2 Ximootiyoosi 1

1Yeeri nooch bi immitoomon Kiristoos Yesuusinaa noonnochi daggooch beeti ikkittinoona no danati kasheechi gibanee wochoon bechiya Yeeri daaggee Yesuus Kiristoosina wocheeti mishiraachachi Phawuloosi taane; 2hini wocho ta shunnaa beeti ta bushoo Ximootiyoosich bede. No Nihoo Yeerinaa no Doono Kiristoos Yesuusina waanee wojoo, ariqqoonaa diggoona neech tunabe. 3Ta qaabbachina'ochoomon axaaxoon tiyaaraa beeti xalla mulloona ta goyinnaa beeti Yeerin ne naboyich gallataabee, xumoonaa araddoonon ta qollaa bee gaata kuxaanoon neen gabii beeto taane. 4Qoodeeqqa no barbariyooba acimoona taan ne deenon gabiibee, ne aafoon beegoyich sharaataa beeto taane; neen beegiree oogichi emiremmo taane. 5Kiristoosichi toommooch ibara ne mullee too'iyoon gabii beeto taane; shiichiqqi ne indinde Loyidinaa ne indee Ewuqina boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iitina'one; and ne wotta ebiyoomon ne mulloon Kiristoosichi toommooch ne too'iyoonoo xiishito taane. 6Ebich neech ta shalligichii beeto, ta kishoon ne shimbooch ta kotiihooba ne danati Yeerichi wojoon qaaqqoon shoohoomon ne shookkemmoyichiye. 7Neech ta ishichii beeto, Yeeri nooch bi immiti Ayaano noon kupphiyeecho, noonnaa noonnon shuniyeechonaa qellee quyeechonalli, shatti ayaano tuno bi qajitoyichiye. 8Illa no Doonochi qaaree miixoyich, oohee bi mishiraachee qaaroon ta getona cuchati ta naboyich yeelliyaahine! Tunaballi Yeer waanee danemmi giidoona kuppharee taanna tookki xuuxoon beege! 9Noon wodiito, biichoo diireeto no tunemmoyich noon ceeggito Yeerine. Noonoo bi ceeggito bi hajee gaboonaa bi wojoonalli, no shuunati gaawa no shuunee naboona toonoone. Ebi bi wojoo bulli yemeenoyee aaf "Kiristoos Yesuus waanaa shage" iqqi nooch immitone. 10Andoo hini wojoo, noon Wodiyachi Yesuus Kiristoosi hini shawee toommooch bi womona bekkatone. Biyoo qitee giidoon aalliitone; bulli yemeenoon kashoona no beeyemmi gommonoo mishiraachee qaaroona gaxxii xalliiqqi bekkiitone. 11Ebichoo ceegee bechacho, wocheeti mishiraachachonaa Yeerichi qaaree dojachona ta tunemmoyich Yeeri taan kaaccitone. 12Ebichi naboyichiye hini xuuxo bullin ta beeggaa beeto; tunaballi ta mulloon bi toommooch ta too'iiti Kiristoosin ta arii beetoyich, wotta hini taach guudiiqqi bi immiti mishiraachee qaaroon ciireexi aabooch beddaahee quyoon hakkemmo bi tunoon ta xiishitoyich yeellataache. 13Kiristoos Yesuusina nooch beeti ikkittinoochee danaa beeti mullee too'iyoonaa maneena'on shunona manjiree beebe! Ta waanee ne waayati gaawa qaaroon tachiqqi getonaa dojoona taan shaahibe! 14Noonna tookkii beeti Yaafa Ayaanee giidoona Yeeri neech guudiiqqi bi immiti mishiraachee qaaroon aaxxi mooyon tuniiree quyabe! 15Isiyee Shawooch beeti kittinneena'o bulli ta waanee boonoshi shokoon arii beeto neene; Fagiloosinaa Hemogeeneesina ara shokitina'ochi daggeexina'one. 16Tunaballi Hoonesifoori Room beddaahee waaqqi, bulli xaa'oon guuddiibee taan qaawii danatone; meeti aaboonoo taan bi kupphiitonaa ta cuchoyich yeello bi qajitonoyich, Doono Yesuus Kiristoosi biinnaa bi kechi asheena'onoyich de'oon wojibe. 18Nallee aabooba Doono Yeeri maaroon biich imbe. Efesoon ta beetee, am shaahoon taan bi gaachato gaata gaawichiqqa arii beeto neene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\