Mishiraachina'ochi Shuunoo 6

1Aroobee yemeenooch Yesuusichi asheena'o meettii meettii boonoshi qeyiyona, Giriikee noonoon yibbaataa beeti Ayihudeena'o Yihudee Shawooch shiijati Ayihudeena'ochi toommooch xuuqqishiyeete. Ebiyoo qemi qemona boonoshi deggii beeti degoochee Giriikee noonoon yibbaataa beeti xuuma maacheena'oyich boonoshi guutiitoyichiye. 2Arooba aaraa gutta mishiraachachina'o Yesuusichi asheena'o bullin ceeggiqqi ishichiyeete:- "Yeerichi qaaroon asheena'oyich dojoon qayiichi maayoon qoodoyich no gimo tato toonoone. 3Ebich no maneena'ote! Ittoshi daggoochee shabaatta asheena'on kaacote! Ebi ittoshi kaaccemmi asheena'o 'Yaafa Ayaanoonaa shalligoona ceenniti asheena'one' getee miixeetina'o tunabeete; hini shuunoyich boonoshin ukkuriibone! 4No, corootoonaa Yeerichi qaaroon dojoonoyich no mulloon ikkochibone!" iyeete. 5Asheena'o bulli ishin waayaqqi emiriyeete. Ebich Yesuusichi toommooch mullee too'iyoonaa Yaafa Ayaanoona ceenniti uro Isxifaanoosin, Filipphoosin, Phirookiroosin, Niqaaroonin, Xemoonin, Pherimoonin, Ayihudeena'o waan wottati Antookachi Niqolaawiyoosin kaacciyeete. 6Eboshin mishiraachachina'ochi aafooch deebii neechiyeete. Mishiraachachina'o hini ara kaacceeti asheena'oyich boonoshi corootitoyee gub, kishoon boonoshi shimbooch kotiiqqi ukkuriiheete. 7Yeerichi qaaro gabinnii gabinnii hammiye; Yerusalem beeti Yesuusichi asheena'o meettii meettii waaheete. Qeesheena'ochi daggoochee meetina'o mishiraachee qaaroyich de'a iqqi Yesuusichi toommooch boonoshi mulloon too'iiheete. 8Isxifaanoosi Yeeri biin diiriqqi giidoon biich imee, asheena'ochi daggooch woriganikkiti mooyonaa ooga mallatoonon tunii beehe. 9Arooba Qereeni Katamoonaa Iskindiri Katamoonoochee, Kiliqee Shawoonaa Isiyee Shawoonoochee waati Ayihudeena'o "Guuchittinoochee kechiti Ayihudeena'o kicee beeti kexo" gettee beeti kexooch kicee beeheete. Eboshi daggoochee ikkikkeena'o tiyiqqi Isxifaanoosina tookkii taggaheete. 10Tunatee bi gettii beeti ariyoonaa ayaanoonon habbiyoon hakkaaneena'one. 11Arooba "Muusinaa Yeerinon bi naagee waayato noone" getiree miixemmi kemee miixeena'on danaheete. 12Ebichi gommona asheena'on, geeneena'onaa Muusichi callee dojachina'onon ipiiheete. Boonoshiyoo ipaqqi hammii Isxifaanoosin yechiqqi, kiceeti Ayihudee nallachina'o waan deebiyeete. 13Aree hillooch koota miixeena'on giddiiheete; hini ara miixeena'o giddaqqi, "Hini uro [hini] Yaafee Kexonaa Yeerichi calloonon oonoochee wottataanoone. 14Andoo 'Hini Naaziretachi Yesuusi gettee beeto, hini Yaafee Kexon hapemmone; Muusi nooch bi beshiiti doyoonoo shaddemmone' iqqi bi getee waayato noone" iqqi miixaheete. 15Aree gaata nalloyich kotati Ayihudeena'o bulli Isxifaanoosin manjii boonoshi ciinniyee, bi aafo shimaaji maraakee aafoon shaahiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\