Hibiree Asheena'oyich 2

1Ebich no waayati ibaree qaaroochee shokiree diqqoona aacona manjati ashoomon no tunataachemmoyich, beshoon no qelloon quyabone. 2No qaabbachina'oyich maraakeena'o gettiti qaaro manjoone; ara qaaroon shaaddatonaa de'a getaache ito bullinochi toommooch tato tunati beda nalloo nalleetone. 3Ebich nowochi, ebiyoomi woriganikkiti wodoon no qayana gaata, aabichiree muricon hakkehone? Ebi wodeechon shiichiqqi gettito Doono Yesuusine; waayatina'oo ebi ibaroo bi tunoon nooch manjiitina'one. 4Arooba Yeeri mallatoonaa woriganikkiti mooyonon, bari bara gaakkachi mooyonoo bi shuunoona, bi bi qelloona bi daaggitoomon, Yaafa Ayaanee wojoonoo qoodoona boonoshina tookkii miixatone. 5Asheena'o beeyemmi, gub woyemmi andra shawoon, aroo no gettaa beeti shawoon maraakeena'oyich hajiyaanoone. 6Tunaballi ikka asho Yaafa Macaafooch ikka xaa'ooch ishichitone:- "Biin ne gabemmoyich asho amashoone? Oohee biin ne ciinnemmoyich ashi bushoo amashoone? 7Maraakeena'oyee giishacha wottoon baach shapiihine; oogee yiiroonaa oogoonon biich immahine; [ne hallitina'ochi toommooch biin iraashiihine;] 8Bullin biyee deshoon tuniiqqa biich hajiihine" iqqi miixatone. Bullin biyee deshoon tuniiqqi biich bi hajiihooba, ikka mooyonolla echiyaanoone; tunatee and bulli mooyo biich hajeeto bi tunoon bat beegaano noone. 9Tunaballi Yeeri bi wojoona asho bullicha getiree bi qitemmoyich bi tuniiti, giishacha wottoon baach maraakeena'oyee bi shapiiti, qitee xuuxoon bi beeggitoyich, oogee yiiroonaa oogoonon biich bi immiti Yesuusin beeggahone. 10Bulli mooyon halliti, bulli mooyo biich beeti Nuggushoo Yeeri meeti bushiisheena'o bi oogee yiiroochee boonoshi qoodeeyemmoyich deeba qaawiye; ebich "Yesuusi wodooch boonoshin shaggiibe" iqqi bi toommooch shaggiti xuuxoona beddito bi tunemmoyich Yeeri tuniyoo tatoone. 11Yaafii beetonaa yaafee beetina'o bullina ikka Nihoo Yeerichi bushiisheena'one; ebichi naboyich Yesuusi "Ta maneena'ote!" iqqi ceegoyich yeellataanoone. 12Ebich ishichiye:- "Ne mooyon ta maneena'oyich gettemmo taane; Neech goyinniya kicee beetina'ochi daggoochaa shoddoona neen gallatemmo taane" iye. 13Daakkiqqi wotta, "Yeerin gibanaa beeto taane" iye. Daakkiqqinoo wotta, "Ebiyoche, taannaa Yeeri taach immiti bushiisheena'ona!" iye. 14Illa ebi bushiisheena'o meenon tahati asheena'o boonoshi tunatoyich, Yesuusiyoo wotta boonoshichoomon meenon tahati ashoon tunahe. Ebin Yesuusi tunato, bi qitoona ashoon wuxee hakkoo biich beeti Daabiloosin ebi bi hakkoon bi mucciiyemmoyichiye; 15wotta boonoshi beemi yemeeno bullin qitoyich boonoshi shattitoyich guunoomo tunaqqi cuchaqqi beetina'o bullinoo biisha bi kichemmoyichiye. 16Ebina Abrahamichi yaroon gaachahalli, maraakeena'on toonoone. 17Ebich asheena'ochi axaaxoon maariiya, Yeerich bi maddoona ariqqachonaa gibaneetona tunati qeeshee guudo bi tunemmoyich, mooyo bullina bi maneena'on shaahoo biich qaawiitone. 18Yesuusi bi qelloona Daabiloosi biin gondoon shuuniiya bi qiiccatee xuuxoon bi beeggitoyich, and Daabiloosi boonoshin gondoon shuuniiya bi qiiccaa beeti asheena'on gaachoon hakkiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\