1 Ximootiyoosi 2

1Illa Yeerin oogiibee, asho bullinoo ibbayabee keqqaalli beemon diggoona no beeyemmoyich, bulliyee shiichiree ta boyemmi boyo, kittinneena'o asho bullich, taateena'oyich, iraasheena'onaa ukkureena'o bullinoyich Yeerin boonoshi qollemmoyich, boonoshi corootemmoyich, boonoshi maaggemmonaa Yeerin boonoshi gallatemmonoyichiye. 3Ebiyoo asho bulli ibaroon ariiree bi wodemmoyich shunnii beeti, noon Wodiyachi Yeerichi aafoochaa gaawatonaa biin emirikkii beeti mooyonaniye. 5Ikka Yeeriyee damba bara Nuggushoo aalloone; wotta Yeerinaa ashoonochi gutta daggooch beeti ikka shoobbachoyee damba bara shoobbacho aalloone; biyoo asho tunati Kiristoos Yesuusine. 6Biyoo asho bullin biisharee wodiiya iqqi bi kashoon deejitone; Yeeri ebina asho bullichi wodoon bi shunon bi daaggiti tata yemeenooba miixatone. 7Ebi mooyo asho bullich bi getteeyemmoyich, ceegee bechachonaa mishiraachachona, aagateena'oyichoo Kiristoos Yesuusichi toommooch mullee too'iyoonaa ibaroonon xiishii beeti dojacho ta tunemmoyich, Kiristoos Yesuusi taan kaaccii neechiye. Ebi ta gettaa beeto, ibaroalli kooto toonoone. 8Illa boonoshi mulloon Kiristoos Yesuusichi toommooch too'iiti asheena'o corootiya boonoshi kicee beeti kexo bulliichaa anaamina'o kaaroonaa hayoonon (naboonon) qayiichi, boonoshi kishoon damba tiijiree boonoshi qollemmoyich daaggiyoye. 9"Maacheena'o wotta yeelliyaani tata tahoon tahabeete" iqqa daaggiyoye. "Yeerich no qelloon diiriito noone" ii beeti maacheena'oyich tato bi tunatoomon gaawa shuunoon shuunoonalli, tatoyee beshati qellee shipoona oohee aachoonaa bara aaxxi mooyona, oohee aaxxoo tunati tahoona boonoshi ashittinee muureyoon daaggaache. 11Bulli mooyoyich maacheena'o boonoshi qelloon yeepphaayi cikkiree (udiree) ellabeete; 12maacheena'o cikkiree beebeetalli (udeetalli), boonoshi qelloon oogichii anaamina'on wochoonaa kittinneena'o kicee beeti kexoochaa anaamina'oyich boonoshi dojoonon daaggaache. 13"Ebin daaggaache" ta ii beeti naboo, Yeeri batti bat Addaamin halliichii, gub Hewaanin bi hallitoyichiye; 14wotta dacheeqqa Yeerichi getoon shaaddati, maachealli Addaami toonoone; 15tunaballi maachee bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiqqa, kittinneena'on shunnaqqa, dag tata gaawa shuriyoona bi qelloon xallittinoona bi quya gaata, Yeeri shimi maaxoochee diggoona biin biichemmone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\