1 Ximootiyoosi 5

1Geenaton ne nihoon tuniiree ciicalli noggiyaahine! Gurimaashoon ne manoon tuniiree, 2geenati maacheen ne indeen tuniiree, gurimaasha maacheen ne maneen tuniiree kiinaalli xallittinoona ciice! 3Degaalli xuuma maacheena'on oogiibe! 4Xuume tunati urech bushiishoo oohee bi bushee bushiishoo bee gaata, ara bushiisheena'o Yeerin boonoshi oogiyoon shiichiqqi boonoshi kechi asheena'oyich bekkiyoonaa boonoshi indeenaa nihoonoyich keree gaaconon doyibeete. Ebi Yeerichi aafoochaa shunnati mooyone. 5Degaalli xuume tunaqqa bi ikketi beeti maachechi gibano Yeeri baachiye; ebich xumoonaa araddoonon Yeerin qolloonaa corootoona kupphaa beetine. 6Tunaballi "Emiroon ta shuuna" iqqa gaddoon qapaabee heechaa beeti xuuma maachee kashoona beebee qititine. 7Xuumeena'o oonneyaanoon boonoshi beeyemmoyich, ebin boonoshich gete! 8Tunaballi koniyolla bi xibeena'on, ebiyee beshoon bi kechi asheena'on degaano bi tuna gaata, Kiristoosichi toommeexi mullee too'iyoon qajiti, boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaani asheena'oyee beshoon gondati uroone. 9Xuumeena'ochi shigoon yechii beeti mazgabooch bi shigoon kobareeyemmi maachechi shiijee nato shicha natoyee shapaaye; ebiyee wotta ikka kenoon baach shaagati tunaboye; 10gaawati shuunoon shuunoona miixeeti tunaboye; ebiyoo, bushiishoon gaawichiqqi dichoo, iibbee iibbiyoo, kittinneena'ochi baatee machiyoo, iriteetina'on degonaa gaawati shuunoo bullin shuunoona miixeeti tunaboye. 11Tunaballi gurimaasha xuumeena'on ebi xuumeena'ochi shigoon yechii beeti mazgabooch kobariyaahine! Boonoshi ashittino qaatiyooba shaagoon shunnemmina'one; ebich Yeerich boonoshi giyiti wogoon biishiree, Kiristoosichi hilloochee gub wottemmina'one; 12shiichii boonoshi giyiti wogoon boonoshi biichitoyich, Yeerichi nalloo boonoshi toommooch kindemmone. 13Ebichi toommooch katamee kelloon koyibee shuunee biishon doyemmina'one; shuunee biisho ikketo toonoone; tunataani mooyon yibbaatabee oonachina'onaa ashi mooyooch giyachina'ona tunemmina'one. 14Ebich kittinnee gurimaasha xuuma maacheena'o wochinnoon boonoshi shaagi gaata, bushoonoo boonoshi shiyi gaata, boonoshi kexonoo gaawichiqqi boonoshi yeshi gaata, daaggiyoye; ebina noon shixxii beetina'o naaggemmi kelloon danataachemmina'one. 15Ishichiqqa ta gettaa beeto, ebiyee aaf ikkikkeena'o Sheexaanoon dabbiya iqqi Kiristoosichi hilloochee gub boonoshi wottatoyichiye. 16Kittinneena'o cir degaalli kittinnee xuuma maacheena'on baach boonoshi deggemmoyich, kittinne tunati ikka ureyich xuumoo tunati maacha xibeena'o bee gaata, ebi bi xibeena'on deggualli, ara xuuma bi xibeena'o kittinnee guuphoyich shaago tunaayeete. 17Kittinnee guuphi asheena'on gaawichiqqi yaabii qeejii beeti geeneena'on gutta kishoon oogiyoo beda mooyone; beshoonoo Yeerichi qaaroon getonaa dojoona yullaa beetina'on oogiyoo qaawiihe. 18Ebi mooyoyich Yaafa Macaafoochaa "Maayoon buchii beeti gattoochi noonoon cuchaaye!" getteetone; wotta "Shuunacho bi shuunati shuunoyich damoojoon dan beddiye" getteetone. 19Gutta oohee keeja miixaalloon, geeneena'ochi toommooch yaaqqeemmi taggoon waayiyaahine! 20Bareena'o wotta shattemmoyich, axaaxoon shuunatina'on bullichi aafoochaa kaara ciice! 21"Hini ta gettati mooyina'ochi daggoochee ikka mooyonolla ikka bad dabiyaanoon, tachi nallibee quyabe!" iqqa Yeerichi aafoochaa, Doono Kiristoos Yesuusinaa Yeeri kaacciti maraakeenanochi aafoochaanoo hini mooyon neech guudiito taane. 22Koninolla "Yeerich maddoyich diireeto tunabe!" getiree afaafinoona ashi shimbooch ne kishoon kotiyaahine! Bareena'o shuunaa beeti axaaxooch giyiree guuphiyaahine! Kiinaalli xallittinoona ne qelloon quyabe! 23Maacee biiyoonaa bari bara biiyoona meeti aaboon neen bi biijii beetoyich, atto neech bi tunemmoyich, giishacha woyinee uyoon uyalli, gubbich aacon baach uchaahine! 24Ikkikka asheena'ochi axaaxoo xallooch bekkaa beetone; Yeerichi nallee aabooba boonoshi toommooch nalloo kindemmo tuno arichatone; tunaballi bareena'ochi axaaxoo aashabee Yeerichi nallee aabooba baachiye boonoshina bi danemmo. 25Ebiyoomon ikkikka asheena'ochi gaawa shuunoo wotta xallooch bekkaa beetone; xallooch bekkataano bi tunateenolla, aachee echataachemmone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\