Galaatee 3

1Gabii de'aani hini Galaatee asheena'ote! Yesuus Kiristoosi masqalee toommooch aabichiqqi bi qitito gaata xallaayiqqa ittoshich gettato taane; ishi gaata ittoshin qaaxaqqi moomito konine? 2Ebin baach ittoshi waanee ariyoyich qaawiyoye; Yeerichi Yaafa Ayaanoon ittoshi danato, calloon ceechii quyoonashi oohee mishiraachee qaaroon waayaa ittoshi mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch too'iyoonaniye? 3Aabichiqqi shalligaalli mullachon tunahotine? Yaafa Ayaanee giidoona tiyiqqi and meechi giidoona ciichiyotina? 4Duubooniya ebi shaaha du'oon beeggiibee ittoshi echato? Halla ibaroon duubooniya? 5Yeeri bi Yaafa Ayaanoon bi immii beetonaa ittoshi daggooch gaakkachi shuunoon bi shuunaa beetona, calloon ceechii ittoshi quyoonashi oohee mishiraachee qaaroon waayaqqi ittoshi mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch ittoshi too'iyoonaniye? 6Ebiyoo Yaafa Macaafooch bi kooreetoomone; Abrahami bi mulloon Yeerichi toommooch too'iihe; ebi bi mullee too'iyoo Yeerichi aafoochaa biin cadiqiihe. 7Illa boonoshi mulloon Yeerichi toommooch to'iitina'o Abrahamichi bushiisheena'o boonoshi tunoon ariibote! 8Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, Yeeri aagateena'o boonoshi mulloon bi toommooch boonoshi too'iitee cadiqiiyemmo bi tunoon shiichii Abrahamich "Neenna aagateena'o bulli diireeyemmina'one" iqqi mishiraachee qaaroon gettiye. 9Eboshi boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iitina'o, bi mulloon Yeerichi toommooch too'iiti Abrahamina tookkii diireetina'one. 10"Calloon ceechii no quyoona wodemmo noone" iqqi gibanaa beetina'o upaqqiniye boonoshi beeto; Ebiyoo, "Muusichi Callee Macaafooch kooreeti calleena'o bullin ciichii quyataano bulli upatone" getee bi kooreetoyichiye. 11"Bi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoona cadiqito kashacho tunaree beeyemmone" getee Yaafa Macaafooch kooreetone; ebich asho koniyolla calloon quyoona Yeerichi aafooch cadiqaachemmo bi tuno arichatone. 12Calloon quyoonaa Yeerichi toommooch mullee too'iyoona barbareena'one. "Asho callee quyoona kashacho tunaqqi beemon bi hakkemmo, callooch kooreeto bullin shapiyaanoon ceechii bi quya gaata baachiye" getee Yaafa Macaafooch kooreetone. 13"Mixooch yooddee beeto bulli upatone" getee kooreetone; ebich Kiristoosi noocha iqqi upaton tunaqqi calloo no toommooch deebemmi ufoochee noon biishahe. 14Bi biishato, no mulloon bi toommooch too'iyoona Yeeri gibanikkiti Yaafa Ayaanoon no deqqemmoyich, "Abrahamich ta immati diiroo aagateena'oyich Yesuus Kiristoosichi gommona shage" iqqiniye. 15Ta maneena'ote! Ashi doyee yibbaatoomon ishichiyoye; ashi wogolla bi tunatee manjito bi tuna gaata, koniyolla bayon oohee bara qaaroon daakkoon hakkaache. 16Ebiyoomon wotta Yeeri Abrahaminaa bi yaroonoyich gibanee qaaroon gettiye; bi gettii bee gaata, "Ne yaroyich" iqqi ikka Abrahami yaroochon gettiyalli, "Ne yareena'oyich" iqqi meetina'oyichon getaanoone; ebi yaroo getoo Kiristoosine. 17Ebinoo gettoye; shiichiqqi Yeeri Abrahamina tookkii wogoon giyiye; awudda ballaa shaasha natoyee gub immati calloo, shiichiqqi Yeeri manjiiti wogoon hapiqqi ara gibanee qaaroon shaddaache. 18Yeerichi wojoo danaa beeto calloona bi tuna gaata, illa gibanee qaaroona danataache; Yeeri gibanee qaaree naboona ara wojoon Abrahamich immitone. 19Illa calloo immato, amoyichiye? Gibanee qaaro immatoyee gub wotta calloo immato, axaaxoo amashoo gaata bi bekkemmoyichiye. Ara calloo immato Yeeri gibanikkiti gibanee yaroo waammi wottooniye. Bi immatoo maraakeena'ochi gommona shoobbachochi kishoonaniye. 20Shoobbacho guttoochi qoodoyichalli, ikkoochi qoodoyich baach neexataache; tunaballi Yeeri ikkoone. 21Illa calloonaa Yeeri gibanikkiti qaaroona kaaraa beetona? Toonoone. Kashoon imon hakkemmi calloo immato gaata, ibaroon asho cadiqemmo calloon bi quyoona tuneshone; 22tunaballi Yaafa Macaafo asho bulli axaaxoyich hajeeqqi axaaxoona cuchato bi tunoon xallaayiqqi gettitone. Ebich Yesuus Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona danaa beeti, Yeeri gibanikkiti wojoon boonoshi mulloon bi toommooch too'ii beetina'oyich immii beetone. 23Tunaballi Kiristoosichi toommooch mullee too'iyee yemeeno waataan beetee, ara Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoo gaxxeemmi wottoon, calloona cuchaa quyeeqqa beehone. 24Ebich no mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiree no cadiqemmoyich, ara calloo Kiristoos waan shaggii beeti quyacho tunatone. 25Tunaballi and ara Kiristoosichi toommooch mullee too'iyee yemeeno waatoyich, ebiyee bek ara calloo noon yechii quyataache. 26Ittoshi mulloon Kiristoos Yesuusichi toommooch ittoshi too'iyee naboona ittoshi bulli Yeerichi bushiishoo ittoshine; 27Kiristoosina tookkii ikkottaqqi afaalleeti ittoshi bulli Kiristoosin tahato ittoshine; 28Ittoshi bulli Kiristoos Yesuusina tookkii ittoshich beeti ikkittinoona ikkoo tunato ittoshine. Ebich Ayihudee asho geto oohee Giriikee asho geto aalloone; guuchi yaroo geto oohee doonji yaroo geto aalloone; anaamo geto oohee maachee geto aalloone. 29Ittoshiyoo Kiristoosicho ittoshi tuna gaata, illa Abrahamichi yaroo ittoshine; Yeeriyoo ara bi gibanikkiti wojoon ittoshich immemmone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\