2 Qorontoosi 5

1Bashoomi hini shaweexi no kexo, ebiyoo no meeno, bi hapee gaata, ashi kishoona shuuneyaani, bulli yemeenee kexo, ebiyoo Yeeri haggiti kexo, shimaayooch nooch beemon arii beeto noone. 2Shimaayooch beeti ara no kexon tahiya oogichii qaatiibee, bashoomi hini no meenona tunaqqa gaashillaa beeto noone; 3ara shimaaji no kexon tahaachi shokka achoon tunataachone. 4Ibaroon bashoomi hini no meenona beechaa, no meeno noon maggatee gaashillaa beeto noone; and hini no tahati meenon shootteyoon shunnaa beeto toono noone; tunaballi qitemmi no meeno bulli yemeenee kashoona bi shaddeetee shimaaji ashittinoon tahiya qaawii beeto noone. 5Ebichiye Yeeri noon bi hallito; Yaafa Ayaanoonoo woyemmi mooyon manjii beeti yechiyoo tuniiqqi nooch bi immito. 6Ebich bulli araddoon gibanaqqa mulloon Yeerichi toommooch too'iyoonalli, be'ona sha'ataachone; beeyi kexo tunati no meenona no beemmi wottoon, no Doono Yesuus Kiristoos waanee wokkaqqa no beemon arii beeto noone. 8Gibanaqqa, hini beeyi kexo tunati no meenoochee bariree no Doono Yesuus Kiristoos waan tunoon shunnaa beeto noone. 9Ebich wotta hini no meenona no beetee, oohee no baritee, no Doono Yesuus Kiristoosin emirikkoon oogichii qaawii beeto noone. 10Illa asho bi ikki ikkoona meenona beebee, gonda mooyon tunabe de'a mooyon bi tuniiti shuunoomona qocceeya, no bulli Kiristoosichi nallee gabbaree aafooch neexo echataani mooyone. 11Illa Doono Yeerin shato geto ama geto gaata no arii beetoyich, asheena'o bi waan boonoshi wottemmoyich qollaa beeto noone; no mullooch beeto amo gaata Yeeri arii beetone; ittoshiyoo wotta ittoshi mulloona amoomi asho no gaata arii beeto ittoshine immi gibano taach beetone. 12Mullooch beeti mooyona tunataanoon maach bekkaa beeti mooyona geecii beetina'oyich ama geti ittoshi wochemmo gaata, noonna ittoshi geecemmi gommon ittoshich immahonalli, wochinnoon ittoshina naadeya qaawaachone. 13No yibbaataa beeti yibbaatoona geyachon no shaahi gaata, Yeericha iqqaaniye; oohee shalligachon no shaahi gaata, ittoshicha iqqaaniye. 14Ikkoo bullicha iqqi qitito bi tunoon, ebichoo asho bulli qitito bi tunoon no ariitoyich, Kiristoosichi shuno noon hajii beetone. 15Kashoona beetina'o boonoshicha iqqi qititonaa qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri biin kichitonon emirikkoyichalli, gub boonoshi qelloon emirikkoyich boonoshi beetaachemmoyich bullicha iqqi qitiye. 16Illa ebiyee bek koninolla ashi shalligoomona ciinaachone; ebiyee aaf Kiristoosin ashi shalligoomona ciinnaabee echato noone; tunaballi illa and ebiyoomon tuniiqqa ciinaachone. 17Koniyolla Kiristoosicho bi tuna gaata, andra halloone; wonnee mooyo beshatone; andra halloonoo tunatone! 18Ebi bulli tunato, Kiristoos waanaa tunaqqi biinna tookkii noon shuniiti, shuniyee shuunoonoo nooch immiti Yeerinaniye; 19ebiyoo Yeeri Kiristoos waanaa shuunaabee shawee toommooch beeti asheena'on biinna tookkii shunii beehe; boonoshi xu'oonoo haddaanoone; noochoo shuniyee wochoon immiye. 20Illa Yeeri no waanaa bi shoobbii beetoomon, Kiristoosichon getoyich wocheeti yakkiracho noone; Yeerina tookki shunabote! iqqa Kiristoosichi yakkiracho tunaqqa ittoshin qollaa beeto noone. 21Kiristoosicho no tunoona Yeerichi cadiqo no toommooch bi tunemmoyich, axaaxoon shuunaa ariyaanoochi toommooch Yeeri no axaaxoon shaaggiihe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\