1 Ximootiyoosi 4

1Yeerichi Yaafa Ayaano "Yemeenee ciirooba ikkikkeena'o, ashoon muricii beeti yinneena'ochi getoon waayaree, boonoshi maacoon xalloo shaahii beeti kootachina'ona getteeti yinnee doyoon dabbibee, Kiristoosichi toommeexi mullee too'iyoon qajemmina'one" iqqi xallaayii gettitone. [Hini kootachina'o, gaamiti xuuroona micciti ashittino dingiraatoomon, axaaxoon boonoshi tiyaarataachemmoyich boonoshi mullo dingiraatatone.] 3Eboshiyoo shaageyoon, wotta maayi daggoochee ikkikkeena'on mamon bajii beetina'one; tunaballi boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiqqi ibaroon ariitina'o Yeerin gallataachi boonoshi maayemmoyich, Yeeri ara maayeena'on hallitone. 4Yeeri hallito bulli gaawatone; Yeeri gettiti qaaroonaa biich ittoshi bechii beeti corootoona diireeto bi tunatoyich, Yeerin gallataachii ittoshi maa gaata, gaawatone; Yeeri halliti maayoochee dupeeyemmi amolla aalloone. 6Hini neech ta gettati mooyina'on kittinnee ne maneena'oyich ne shalligichi gaata, Kiristoos Yesuusich gaawa maddachon tunemmo neene. Maayoon maabee ne ashittinoon ne kupphiyoomon, Kiristoosichi toommooch mulloon too'iyee qaaroonaa and beddaahee ne dabbii beeti gaawa ariyoonon maabee maaci ne ashittinoon kupphiibe! 7Wotta Yeerichi yaafa mooyon ee'ii beeti, amoonolla gaacaani geena genneena'ochi tochoochee wohe! Yeerich diireeti kittinnee qocoona beemoyich ne qelloon dojibe! 8Iiwittinoon danoyich ashittinoon kupphiyee dojoo giishacha mooyoyich gaaccemmone; tunaballi Yeerich diireeti kittinnee qocoona beemoyich qellee dojoo, and hini shawee toommooch no beeti beemonaa gubbichoo shimaaji kexooch no beeyemmi beemonoyich gibanikkii beeto bi tunatoyich, mooyo bullich gaaccemmone. 9Ebi yibbaatoo kootaanoone; asho bulliyoo ibariiqqi yech beddiye. 10Ebinoo asho bullin, beshoonoo Kiristoosichi mishiraachee qaaroon ibarii beetina'o bullin, wodii beeti Beeyachi Nuggushoochi toommooch no gibanoon manjiito noone; ebin no gibanatoyich, kittinnoo no, no maraatoonaa no qiiccoonon kuxaachone. 11Kittinneena'oyich hini mooyina'on dojiibee, ebi bullin "Tuniibote!" gete! 12Ne yibbaatoonaa ne qocoona, ashee shunonaa ashich gibaneyoona, ne shigoon ee'iyaanoon quyoonoo boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'ii beetina'oyich de'a mooyon bekkiyacho tunashalli ne gettemmo, koniyolla ne bushittinoon hoxaaye! 13Ne waan ta waammi wottoon, kittinneena'oyich Yaafa Macaafoon shemmoonaa ciicona, dojoonoo kupphabe! 14Yeeri gettiti mooyo keemmee beetee, kittinnee guuphi geeneena'o ne shimbooch boonoshi kishoon kotiihooba, neech immaqqi ne toommooch beeti Yeerichi wojoona shuunataanoon qajaahine! 15Ebich hini ara mooyina'on manjiiree gabibe! Asho bulli Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoonaa shuunoona ne dicon bi beeggemmoyich, hini mooyina'oyich ne qelloon hajiibe! 16Ne kittinnittinee qocoyich ne qelloon quyabe! Ne dojii beeti mooyo tato bi tunoon xiishibe! Eboshi bullin tuniyoyich kupphabe! Ebin ne tunii gaata, neennaa ne waanee waayaa beetina'onon wodiiyemmo neene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\