Hibiree Asheena'oyich 8

1No gettaa beeti mooyoochee aafachi mooyo ebine:- Shimaayooch oogee yiirachi Yeerichi qannooch kotati, ebiyoomi qeeshee guudo nooch beetone; 2biyoo yaafa kechi daggeexi yaafa xaa'ooch, ebi getoo ibara Yeerichi danee duukkaanooch, qeeshee guudo tunaqqi biich maddii beetone; ebi duukkaanoonoo xogito asho tunataanoon Doono Yeerine. 3Qeeshee guudo bulli bi ukkuraa beeto buuroonaa deejoonon Yeerich bi giddiiyemmoyichiye; ebich hini ara qeeshee guudo Yeerich bi giddiiyemmi ikka mooyo biich beemo qaawiihe. 4Illa aroo shawee toommooch beeto bi gaata, qeeshoo tunataacheshone; Ebiyoo, Ayihudeena'ochi callee doyoomon buuroonaa deejoonon Yeerich giddii beeti qeesheena'o beetina'o boonoshi tunatoyichiye. 5Boonoshiyoo Muusi Yeerichi danee duukkaanoon shuuniya bi ii beehooba biich getteetoomon, shimaaji mooyoyich shaahiyoonaa yiirittoona baach tunatoochaa maddii beetina'one; Yeeriyoo Muusich "Siini Guudoochaa neech ta bekkiiti shaahoomon bullin ceechi ne tuniiyemmoyich neen ariibe!" itone. 6Tunaballi and Yeeri gibanikkiti besha gibanoona manjiti besha wogoona Yesuusi shoobbacho bi tunatoomon, ebiyoomon Yeeri beshaa beshi qeeshee guudee maddoon biich immitone. 7Aafi wogo shapaano gaata, guttinnee wogo qaawiyaacheshone. 8Yeeri bi asheena'ochi toommeexi gondoon ciinniqqi boonoshich ishichitone:- "Ebiyoche, Isra'eeleena'onaa Yihudee asheena'ona tookki andra wogoon ta giyemmi yemeeno woyemmone iye Doono Yeeri. 9Ebi wogo boonoshi qaabbachina'on Gibicee Shawoochee kichiya boonoshi kishoon ta yechahooba, boonoshina tookkii ta giyati wogoomo toonoone. Boonoshin cikkii qajahoye; Ebiyoo, boonoshi ta wogoona manjaaneena'o boonoshi tunatoyichiye iye Doono Yeeri. 10Ebi ara yemeenoyee gub Isra'eeleena'ona tookki ta giyemmi andra wogo ebine iye Doono Yeeri:- Ta calleena'on boonoshi mullooch kotiiyemmo taane; Boonoshi mullee cilloochoo kooremmo taane; Tawoo boonoshi Nuggushoo tunemmo taane; Boonoshiyoo ta asheena'o tunemmina'one. 11Asho koniyolla bi shawee ashoon, asho koniyolla bi manoon 'Doono Yeerin ariibe!' getiree dojaachemmone. Ebiyoo, gishiisheena'oochee tiijiree ogoogeena'ooch beddaahee, Bulli taan arii beetina'o boonoshi tunemmoyichiye. 12Boonoshi xu'oon maaremmo taane; Boonoshi axaaxoonoo wochinnoon gabaachemmo taane" itone. 13Andra wogo bi ito, "Aaficho geenatone" getone. Echatonaa geenatona tunati wogo aallemmi aabo katinnitone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\