2 Qorontoosi 13

1Illa ittoshi waan ta waa gaata, and hinina keejinnoone; Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Bulli mooyo gutta oohee keeja miixoona manjiye." 2Guttinnoon hammaqqa ittoshina tookkii ta beehooba ta gettatoomon, andoo wotta ittoshiyee wokkaa beechaa, ebiyee aaf axaaxoo shuunatina'onaa echati asheena'o bullinoyich gettaa beeto taane; and ittoshi waan wottaa ta waahooba, konicholla ariqqataache. 3Ebiyoomi gommona ta waanaa tunaqqi gettii beeto, Kiristoosi tunoon ariiyemmo ittoshine; ittoshi daggooch bekkaa beeto bi giidoalli, bi hakkee guutoo toonoone. 4Biyoo hakka guutoo tunaqqi masqalee toommooch yoodee bi qititeenolla, and Yeerichi giidoona kashoona beetone. Aroo hakka guutoo bi tunatoomon, nowoo wotta biinna tookkii nooch beeti ikkittinoona hakka guutoo noone; tunaballi ittoshi daggooch no shuunaa bee gaata, Kiristoosi Yeerichi giidoona bi beemoomon, ebi ara giidoona no beemon beeggemmo ittoshine. 5Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona beeto ittoshi tunoon, eke ittoshi qelloon wochi manjii ciinote! Kiristoosi ittoshi ikki ikkoochi mullee daggooch beemon ariyaachotina? Ebi tuno qayi gaata, beddito tunaqqi danataano ittoshine getone; 6no beddito tunaqqa no danoon ariiyemmo ittoshi tunoon gibanaa beeto noone. 7Amashee gonda mooyonolla ittoshi tuniyaachemmoyich Yeerin qollaa beeto noone; bedditon tunaree no bekkemmoyich toonoone; tunaballi no amoomon bedaano no shaahiteenolla, ittoshi gaawaton ittoshi tuniiyemmoyichiye. 8Ibaree qaaro gabinnemmoyich baach tuniyoon hakkehonalli, ibaree qaaro gabinaachemmoyich bayon hakkaachone. 9Hakka guutoo no tunatee, ittoshi giidacho tunahona noon emirikkiye; ebich kaamoo ittoshi tunemmoyich corootii beeto noone. 10Ebich ittoshin ta hapemmoyich tunataanoon, ittoshin ta eenniiyemmoyich Doono Yesuusi taach bi immiti hakkoomon, ittoshi waan ta waahooba ittoshi toommooch ta manjaachemmoyich, hini wochoon bat ittoshiyee wohooch beechaa koorito taane. 11Illa ta maneena'ote! Emiribote! Kaamoo tunabote! Ta ciicoon waayabote! Ikka mulloona tunabote! Diggoona beebote! Shunee Nuggushoonaa Diggee Nuggushoona tunati Yeeri ittoshina tookki tunemmone. 12Yaafeeti gommona tunati shumeyoona ittoshinaa ittoshina ikkoo baroon diggiibe. 13Hiniich beeti, Yeerina yaafeeti asheena'o bulli ittoshin diggii beetina'one. 14Doono Yesuus Kiristoosichi wojoo, Yeerichi shuno, Yaafa Ayaanee ikkittinoo ittoshi bullina tookki tunabe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\