2 Qorontoosi 4

1Ebich Yeeri bi maaroona hini shuunoon nooch bi immitoyich taahaachone. 2No no qelloona yeellii beeti aashee mooyo bullin Shuunataachone ito noone; dawushoona shuunataachone; Yeerichi mishiraachee qaaroon kootoona baccaachone; tunaballi ibaroon xallaayiqqi getona Yeerichi aafooch am shaaha asho gaata no tunoon asho bulli bi mulloona ariyoon hakkiye. 3No gettaa beeti mishiraachee qaaro aacheeto bi tunateenolla, bi aacheeto, shiwaree qaaqqooch hammii beetina'oyichiye. 4Hini shawoon hajii beeti gonda nuggushoo boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaaneena'o Yeerichi shaahoo tunati Kiristoosichi oogee yiiree mishiraachee qaaree bekkoon boonoshi beegaachemmoyich, boonoshi gaboon wolliihe. 5Kiristoos Yesuusi asho bullichi Doono bi tunoonalli, noon wochii getaano noone; Yesuusicha iqqa no qelloon ittoshich guunon tuniihone. 6Mandarooch bekko bekkabe! iti, Kiristooshichi barooch waccii beeti bi oogee yiiree ariyoon bekkii beeti bekkoon imma no mullee daggooch aaxxiito, Yeerine. 7Tunaballi ebi ooga hakkoo Yeerichoalli, noocho bi tunee qayo bekkemmoyich, nuuqqee qiicoochoomon tunaqqa no maac ebi oogaton aaxxi mooyon yechato noone. 8Wodda gommona xuqqahone; tunaballi kechaa kelloon muccataachone; Aabichibona? iqqa shaammahone; tunaballi gibanoon kuxaachone; 9du'ahone; tunaballi Yeeri noon dufaanoone; yexee dihiyone; tunaballi qitaachone; 10Yesuusichi kashee giidoo wotta no ashittinoochaa bi bekkemmoyich, bulli araddoon Yesuusichoomon qitemmo nooch bi shaahee gabiibee guuddaa beehone. 11Yesuusichi kashee giidoo wotta qitemmi no ashittinoochaa bi bekkemmoyich, kashachi no, Yesuusichi naboona bulli araddoon qitooch beshiitee immee beeto noone. 12Ebich kashoon ittoshi danemmoyich, bulli araddoon qitemmo nooch bi shaahee gabiibee beehone. 13Tunaballi "Ta mulloon Yeerichi toommooch too'iiho; ebich gettaho" getee Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, ebi ara mullee too'iyee Ayaano nooch beetoyich, nowoo wotta no mulloon Yeerichi toommooch too'ii beeto noone; ebichoo gettaa beeto noone. 14Doono Yesuusin qitii bi duukkatoochee kichiti Nuggushoo, noonoo wotta Yesuusina tookkii nooch beeti ikkittinoona kichiree, ittoshina tookkii bi waan daammemmo bi tunoon arii beeto noone. 15Ebi xuuxo bullin no beeggato, ittoshicha iqqaaniye; Yeerichi wojoo beshaa beshi wodda asheena'oyich bi shagee, Yeerichi oogee yiiroyich tunemmi gallato woddemmoyichiye. 16Ebich taahaachone; tunaballi maachi no ashittino yicciteenolla, maaci no ashittino qemi qemona andraa beetone. 17Hini andich baach beeti ketta iritoo "Ebine" getteyaani beshaa beshi oogato tunati bulli yemeenee oogee yiiroon nooch daniiyemmone. 18Ebich bekkataanoonalli bekkaa beeton ciinaachone; bekkaa beeto andich baachiye; tunaballi bekkataano bulli yemeeneechone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\