Hibiree Asheena'oyich 3

1Ebich noonna tookkii Yeerina ceeggaqqi yaafeeti ta maneena'ote! Ibariiqqa no miixaa beeti mooyo bullina noon gaachiya wocheeti mishiraachachonaa qeeshee guudoona tunati Yesuusin gabibote! 2Muusi wotta Yeerichi asheena'on yaabiibee bi tuniiti mooyo bullina gibaneeto bi tunatoomon, ebiyoomon Yesuusiyoo ebi shuunoyich biin iraashiiti Yeerich gibaneetone. 3Kexon haggii beeti asho ebi ara kexoyee beshi oogo biich beemoomon, ebiyoomon Yesuusi Muusiyee beshiti oogee yiiracho tun bi bedon Yeeri gettitone. 4Kexo bullich biin haggiti asho beetone; tunaballi bulli mooyon shuunato Yeerine. 5Muusi gub Yeeri gettemmi mooyoyich miixoo tuniya Yeerichi kechi asheena'o bullichi daggooch aafee bushoochoomon gibaneetone. 6Tunaballi Kiristoosiyoo Yeerichi kechi asheena'o bullichi toommooch bushoochoomon gibaneetone. No wotta noon aafo kupphii beeti, geecii beeti gibanoon [ciirooch beddaahee manjiiqqaa] no yeshi gaata, Yeerichi kechi asho noone. 7Ebich Yaafa Ayaano gettii beetoomon, "Hanaach Yeerichi qaaroon ittoshi waaya gaata, 8ittoshi qaabbachina'o barahooch beebee, 'Noon kaarehashi oohee cikki qajehe?' iqqi, Yeerichi toommooch hukkoon boonoshi shuunahooba, boonoshi mulloon muumiitina'one. Ittoshi wotta ebiyoomon ittoshi mulloon muumiyaahotine! 9Yeeri ishichiye:- 'Aabba naton boonoshich ta shuunati shuunoon beeggitina'o boonoshi tunateenolla, taan "Noon kaarehashi oohee cikki qajehe?" iqqi, ta toommooch hukkoon shuunatina'one. 10Ebich ara shiijaroon kaarahoye; "Bulli aaboon taan dabboon qajiyeete; ta gommon ariyaaneena'one" iyoye; 11Ebiyoomon "Boonoshi kashemmoyich imma ta gabiti shawooch ciroona giyaacheete" iqqa kaaroona wogahoye' itone." 12Ta maneena'ote! Beeyachi Yeerin qajiiyemmi, Yeerichi toommooch mullee too'iyoon bajemmi gonda mullo diqqich ittoshi daggoochee ikkoyicholla bi beetaachemmoyich, ittoshi qelloon quyabote! 13Tunaballi ittoshi daggoochee kittinnoo koniyolla axaaxoona dacheeree mulli manjoo bi tunataachemmoyich, "Hanaacha" getee bi ceeggee bee gaata, qemi qemona ittoshinaa ittoshina ikkoo baroon kupphiibe. 14Shiichiqqa Yeerichi toommooch mulloon no too'iihooba, nooch beeti mullee too'iyoon ciirooch beddaahee manjiiqqa no yeshi gaata, Kiristoosicho tunato bullin qoodeyacho noone. 15Yaafa Macaafooch getteetoomon, "Hanaach Yeerichi qaaroon ittoshi waaya gaata, Ittoshi qaabbachina'o Yeerichi toommooch hukkoon boonoshi shuunahooba, Boonoshi tuniitoomon, ittoshi mulloon muumiyaahotine!" 16Yeerichi qaaroon waayaachii, bi toommooch hukkoon shuunatina'o aaboshine? Muusina yaabeeqqi Gibicee Shawoochee kechitina'o bulli tooneena'ona? 17Aabba naton Yeeri boonoshi toommooch kaaratina'o, aaboshine? Axaaxoon shuunaqqi boonoshi dubano barahooch dihii echatina'o, tooneena'ona? 18"Boonoshi kashemmoyich imma ta gabiti shawooch giyaachemmina'one!" iqqi Yeeri wogati asheena'o, aaboshine? Yeerichi toommooch hukkoon shuunatina'o tooneena'ona? 19Illa boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoon boonoshi qajitoyich, Yeeri imma bi gabiti shawooch gimon hakkaaneena'o boonoshi tunoon beeggahone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\