1 Yowannisi 4

1Ta shunachina'ote! Meeti koota keemachina'o bulli xaa'ooch boonoshi kechitoyich, ayaaneena'o Yeer waanee boonoshi tunoonaa Yeer waanee boonoshi tunee qayonon xiishiree ariibotalli, ayaano bullin ibariyaahotine! 2Yesuus Kiristoosi asho tunaqqi bi shiijoon gettii beeti ayaano bulli Yeer maggachone; ebina Yeerichi Ayaanoon arii beeto ittoshine. 3Wotta Yesuus Kiristoosi asho tunaqqi bi shiijoon getaani ayaano bulli Yeer maggacho toonoone. Ebiyoo Kiristoosina koyachi ayaanoone. Aroo "Woyemmone" getee waayato ittoshine; andolla hini shawee toommooch beetone. 4Ta shuni bushiisheena'ote! Ittoshi Yeer maggacho ittoshine; Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'ona tookkii beetoyee, ittoshina tookkii beeto besho bi tunatoyich, ara koota keemachina'on koyaa wochito ittoshine. 5Boonoshiyoo hini shawee toommeexina'one; ebich shaweexo tunaton gettii beetina'one; wotta boonoshi getee hini shawee toommeexina'o waayaa beetina'one. 6Tunaballi no Yeer maggacho noone; ebich Yeerin arii beeto bulli noochon waayaa beetone; Yeer waanee tunataano bulli wotta noochon waayataanoone. Ebina ibaree ayaanoonaa kootee ayaanoonon bariiqqa arii beeto noone. 7Ta shunachina'ote! Yeeri asho bullin bi shunnii beetoyich, noonnaa noonna shunabone. Ashoon shunnii beeto bulli Yeer waanee shiijatone; wotta Yeerinoo arii beetone. 8Yeeri asho bullin shunnii beetone; ebich ashoon shunaano Yeerin ariyaanoone. 9Yeeri ikka bi Bushoon hini shawooch bi deejito, bi Bushoo waanaa kashoon no danemmoyichiye. Ebina Yeeri noon bi shunon beeggato noone. 10Nowoo Yeerin shunaano noone; tunaballi Yeeri bi qelloona noon shunniqqi no axaaxoon bi maaremmi deejoo bi tunatoyich, bi Bushoon deejitone; shuno getoo ebine. 11Illa ta shunachina'ote! Yeeri eechiqqi noon bi shunnitoyee, nowoo wotta noonnaa noonna shunabone. 12Bi aafoona Yeerin beeggito koniyolla aalloone; tunaballi noonnaa noonna no shuna gaata, Yeeri noonna tookkii beetone; wotta noon bi shunon xiishii ariito noone. 13Yeeri bi Ayaanoon nooch bi immitoyich, biinna tookkii ikkittinoona no beemonaa biyoo noonna tookkii bi beemonon arii beeto noone. 14Nihoo Yeeri bi Bushoon hini shawee toommooch beetina'on Wodiyacho bi tunemmoyich wochaa bi deejoon beeggato noone; ebich miixaa beeto noone. 15"Asho taane" ito "Yesuusi Yeerichi Bushoone" iqqi bi geti gaata, Yeeri biinna tookkii beetone; biichoo Yeerina tookkii ikkittino beetone. 16Ebina Yeeri noon bi shunon ariito noone; ibariitoo noone. Yeeri asho bullin shunnii beetone; ebich shunoona beetoyich Yeerina tookkii ikkittino beetone; Yeeriyoo biinna tookkii beetone. 17Kiristoosi shimaaj Yeerina tookkii bi beemoomon, no wotta hini shawee toommooch Yeerina tookkii beeto noone. Ebich nallaa gallooba shataanoon no neexemmoyich, Yeeri noon bi shunon xiishii ariito noone. 18Illa Yeeri manjiiqqi biin bi shunon xiishii ariiti ashoyich shato bi mullooch aalloone; Yeeri shunnito shataanoone; tunaballi shattii beeti ashoon shato sheerii beetone. Ebich asho bi shati gaata, ara asho Yeeri biin bi shunon bat xiishii ariyaanoone. 19Yeeri shiichii noon bi shunnitoyich, no biin shunnaa beeto noone; noonnaa noonnoo shunaa beeto noone; 20Koniyolla "Yeerin shunnaa beeto taane" iibee bi manoon bi shixi gaata, koottitone; bi beeggiti bi manoon shunaano, bi beegaani Yeerin shunon aabichiree hakkehe? 21"Taan shunnii beeto bi manoon wotta shune" iqqi Yeeri nooch gettitone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\