1 Tasalonqi 3

1Ebich haa'iyo nooch hakkeyo bi qajitoyich, Phawuloosi taannaa Silaasina Ateeni Katamooch no ikketo echaachaa, 2Kiristoosichi mishiraachee qaaroon gettiibee noonna tookkii Yeerich shuunaa beeti no manoo Ximootiyoosin ittoshi waan wochaa daachiito noone; ebi ittoshi toommooch shaggiti du'oona koniyolla Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoochee bi shuuraachemmoyich ittoshin ciici bi goggiiyemmoyichiye wochaa no daachiito. Ebi du'o no toommooch shago Yeerichi daaggoo bi tunoon ittoshiyoo arii beeto ittoshine. 4Du'o no toommooch shagga ii beeto bi tunoon ittoshina tookkii beebee shiichiqqa gettato noone; no gettatoomon wotta tunatone; ebinoo ittoshi arii beeto ittoshine. 5Ebich wotta haa'iyoo taach hakkeyoo bi qajitoyich, "Dachachi Daabiloosi diqqich ittoshin dachi dichi beeyemmone; no aayo duubo tuno qayaache" iqqa Kiristoosichi toommooch ittoshich beeti mullee too'iyoona am shaahoon ittoshi manjito gaata ariyoyich wochaa daachiito taane. 6Tunaballi and Ximootiyoosi ittoshi waanee no waan wottaqqi Kiristoosichi toommooch ittoshich beeti mullee too'iyee kupphoonaa ittoshinaa ittoshinoyich beeti shunoonon "Mishiraacha" iqqi gettitone; bulli araddoon nooch gaawa gaboo ittoshich beemon, wotta ittoshin beegoyich no sharaataa beetoomon, ittoshiyoo wotta noon beegoyich sharaataa beeto ittoshi tunoon gettitone. 7Ebich ta maneena'ote! Meeti iritoonaa xuuxee toommonooch no beeteenolla, ittoshi naboona goggato noone; no goggatoo, Kiristoosichi toommooch ittoshich beeti mullee too'iyee kupphoyichiye. 8Doono Yesuusina tookkii ittoshich beeti ikkittinoona manjiqqi ittoshi neexa gaata, andoo emiribee kashoona beeyemmo noone. 9Ittoshi aafoon beegoyich, Kiristoosichi toommooch ittoshich beeti mullee too'iyooch shapiti mooyo bi bee gaata ceechoyich, xumoonaa araddoonon oogichii corootiibee, no Nuggushoo Yeerichi aafooch ittoshi naboyich no emirii beetoyich, ebi ittoshi naboona nooch beeti emiroo bullich Yeerich am shaaha gallatooniye no giddiiyemmo? 11No Nuggushoonaa no Nihoona tunati Yeeri bi qelloona, no Doono Yesuusiyoo ittoshi waan no hammemmoyich no gommon nooch kaachibe; 12no wotta ittoshin no shunoomon, ittoshinaa ittoshinochi daggooch beeti shunoonaa bara asheena'o bullich ittoshich beeti shunoonon Doono Yesuusi ittoshich daakkibe; woddiishoo gete. 13Ebin bi tuniyoona no Doono Yesuusi bi yaafiti asheena'o bullina tookkii wottaa bi waahooba, no Nuggushoonaa no Nihoona tunati Yeerichi aafoochaa yaafeetonaa qoonaalloonon tuniiree ittoshin neechemmone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\