Hibiree Asheena'oyich 1

1Wonnee yemeenoochee tiijiqqi, Yeeri wodda kaalloon bari bara gommona no qaabbachina'oyich keemachina'ochi noonoona gettiye. 2And hini yemeenee ciiroochaanoo nooch bi gettito, bulli mooyon bi kishooch tuniiya bi kuxxiti, wotta shawoonaa shimaayoonon biinna bi halliti bi Bushoonaniye. 3Biyoo woriganikkiti Yeerichi oogee yiiree bekkoonaa bi shuriyoonochi shaahoona tunaachii, bulli mooyon giidachi bi qaaroona deggiibee, no axaaxoon bi xalliitoyee gub, shimaayooch Yeerichi oogee yiiree qannooch kotahe. 4Yeeri bi bushoyich maraakeena'oyee beshaa beshiti shigoon bi immitoomon, ebiyoomon biin ebi ara maraakeena'oyee beshaa beshoon tuniitone. 5Shimaaji maraakeena'ochi daggoochee konichiye Yeeri "Ta and 'Ne, ta Bushoo neene' iqqa gettato taane" bi ito? Wotta konichiye "Ta biich Nihoo tunemmo taane; biyoo taach Bushoo tunemmone" bi ito? 6Wotta Yeeri Qaabba bi Bushoon hini shawooch wochaa bi deejiyooba, "Yeerichi maraakeena'o bulli biich goyinnabeete" iye. 7Yeeri shimaaji maraakeena'ochon gettiibee, "Bi maraakeena'on yongoomina'on, Bi wocheyachina'onoo conjii beeti qaaqqoomina'on tuniiyemmone" iye. 8Tunaballi Yeeri bi Bushoochon gettiibee, "Nuggushoo Yeero! Ne taatee qeeno bulli yemeenoon beeyemmone; Ne taatittinee daggooch beetina'o bullin tatoona qeejihine. 9Cadiqoon shunnatine; hukkoon shixxatine; Ebich ta Yeeri ne Nuggushoo ne nuucheena'oyee ne beshemmoyich neen oogiiqqa emirikkiyoye" iye. 10Daakkiqqinoo, "Doonocho! Shiichiqqa shawoon neechitine; shimaayoo ne kishee shuunoone; 11Boonoshi bulliyoo aallemmina'one; tunaballi ne beeyemmo neene. Boonoshi bulliyoo qoraddoochoomon geenemmina'one. 12Boonoshin bullikkoochoomon qoddemmo neene; boonoshiyoo shaddeeyemmina'one; Tunaballi ne halla neene; shaddeyaachine; ne beemi yemeeno ciirataache" iye. 13Tunaballi maraakeena'ochi daggoochee konichiye Yeeri "Neen kochii beetina'on ne baatooch ta dichimmi wottoon ta qannooch kotabe!" bi ito? 14Maraakeena'o bulliyoo Yeeri wodiiyemmi asheena'on boonoshi gaachemmoyich wochee beetina'o, Yeerichoo maddii beetina'o tooneena'ona?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\