2 Yowannisi 1

1Geena ittoshi nihoo ta, no daggooch ibaree qaaro bi beetoyich, bulli yemeenoonoo noonna tookki beeyemmo bi tunatoyich, ibaroon ta shunnaa beeti, ta ikketo baach tunataanoon ibaroon arii beetina'o bulli wotta shunnii beeti, Yeeri kaacciti indeenaa bi bushiisheena'onoyich ta daachii beeti wocho. 3Ibaroon ariiqqa noonnaa noonna shunaa beeti nooch, Nihoo Yeerinaa bi Bushoo Yesuus Kiristoosina waanee wojoo, ariqqoonaa diggoona nooch tunemmone. 4Nihoo Yeeri gettiti getoomon ne bushiisheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o ibaroona sha'aa beetina'on ta danatoyich, oogichii emirito taane. 5Andoo genneene! Noonnaa noonna no shunemmoyich qollahoye. Ta hinin neech ta koorii beeto, bulliyee aaf Yeeri nooch bi gettiti getoonalli, andra getoon toonoone. 6Shuno geto, Yeeri "Tuniibote!" ii beeton de'a getone. Ebiyoo bulliyee aaf ittoshi waayatoomon, Yeerichi geto "Shunoona beebote!" ii beetone. 7"Yesuus Kiristoosi asho tunaqqi shiijataanoone" ii beeti meeti muricciyachina'o bulli xaa'ooch kechitina'one. Ebiyoomi asho Kiristoosina koyachonaa muricciyachonaniye. 8Illa Yeeri ittoshich bi qanniiti wojoo bullin ittoshi deqqemmoyichalli, aayiree ittoshi muccataachemmoyich ittoshi qelloon quyabote! 9Kiristoosi dojiti qaaroochee kechiqqi baroo waan hammii beetonaa manjaano bullinoyich Yeeri aalloone; Kiristoosi dojiti qaaroona manjii beetoyich Nihoo Yeerinaa bi Bushoona beetina'one. 10Ittoshi waan waammo koniyolla bi tuna gaata, ebiyoomi qaaroon yechiqqi bi womo qayi gaata, ittoshi kexooch giijiyaahotine! "Diggoona hambe!" getireesholla gettaahotine! 11Ebiyoo, diggiiqqi daachii beeti uro ara gondoon shuunaa beetona tookkii ikkottaa bi beetoyichiye. 12Ittoshich kooriya ta qaawiti meeti mooyo beetone; tunaballi woriqatee toommooch qalamoona kooroon qaawaache. Oogichi no emiremmoyich, ittoshi waan waaree aafoona ciineeree no yibbaatemmoyich gibanaa beeto taane. 13Yeeri kaacciti ne manechi bushiisheena'o neen diggii beetina'one.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\