2 Qorontoosi 3

1Wochinnoon no qelloon naadoyich giyehona? Oohee ikkikkeena'o tunii beetoomon ittoshich oohee ittoshi waanee gallatee koorichoo nooch qaawii beeto tuneha? 2Asho bulli shemmaa arii beeti, no mullooch kooreeti no wocho geto ittoshine. 3Kiristoosi bi qelloona kooriqqi noonna bi wochati wocho ittoshi tunoon bekkiito ittoshine; hini wocho kooreeto beeyachi Yeerichi Ayaanoonalli, qalamoona toonoone; ashi mullee toommoochalli, xareeti xaqqee toommooch toonoone. 4Ebin no gettaa beeti naboo Kiristoosina nooch beeti ikkittinoona Yeerin no gibanaa beetoyichiye. 5Ebi shuunoon shuunoon no hakkemmoyich hakkoon no danato Yeer waaneenalli, no no qelloona amoonolla tuniyoyich "Hakkoo nooch beete" geton ciroona hakkaachone. 6Biyoo Yaafa Ayaanoonalli kooreeti calloona tunataani andra wogee maddacho no tunemmoyich noon bedditon tuniihe. Kooreeti calloo wuxiye; tunaballi Yaafa Ayaano kashoon immiye. 7Wonna calloo kooreeto, xareeti xaqqee toommoochiye; calloo immahooba, Yeerichi oogee yiiroo waccii bekkatone; Muusichi barooch wacciibee beeti bekko aallaa aallaa hammii beeto bi tunateenolla, Isra'eeleena'o Muusichi barooch manjiiqqi ciinon hakkaaneena'one. Illa qitoon deebiti calloo ebiyoomi oogee yiiroona bekkato bi tuna gaata, 8Yaafa Ayaanee maddoo aroyee am shaaha beshaa beshi oogee yiiracho tunehe? 9Asheena'ochi toommooch nalloon deebii beeti maddoo ebi shaaha oogee yiiracho bi tuna gaata, asheena'on cadiqii beeti maddoo am shaaha beshi oogee yiiracho tunehe? 10Ibaroon, and besha oogee yiiroo bekkatoyich, ebi ara wonna oogee yiiracho tunaqqi beebee echato aafi bi oogee yiiroon muccatone. 11Calloo beshemmi oogee yiiroona bi immateenolla, manjiree beeyemmi andra wogee oogee yiiroo oogaton beshaa beshoone. 12Illa ebiyoomi gibano nooch beetoyich, aafoon kupphaqqi getoyich shataachone; 13Muusi tuniitoomon tuniyaachone; biyoo bi baroochaa waccii beeti oogee yiiroo aallaa aallaa hammiyona, Isra'eeleena'o manjii boonoshi ciinaachemmoyich, bi baroon kaapiye. 14Areena'ochi mullo muumatone; wonnee wogee macaafoon boonoshi shemmaa bee gaata, ebi ara kaafo tiyaanoon hanaach beddaahee boonoshi mulloon kaapitone; ebi ara kaafoon wokkii beeto Kiristoosi baachiye. 15Ibaroone; hanaach beddaahee, Muusichi Callee Macaafoon boonoshi shemmaa beeti aabo bullin boonoshi mullo kaapatone; 16tunaballi asho koniyolla Doono Yeer waan bi wottahooba, ebi ara kaafo tiyiye. 17Illa Doono Yeeri Ayaanoone; Doono Yeerichi Ayaano beeti ara xaa'ooch guuchittinoochee keyo beetone. 18Ebich no bulli kaapeyaani baroona Doono Yeerichi oogee yiiroon heeraawoochoomon waccii beeto noone; hini oogee yiiroo Ayaano tunati Doono Yeer waanee bi waa beetoyich, Doono Yeerichi mallatoon no shaahemmoyich, oogee yiiroochee beshi oogee yiirooch noon shaddii beetone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\