2 Tasalonqi 1

1Nihoo Yeerichonaa Doono Yesuus Kiristoosichona tunati, Tasalonqi kittinnee guuphoyich, ta Phawuloosi, Silbaanoosinaa Ximootiyoosina tookkii tunaqqa hini wochoon koorito noone. 2Nihoo Yeerinaa no Doono Yesuus Kiristoosinochi wojoonaa diggona ittoshich tunabe. 3No maneena'ote! Yeerichi toommooch mullee too'iyoona oogichii ittoshi diccii beetoyich, ittoshi ikki ikkoyich ittoshinaa ittoshina shunaa beeti shuno woddaa woddaa bi qeyii beetoyich, bulli araddoon ittoshi naboyich Yeerin gallato nooch qaawii beeti mooyone; wotta ebiyoo beda mooyone. 4Ebich ittoshi toommooch shaggii beeti du'oonaa xuuxoonon haa'iibee, and beddaahee ittoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoona ittoshi manjii beetoyich Yeerichi kittinnee guuphina'ochi daggooch no no qelloona ittoshichon geecoona yibbaataa beeto noone. 5Ebi bulli Yeerichi kaama nalloo bi tunooniye bi bekkii beeto. Wotta biicha iqqi xuuxoon ittoshi beeggii beeti, Yeerichi taatittinee shimaaji kexooch gimoyich bedditon tunemmo ittoshine. 6Yeeri nallemmi nalloo kaamoone; ittoshin xuuxii beetina'ochi toommooch xuuxoon wochi gaaccemmone; 7and xuuxoon beeggii beeti ittoshin ebi xuuxoochee kichiree noonna tookki kashiiyemmone; ebin bi tuniiyemmo, Doono Yesuusi giidachi bi maraakeena'ona tookkii shimaayoochee bi waahoobaniye. 8Arooba qaaqqee aaxxoona waaree, Yeerin ariyoo qaawaaneena'onaa no Doono Yesuusichi mishiraachee qaaroyich de'a getaaneena'onochi toommooch nichoon kichemmone. 9Ebiyoomi asheena'o Doono Yesuusichi aafoochee, bi giidee oogee yiiroocheenoo bariree bulli yemeenoon shiwaree qaaqqoona xuuxemmina'one. 10Ebi arooba biinna yaafeetina'o, eboshiyoo boonoshi mulloon bi toommooch too'iiti asheena'o bulli, biin oogiiyemmina'one; bi oogee yiiroona woriganemmina'one. Ittoshi wotta ittoshich no gettati wochoon ittoshi ibariitoyich, ebi ara yaafeetina'ona tookki tunemmo ittoshine. 11Ebich wotta no Nuggushoo Yeeri bi ceeggiti gaboyich bedditon ittoshin bi tuniiyemmoyich, tuniyoyich ittoshi gabii beeti gaawa gaboon bi giidoona ceechiree, Kiristoosichi toommooch ittoshi mullee too'iyoona ittoshi tunii beeti shuunoyich ittoshin bi gaachemmoyich, bulli araddoon ittoshich Yeerin qollaa beeto noone. 12Ebiyoomi gommona no Nuggushoo Yeerinaa no Doono Yesuus Kiristoosinochi wojoomona no Doono Yesuus Kiristoosi ittoshi waanaa oogemmone; ittoshiyoo bi waanaa oogemmo ittoshine.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\