Mishiraachina'ochi Shuunoo 12

1Aroobee yemeenooch Taatoo Heroodisi iritoon bekkiiya Yesuusichi asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'on yechiihe. 2Arooba Yowannishichi manoo Yaaqoobin sheefoona wuxiihe. 3Ebina Ayihudeena'o emiroon beeggiqqi, daakkii Pheexiroosin wotta yechiihe. Ebi tunato, Ayihudeena'o shittoo giyaani koshon boonoshi maa beeti baaree aaboobaniye. 4Taatoo Heroodisi Pheexiroosin yechiiqqi, cuyee kexooch giijiihe. Awudda awudda asho beeti awudda guuphi ginee naayina'oyich "Quyabote!" iqqi beshii immiye. Beshee Baaroyee gub asheena'ochi aafooch kichiya gabiye. Kichiya bi gabiti naboo, Pheexiroosichi toommooch boonoshi nallemmoyichiye. 5Ebichi naboona Pheexiroosi cuyee kexooch quyee beehe. Tunaballi arooba kittinnee guuphi asheena'o kiceeqqi biich Yeerin manjii qollaa beeheete. 6Taatoo Heroodisi "Pheexiroosin yaach asheena'ochi aafooch kichibana!" iqqi bi gabiti xumich, Pheexiroosi cuyee kexooch bi yoochinaa bi qanninooch gutta ginee naayina'ona tookkii sansalatoona qoqqaaneeqqi beebee, tokkatoo biin yeshee tokkatahe. Wotta kellachina'o kellooch cuyee kexon quyaa beeheete. 7Boonoshi quyaa beetee, Doono Yesuusi wochati shimaaji maraakoo xeeyoochoomon shaggiqqi, cuyee kexooch bi giyiyee, cuyee kexo araddoochoomon bekkahe. Hini ara maraakoo Pheexiroosin tokkatoochee shuurikkii tiijiqqi, "Kaata tibe!" iye. Bekkach Pheexiroosi cucheeti sansalato bi kishoochee holliye. 8Aroochee shimaaji maraakoo "Eddaree ne caammoon gede!" iye. Biyoo tiyii eddaqqi bi caammoon geddiye. "Ne tahoon taharee, taan dabbibe!" iye. 9Pheexiroosi bi tahoon tahaqqi kechii shimaaji maraakoon dabbiye. Aree gaata gumonalli biich bi shaahii beeto, shimaaji maraakoo shuunati mooyo biich ibaroon shaahaanoone. 10Kellachina'o quyaa beeti gutta xaa'oon beshaqqi, maach kichii beeti xuuree shaaqqooch shaggiyeete. Aroo bi aalla qecheetee, kechiqqi ikka gommona beshaheete. Tookkii hammii boonoshi beetee, shimaaji maraakoo bi aafoochee shiwirimiye. 11Aroochee Pheexiroosi bi mullo yeshee ishichiye:- "Hini mooyo bulli ibaroo bi tunoon and xiishii ariito taane. Doono Yesuusi bi maraakoon deejiqqi, Taatoo Heroodisichi kishoochee taan kichitone; wotta Ayihudeena'o ta toommooch shuuniya boonoshi gabiti gonda mooyoochee taan wodiitone" iye. 12Pheexiroosi bi mullo yeshee, meeti asheena'o kiceeqqi, Yeerin boonoshi qollaa beeti, Maariyamichi kexooch hammiye; hini ara Maariyamiyoo Maariqoosi gettee beeti Yowannisichi indeene. 13Pheexiroosi ara kexooch shaggiqqi gayee kelloon bi qopiyee, Roodi gettee beeti ikka shaajatee waayaqqa kellooch giddaa ellahan; 14Pheexiroosichi qaaro bi tunoon ariihan. Emiriqqa kelloon qechemmon qajaachaa, kexooch woccaa hammaa asheena'oyich "Pheexiroosi waaqqi kellooch neexaa beetone" iqqa gettahan. 15Asheena'o "Hini busheene! Geyatine!" iyeete. Areyoo "Ibarooniye ta gettaa beeto" iibee manjii gettahan. "Ishi gaata, Pheexiroosichi maraakoone" iyeete. 16Tunaballi Pheexiroosi gayee kelloon daakkii daakkii qopiye. Ebich asheena'o tiyii qechii beeggiqqi, boonoshi gettemmon muccaheete. 17Tunatee Pheexiroosi kishee mallatoona "Yibbaatiyaahotine!" iqqi tiyii, Doono Yesuusi cuyee kexoochee aabichiqqi biin bi kichito gaata boonoshich gettiye. "Ebin Yaaqoobinaa bara kittinnee maneena'onoyich getote!" iqqi boonoshich gettiichii, aroochee kechii bara xaa'ooch hammiye. 18Dechara ginee naayina'o "Pheexiroosi amooch aallahe?" iqqi oogichii caagaheete. 19Arooba Heroodisi Pheexiroosin qaawii muccaqqi, kellachina'on gaawichii bi echiitoyee gub, wuxiihe. Aroochee Taatoo Heroodisi Yihudee Shawoochee tiyiqqi, Qeshaara hammii kotahe. 20Ebiyee aaf Xiroosi asheena'onaa Sidooni asheena'onon oogichii kaaratone. Ebich and ikka mullo tunaqqi tiyii, shiichii Filaatuusi gettee beeti taatoochi gabbaracho waan waaqqi, "Noon geenabe!" iqqi boonoshi qollatee, boonoshich de'a iye. Ebina taatoo waan hammiqqi, "Shunabone!" ii qollaheete. Shunoyich boonoshi qaawiti naboo, Taatoo Heroodisi beeti shawoo maayoon kemaqqi boonoshi daammii beeti shawoo bi tunatoyichiye. 21Ebi taajeeti taajooba, Taatoo Heroodisi bi taatee tahoon tahaqqi, bi taatee qeenooch kechii kotaqqi tiyii kiceeti dofee asheena'oyich yibbaatahe. 22Hini ara asheena'o waayaqqi, "Hini nuggushoochi qaaroalli ashi qaaro toonoone!" iibee cookeeheete. 23Taatoo Heroodisi "Oogo Yeerine" iqqi Yeerich oogoon imo bi qajitoyich, bekkach Doono Yeerichi maraakoo kindiqqi, biiyoona biin yexxiye; aroo hiparaqqi qitiye. 24Aroochee Yeerichi qaaro gabinnii gabinnii hammiye; waayati meeti asheena'o boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete. 25Barinabaasinaa Sawulina boonoshi wocheeton bechiqqi, Yerusalemee Antook Maariqoosi gettee beeti Yowannisin yechiqqi wottaheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\