2 Qorontoosi 2

1Ebich "Guttinnoon waaree ittoshin ayinikkaache" iqqa, "Waataache" immi gaboona neechiyoye. 2Ittoshin ayinikkito ta tuna gaata, illa ta ayinikkiti ashoyee beshatee, taan emirikkemmi asho konine? 3Wochinnoon ta waahooba, taan emirikka beda asheena'o taan boonoshi ayinikkaachemmoyichiye ebi ara wochoon eechiqqa ittoshich ta koorito; Ebiyoo, ittoshi bullich beeti ta gibano manjoo bi tunatonaa ta emiroo ittoshi emiroo bi tunoonon ta ariitoyichiye. 4Ara wochoon ta koorito, oogati ayinoona, mulloochee tiyiti xuuxoonaa wodda acimoonaniye; ta gaboo mulloochee tiijiqqa ittoshin ta shunon ittoshi ariiyemmoyichalli, ittoshin ayinikkoyich toonoone. 5Ashoon ayinikkiti xu'achi uro koniyolla bi bee gaata, giishatee oogatee bi ayinikkito ittoshi bullinalli, ta ikketon baach toonoone. Giishatee ta ii beeto, mooyon maggiyoo qaawo ta qajatoyichiye. 6Ebiyoomi uroochi toommooch kittinnee guuphi shiisheena'ochi daggoochee meeto ittoshi sheeriti sheeroo beddiye; 7tunaballi and ebiyoomi uro oogati ayinooch bi dihaachemmoyich, wochiqqi maaroonaa biin goggiyoona ittoshich qaawiihe. 8Ebina ibaroon biin ittoshi shunon ittoshi bekkiiyemmoyich, ittoshin qollaa beeto taane. 9Ara aafi wochoon ittoshich ta kooriti naboo, bulli mooyona ta getoon waayaa beeto ittoshi tunoon manjiiqqi ariyoyich ta qaawitoyichiye. 10Illa ittoshi maariti ashoon tawoo wotta maarito taane; ta maaremmi mooyo amasholla bi bee gaata, ittoshicha iqqa Kiristoosichi aafooch maarito taane. 11Ebin ta tuniito, Sheexaanoo noon dachoona yeshoyich bi gabii beeti gonda gaboon tuushaano no tunatoyichiye. 12Kiristoosichi mishiraachee qaaroon getoyich Xiroaadi Katamooch ta shaggahooba, biich ta shuunemmoyich Doono Yesuusi kelloon qechiteenolla, 13ta manoo Tiitoosin dano ta qajatoyich, ta mullo kashataanoone; ebich Xiroaadi Katameexi asheena'on diggiiqqa, Makidoonee Shawooch hammaho. 14Nuggushoo Yeerich gallato bede; gondoochi giidoon kochii wochiqqi Kiristoosina nooch beeti ikkittinoona keccatina'ochoomon bulli aaboon noon yaabii beetone; Kiristoosin ariyee cinno bulli xaa'ooch bi beddemmoyich noonna shuunaa beetone. 15Wodiqqi Yeerichi kexooch hammii beetina'onaa shiwaree qaaqqooch hammii beetina'onochi daggooch beechaa Yeerich Kiristoosichi gaawa cinno noone. 16Ebi shiwaree qaaqqooch hammii beetina'oyich wuxii beeti qitee cinno, wotta ebi wodiqqi Yeerichi kexooch hammii beetina'oyich wodii beeti kashee cinno noone. Illa ebi shuunoyich beddito konine? 17Yeerichi qaaroon giixaa beeti, bara meeti asheena'oomo toono noone; tunaballi Yeerina wocheeto noone; Kiristoosichi maddacho tunaqqa Yeerichi aafooch xalla mulloona yibbaataa beeto noone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\