Efesooni 2

1Ebiyee aaf ittoshi xuu'oonaa ittoshi axaaxee naboona qitiqqiniye ittoshi beeto; 2ebi ittoshi xu'oonaa ittoshi axaaxee naboona hini shawee toommooch beeti asheena'o beeti beemoomona, Yeerich de'a getaani asheena'ochi toommooch and shuunaa beeti ayaanee daaggoomona beehotine; ebi ayaanoo yongee toommooch beeti gonda ayaaneena'on hajii beeti gonda iraashoone. 3Arooba ebi asheena'ochi daggooch no bulli wotta no meechi daaggoomonaa no mullee daaggoomonon tuniibee, no meechi qaatoomona beehone; bareena'o bullichoomon wotta Yeerichi kaaree shiixxoo no toommooch kindemmi asho tunaqqa beehone; 4tunaballi Yeerichi ariqqo oogichii bi woddatoyich, noon bi shunniti shunee beshoochee tiyitona 5no xu'ee naboona qitiqqa no beeteenolla, Kiristoosina tookkii nooch kashoon immiye; Yeeri bi wojoona ittoshin wodiitone. 6Woyemmi yemeenooch Kiristoos Yesuus waanaa nooch bi bekkiiti de'ittinoona bulliyee beshiti bi wojee woddoon bekiiya, Kiristoos Yesuusina tookkii nooch beeti ikkittinoona kashacho tuniiqqi biinna tookkii noon qitoochee kichiye; shimaaji xaa'oochoo biinna tookkii noon kotiihe. 8Bi toommooch ittoshi mullee too'iyoona Yeeri bi wojoona ittoshin wodiitone; ebiyoo bi immiti wojoonalli ittoshi shuunoona toonoone; 9koniyolla bi geecaachemmoyich bi shuunati shuunoochee tooneene. 10Yeeri halliti halloo noone; Kiristoos Yesuusina tookkii nooch beeti ikkittinoona noon bi hallito, shiichiqqi bi qanniiti gaawa shuunoon shuunabee no beeyemmoyichiye. 11Ebich ittoshi shiichiqqi ittoshi shiijaroona Ayihudo tunataani aagateena'o tunatina'ote! Ashi kishoona dokireetina'o getteeti Ayihudeena'ochi daggooch dokireyaaneena'o getteetina'ote! Ebin gabibote! 12Aroobee yemeenooba, Yeeri kaacciti Isra'eeleena'oyee wokkiqqi, gibanee qaaree wogoyich dallaawoon tunaqqi, hini shawee toommooch gibanoon muccaqqi, Yeeriyee bariqqinoo Kiristoosin ariyaanoon beehotine; 13tunaballi ebiyee aaf wokkiqqi beeti ittoshi, Kiristoosina tookkii ittoshich beeti ikkittinee naboona, Kiristoosichi damoona and katinnito ittoshine. 14Biyoo Ayihudeena'onaa Ayihudo tunataaneena'onon gutteena'on ikkochiqqi diggoona no beeyemmoyich tuniitone; daabboochoomon qoodiqqi boonoshin barbariiti kaaroon masqalee toommooch bi qitoona hapiye; 15ebiyoo gutteena'on ikkochoona biinna tookkii ikkittino beeti ikka andra ashoon halliqqi, diggoon tuniyoyich, calloona tuggeeti geteena'on aalliihe. 16Kaaroonoo masqalooch bi qitoona wokkiiqqi ebi masqaloona gutteena'on ikkochiqqi Yeerina tookkii shuniihe. 17Ebich waaqqi Yeer waanee wokkiqqi beeti ittoshich diggoon, bi waan katinniqqi beeti Ayihudeena'oyichoo wotta diggoon mishiraacha iqqi gettiye; 18bi shuunati shuunoona Ayihudeena'onaa Ayihudo tunataaneena'ona no bulli ikka Yaafa Ayaanoona Nihoo Yeer waan gimon hakkito noone. 19Illa ebiyee bek yaafeetina'ona tookkiqqi ikka shawee ashoonaa Yeerichi kechi ashoona ittoshiyalli, dallaawoonaa shiqqoona toono ittoshine. 20Mishiraachachina'onaa keemachina'ona baashiti baashee toommooch haggeeto ittoshine; kexon tuuggii neechii beeti giimbee guumoo Kiristoos Yesuusine; 21biyoo kexo bullin kocaabee Doono Yeerichi Yaafee Kexo bi tunemmoyich neechii beetone; 22ittoshiyoo wotta biinna tookkii ittoshich beeti ikkittinoona Yeerichi Yaafa Ayaano beeyemmi kexon tunoyich bareena'o bullina tookkii haggee beeto ittoshine.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\