Hibiree Asheena'oyich 6

1Kiristoosichi mooyon gettii beeti aafi wocho, ebiyoo axaaxoochee xalliyoon hakkaani, gaacaalli doyoochee wottaqqi, mulloon Yeerichi toommooch too'iyeechon, aacona afaalleyeechon, ashoon diiroyich kishoon bi shimbooch kotiyeechon, qitii duukkatina'o keyichon, Yeeri nallemmi bulli yemeenee nalleechon dojoone. Ebi ara aafi wochoon wochinnoon tiiji geti beeyaayone. Ebi aroon qayiichi, mullachi ariiti asheena'oyich tunemmi doyooch beshabone. 3Yeerichi daaggoo bi tuna gaata, ebin tuniiyemmo noone. 4Ikka wottoon Yeerichi wocho ibaroo bi tunoon ariitina'on, Yeerichi wojoochee quupphii beeggitina'on, Yeerichi Yaafa Ayaanoochee qoodeyacho tunatina'on, 5Yeerichi qaaro gaawato bi tunoon ariiqqi, gub woyemmi yemeenooch Yeeri taatemmi giidoon quupphii beeggitina'on, 6aroyee gub qajii wottaqqi nookkatina'on, wochinnoon Yeer waan wochiqqi boonoshin andriyoo hakkeyaanoone; Ebiyoo, Yeerichi Bushoon wochinnoon boonoshi yooddii beetoyich, ashi aafoochoo boonoshi giishii beetoyichiye. 7Wodda kaalloon bi toommooch dihii beeti amiyon uchaa beeti, biin gochii beetina'oyich maayoon collii beeti shawe Yeer waanee diiroon danemmine; 8tunaballi angixonaa guccinonon bi collii gaata, gaacaalleene; Yeerina upeeyaniye bi ii beeto; ciiroochaanoo qaaqqoona miccemmine. 9Tunaballi ta shunachina'ote! Ittoshich ebiyoomi magga qaaroona ta gettateenolla, Yeerina wodiqqi ittoshi danati wojoo beshaa beshoo bi tunoon xiishito taane. 10Yeeri cadiqoone; Yeerina yaafeeti kittinneena'on ittoshi deggitoyich, and beddaaheenoo ittoshi deggii beetoyich, ittoshi shuunati shuunoonaa biich ittoshi bekkii beeti shunoonon battataache. 11Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoonaa haa'iyoona Yeeri gibanikkiti mooyon danaa beetina'ochoomon ittoshi tunemmoyichalli, beenachina'o ittoshi tunemmoyich ta qaatoo toonoone; ara gibano ceennimmi wottoon ittoshi ikki ikkoo ebiyee aaf ittoshi kupphatoomon, ciirooch beddaahee ittoshi kupphemmoyich qaatii beeto taane. 13Yeeri Abrahamich bi gibanikkiyooba, "Ibaroon neen diiremmo taane; ne yaroon meechemmo taane" iqqi, biyee besha baroo aallo bi tunatoyich, bi qelloona wochii wogahe. 15Ebich Abrahami haa'iiqqi ebi gibano biich ceenee danoon hakkitone. 16Asheena'o boonoshi wogaa bee gaata, boonoshiyee beshoochi shigoona wogaheete; boonoshi yibbaatoon wogoona manjiiqqi boonoshi daggooch beeti hayo (nabo) bullin wokkiiheete. 17Ebich Yeeri gibanikkiti mooyon danemmina'oyich, bi gabiti gaboon shaddaachemmo bi tunoon xalla bekkiiya bi qaawitoyich, bi gibanikkiti gibanee toommooch wogoon daakkiye. 18Illa hini ara gutta mooyina'o shaddeyaachemmina'one; Yeeri "Kootoone" getaachemmi mooyina'one; ebich bi waan shokiqqa woditi no, no aafooch beeti, Yeeri nooch gibanikkiti mooyon danoyich kuppha qaatoona quyaa beeto noone. 19Shuuraanoon no beeyemmoyich, ebi no gibanaa beeti gibano no kashoon quyaa beetone; ebi ara gibano no geddaa beeto, Yesuusine; biyoo shimaaji yaafa kechi maaci yaafa xaa'ooch maccillaatoon beshaa giyitone. 20Malkacadiqi qeeshee guudo bi tunatoomon, Yesuusi bulli yemeenoon qeeshee guudo tunaqqi, noyee shiichii arooch noocha iqqi giyitone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\