Galaatee 6

1Ta maneena'ote! Ittoshi daggoochee ikkoochi toommooch amashee xu'olla bi dana gaata, Yeerichi Yaafa Ayaanoona yaabee beeti ittoshi ebiyoomi ashoon shiimoona kaachibote! Newoo wotta ebiyoomi mooyona geecheeree ne dihaachemmoyich ne qelloon ariibe! 2Ittoshi daggoochee ikkoo baroochi shaagoon shaagi gaachabe; ebiyoomona Kiristoosi dojiti calloon ceechii beeto ittoshine. 3Ikka asho bareena'oyee beshaanoon beebee bi qelloon beshoon shaahiqqi bi ciini gaata, bi qellooniye bi dachii beeto. 4Tunaballi asho bi ikki ikkoona bi shuunati shuunoo amoomo gaata gabi ariibe; aroyee gub bi shuunoo gaawato tunoon bareena'ochi shuunoona tachaanoon bi shuunaa beeti shuunoona baach emiremmone. 5Ebiyoo, asho bulli bi qelli qellee shaagoon shaago echataani mooyo bi tunatoyichiye. 6Yeerichi qaaroon waayaa beeto waayii beetona tookki gaawa mooyo bullin qoodeebe. 7Ittoshin wochi dachiyaahotine! Yeerichi toommooch cooqqiroo hakkeyaache; asho bi shookkii beeto bullin aroon qeccemmone; 8Bi hajee meenon emirikkiya shookkii beeto meenoochee o'on qeccemmone; tunaballi Yeerichi Yaafa Ayaanoon emirikkiya shookkii beeto Yeerichi Yaafa Ayaanoochee bulli yemeenee kashoon qeccemmone. 9Ebich gaawa shuunoon shuunoyich beenaayone. Taahoo no qayi gaata, qecci goorooba qeccemmo noone. 10Illa no hakkimmi aabo bullin asho bullich, ebiyeenoo boonoshi mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch too'iiqqi ikka kechi ashoon tunatina'oyich, gaawa mooyon tuniibone. 11Am shaaha ogooga biroona ta hajee kishoona ta koorito gaata ciinote! 12Boonoshi meenona gaawaton tunaree bekkiya qaawii beetina'o bulli "Dokireebote!" iqqi ittoshin yullii beetina'one. Tunaballi Kiristoosi masqalee toommooch yoodee bi qiteechon boonoshi getona asheena'o boonoshin du'iyaachemmoyich baachiye. 13Ebi meechi doyoyich de'a ito ittoshi tunoona boonoshi geecemmoyich ittoshi dokireyoon shunniyeetalli, ebi ara dokireetina'olla boonoshi qelloona calloon ceechii quyataaneena'one. 14Tunaballi Doono Yesuus Kiristoosi yooddati masqaloyee beshatee bara geecoo ta waanee wohe; ara masqalee naboona hini shaweexi mooyo taach yoodee qititone; tawoo wotta hini shaweexi mooyoyich yooddee qitito taane. 15Kiristoos Yesuusina andra halloon tunoalli, dokireyoo oohee dokireyee qayo gaaccemmo toonoone. 16Ebi ta gettaa beeti doyoomona beetina'o bullinaa Yeerichi asheena'o bullinochi toommooch diggoonaa maaroona tunabe. 17Yesuusichi mallatoo tunati banoo ta ashittinooch beetone. Ebich ebiyee bek koniyolla taan iritiyaaye. 18Ta maneena'ote! No Doono Yesuus Kiristoosichi wojoo ittoshi bullina tookki tunabe; tookkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\