kexooch deejee maayoon maaya kotaa ne beetee, yeexara mullacho neen bi beegi gaatoche? Ebiyoomi xaa'ooch ne bekko ara uroon "Deejee maayoon mame!" iqqi kupphiyoo toona? 11Ebich "Ariyachone" ne getteyoo hini kupphataani kittinnoon shiwaree qaaqqooch daachiyoo toona? Ebi ara uro Kiristoosi biich qititi ne manoo toona? 12Ebina ittoshi maneena'ochi toommooch gondoon shuunaabee, boonoshi yeexara mulloon mayiibee, Kiristoosichi toommooch gondoon shuunaa beetaachotina? 13Illa ta maa beeti maayo ta manoon yexi dichemmi xugo bi tunesho gaata, biin yexi ta dichaachemmoyich, ta maayemmi meeno ta qitimmi wottoon echabe!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\