3 Yowannisi 1

1Geeno ta, ibaroon ta shunnaa beeti ta shunachi Gaayoosich ta daachii beeti wocho. 2Ta shunachocho! Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona ne kupphaa beetoomon, ebiyoomon wotta bulli mooyo neech kaamemmonaa achee diggoo neech bi tunemmonoyich Yeerin qollaa beeto taane. 3Ne beetoochee waati maneena'o ibaroona ne sha'oonaa gibaneeto tunaqqa ibaree qaaroyich ne qanaatoonon taach boonoshi getee waayaqqa oogichii emirito taane. 4Ta shuni bushiisheena'o ibaroona boonoshi sha'oon waayoyee besha emiroo taach aalloone. 5Ta shunachocho! Neech dallaawoo boonoshi tunateenolla, kittinnee maneena'on gibaneeto tunaqqa neech hakkeeti gommo bullina gaachaa beeto neene. 6Boonoshiyoo hiniich kiceeti kittinnee guuphi asheena'ochi aafooch neexaqqi boonoshin ne shunon miixatina'one. Andoo Yeerin ne emirikkemmoyich, boonoshi gommoyich shoho tunaree ne gaacha gaata, de'oon shuunemmo neene. 7Ebiyoo, kittinnoo tunataani asheena'ona degeyoon qaawaanoon, Kiristoosich maddiya boonoshi kechitoyichiye. 8Ebich ibaree qaaroon dojii beetina'ona tookki no ikkottemmoyich, ebiyoomi asheena'on iibbiya beddahone. 9Ebiyee aaf ne beetooch beeti kittinnee guuphi asheena'oyich koorito taane; tunaballi bi qelloon ukkuriyoon qaawii beeti Diyoxiroosi no gaboon de'aache itone. 10Ebich, ta ittoshi waan waaree noon oonniibee no toommooch bi shuunaa beeti gonda shuunoon ittoshich bekkiiyemmo taane. Ebi ikketo baach toonoone. Aroo bi qelloona kittinnee maneena'on iibbiyaache; ebiyeenoo bareena'on "Iibbiyaahotine!" iqqi bajiye; wotta iibbii beetina'onoo kittinnee guuphi daggoochee kichii yookkiye. 11Ta shunachocho! De'eena'on shaahiballi, gondeena'on shaahiyaahine! De'oon shuunaa beeto Yeer maggachone; gondoon shuunaa beeto Yeerin ayaanoona beegaanoone. 12Demexiroosi bullina buushaareetone; bi shuunoo biin buushaaraa beetone. No wotta buushaaraa beeto noone; hini no gettaa beeto ibaroo bi tunoon arii beeto neene. 13Neech ta kooreshi meeti mooyo beete; tunaballi woriqatoona kooroon qaawaache. 14Tunatee katinoon aafoona ciineeree no yibbaatemmoyich gibanaa beeto taane. 15Diggabe! No shunachina'o neen diggii beetina'one. Ne beetooch beeti no shunachina'on boonoshi shigi shigoona ceegiree no keroon diggiibe!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\