2 Qorontoosi 7

1Illa ta shunachina'ote! Yeeri ebi gibanoon nooch bi gibanikkitoyich, Yeerin shati oogiibee, no hullimalloon biich diireeto tuniibee, no meenonaa no ayaanoonon ee'ii beeti mooyo bulliichee no qelloon xalliibone. 2Ittoshi mulloon nooch qechibote! Koninolla xu'aano noone; koninolla dachoona aalliyaano noone; koninolla dawushaano noone. 3Ta ishichii beeto, ittoshi toommooch nalloyich toonoone; shiichiqqa ta gettatoomon, oogichii ittoshin shunnaa no beetoyich, no qititee, kashoonoo no beetee, ittoshiyee baraachemmo noone. 4Ittoshich aafee kupphoona gettaa beeto taane; ittoshi naboyich oogaton geecii beeto taane; oogaton taan goggiito ittoshine; wodda iritoon beeggaabee no beetee, ta emiroo beshaa beshoon meettii beetone. 5Makidoonee Shawooch no shaggahooba, bulli gommona iritoon beeggahonalli, no meeno kasha xaa'oon danataanoone; maach beeti asheena'o waanee kaaro, no mulloochoo shato beehe. 6Tunaballi ayinii beetina'on goggii beeti Nuggushoo Yeeri Tiitoosin no waan bi deejoona noon goggiitone. 7No goggato, bi waato ikketoyich baach toonoone; tunaballi taan ittoshi sharaatoon, "Ebin tuniiya bedaachone" iqqi ittoshi ayinoon, taach neexoyich ittoshi qanaatoonoo bi getee, ittoshi waanee bi danati goggoona goggato noone. Ebich and aafichoyee beshoon emirito taane. 8Aaf ta kooriti wochoochaa ittoshin ayinikkito ta tunateenolla, ta kooroyich "Akkiya ebin tuniitote?" getaache; "Akkiya ebin tuniitote?" ta iteenolla, ara ta kooriti wocho giishacha wottoon baach ittoshin bi ayinikkoon beeggato taane. 9And ebi ittoshi ayinoo gonda shuunoochee ittoshi wottemmoyich bi tuniitoyichalli, ittoshi ayinitoyich toonoone ta emirito. No naboona ikka gaacolla ittoshich bi shapaachemmoyich, Yeerichi daaggoomon ayinito ittoshine. 10Yeerichi daaggoomona tunaa beeti ayinoo axaaxee gommoochee Yeer waan wochoona wodooch shaggii beetone; ebich "Akkiya ebin tuniitote?" getteyaache; tunaballi hini shawee toommeexi ashichi ayinoo qitooch shaggii beetone. 11Waayabote! Ebi Yeerichi daaggoomona tunati ayinoo am shaaha maac kuxoon, xu'oochee xalloo ittoshi tunoon bekkiyoyich am shaaha qanaatoon, gonda moochi toommooch am shaaha kaaroon, am shaaha shaton, taach ittoshich beeti am shaaha sharaatoon, mulloochee tiyiti am shaaha qanaatoonaa xu'achochi toommooch nalloonon ittoshi daggooch tuniite! Ebi mooyoyich bulli gommona xalloo ittoshi tunoon manjiito ittoshine. 12Illa ara wochoon ittoshich ta kooriteenolla, am shaahoon noon ittoshi shunnii beeto gaata Yeerichi aafooch ittoshich bekkato tunatee ittoshi shalligemmoyichalli, xuqqiti ashicha iqqa, oohee xuqqeeti ashicha iqqa toonoone ta koorito; 13no goggatoo ebichi naboyichiye. No goggatoyee beshoon Tiitoosichi emiroona no wotta oogichii emirito noone; ebiyoo bi mulloon ittoshi bulli kashiitoyichiye. 14Ittoshich taach beeti geecoon ebiyee aaf biich gettato taane; ittoshiyoo taan yeelliyaano ittoshine; ittoshich gettati mooyo bulli ibaroo bi tunoomon, ebi ittoshichon Tiitoosich no gettati geecoo ibaroo tunaqqi danatone. 15Ebich ittoshi bulli biich de'a getona, oogati shatona oogiibee biin aabichiqqi ittoshi iibbiito gaata gabiibee, ittoshich beeti bi shuno woddaa woddaa qeyitone. 16Tawoo bulli gommona ittoshin gibano ta hakkitoyich, beshoon emirito taane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\