1 Ximootiyoosi 3

1"Koniyolla kittinnee guuphon yaabii qeejii beeti geeno tunoon bi qaati gaata, gaawati shuunoon qaatitone" ii beeti qaaro ibaroone. 2Illa kittinnee guuphon yaabii qeejii beeti geeno tunemmi asho, gonda mooyona oonneyaano, ikka mechacho, dag tato, bi qelloon quyacho, gaawa shuriyacho, iibboon iibbii beeto, Yeerichi qaaroon dojoon hakkito, 3mashataano, damo gufeyaano, shiimacho, hayataano (nabataano), gijoyich dakaano, 4bi bushiishoo waanee ibbayoonaa de'a getonon danaa beeto, bi kechi asheena'onoo gaawichiqqi qeejii beeti uro tunabe. 5Asho bi kechi asheena'on gaawichiqqi qeejoon bi mawii gaata, kittinnee guuphon aabichiree qeejoon hakkehe? 6Biyo, Daabiloosi geeciqqi gonda nallee toommooch bi dihoomon, ebiyoomon bi geecee naboona gonda nallee toommooch bi dihaachemmoyich, kashaani kittinnoo tunaaye. 7Wotta gonda mooyona oonneeree Daabiloosi shaachiti ollooch bi yechataachemmoyich, boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaani asheena'o waanaa gaawa mooyona naadeeto tunabe. 8Ebiyoomon wotta kittinnee guuphi wocheyachina'o boonoshi de'a mooyoyich asho bulli naaditina'o, heciyoon shaddaaneena'o, wodda woyinee uyoon wotaaneena'o, gijoyich dakaaneena'o, 9axaaxoon tiyaaraa beeti xalla mullachina'o, Kiristoosichi toommooch ceeni mullee too'iyoonaa Yeeri gaxxiti ibaree ariyoona kupphatina'o tunabeete. 10Eboshiyoo wotta shiichiree xiishee bekkabeete; ebichi hillooch oonneyaaneena'o boonoshi tuno xiishee gaata, kittinnee guuphi wocheyachina'o tunaree Yeerich maddibeete. 11Ebiyoomon kittinnee guuphi wocheyachi maacheena'o boonoshi de'a mooyoyich asho bulli naaditina'o, oonaaneena'o, dag tata gaawa shuriyachina'o, mooyo bullina gibaneetina'o tunabeete. 12Kittinnee guuphi wocheyacho ikka mechacho, bi bushiisheena'o waanee ibbayoonaa de'a getonon danaa beeto, bi kechi asheena'onoo gaawichiqqi qeejii beeti uro tunabe. 13Ebi tuna gaata, kittinnee guuphi wocheyachina'o tunaree Yeerich gaawichi maddibeete. Boonoshi eechi gaata, kittinneena'ochi aafoochaa gaawa shigoonaa Kiristoos Yesuusichi toommooch mullee too'iyee doyoon getoyich mullee kupphoonon danemmina'one. 14Kaataree ne waan woya gibanaa beeto taane; tunaballi yagemmo ta tuna gaata, Yeerichi kechi asheena'ochi daggoochaa no shuun beda mooyo amo gaata ne ariiyemmoyich, hini mooyon neech koorii beeto taane. Giimboonaa cangiyoona kexon tuuggiqqi bi neechoomon, Yeerichi kechi asheena'o ibaree ariyoon tuuggiqqi neechii beetina'one; boonoshiyoo Beeyachi Yeeri ceeggiti kittinnee guuphi asheena'one. 16Biich diireeti kittinnee qocoona beemichon Yeeri gaxxiti maacee mooyo woriganikkii beeti ooga mooyo bi tunoon koniyolla nookkataache; ebiyo Kiristoosi asho tunaqqi nooch bekkato, cadiqo bi tuno Yaafa Ayaanoona miixeeto, bi oogo shimaaji maraakoo bullina bekkato, bi mishiraachee ceego aagatoo bulliich beddito, aagatoo bulliichee meetina'o boonoshi mulloon bi toommooch boonoshi too'iito, oogee yiiroona shimaaj kechii kotato ii beetone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\