Hibiree Asheena'oyich 9

1Aafi wogoyich wotta Yeerich maddee doyoonaa ashi kishoona shuuneeti yaafee kexona beetone. 2Gutta gatoona kuxxati duukkaanoo xogeetone. Duukkaanee ikka kuxi yaafee xaa'oo getteetooch maqirajoonaa Yeerich giddaa beeti deejee kosho arooch beeti gafatoona beetone. 3Maaci gat maccillaatoyee bek yaafa xaa'eexi yaafoo beetone. 4Ebi ara xaa'ooch ixaano shookkaa beeti deejee qiico beetone; ebi deejee qiico aachoona dikkeetone; wotta bi guuda gawo bulli aachoona dikkeeti wogee taaboote beetine; ebi taabootee daggooch mannoo beeti aachee qullo, ataa waajati Haroonichi gumbeenaa Yeerichi calloo kooreeti gutta xaqqeena'ona beetina'one. 5Ebi ara taabootee toommooch axaaxoon maariyee guufoon boonoshi qoshoona yiiraa beeti, gutta Yeerichi oogee yiiree kurubeena'o beetina'one. Ebi boonoshi ikki ikkeena'ochon getoyich and hakkaachone. 6Ebi bulliyoo ebiyoomon qanniqqi bi beetee, qeesheena'o boonoshi maddee doyoon ceechiibee, bulli araddoon duukkaanee daggeexi kella bad giyii beetina'one. 7Tunaballi duukkaanee daggooch gati maac qeeshee guudo natooch ikka kaalloon bi ikketo baach giyii beetone; biyoo biinnaa asheena'ona tuushoona shuunati axaaxoyich deejee damoon yeshaanoon giyaanoone. 8Aafi duukkaanoo bat xogeeqqi beetee, shimaaj beeti yaafa xaa'eexi yaafooch giijii beeti gommo bat qecheyaano bi tunoon Yaafa Ayaano ebiyoomona bekkii beetone. 9Ebiyoo andi yemeenooch beetina'oyich bekkii beeti shaahiyoone. Ebiyoomon Yeerich giddaa beeti buuroonaa deejoona Yeerich goyinnaa beeti ashi mulloon xalliyoon hakkaanoone. 10Ebiyoo, eboshi Yeeri bullin bi andriimmi yemeenee wottoon tunaa beeti maayoonaa uyoonochi doyoo, bari bara xallittinee doyoo tunaa beeti maach bekkaa beeti ashittinee doyeena'o baach boonoshi tunatoyichiye. 11Tunaballi Kiristoosi bi waanaa nooch shaggiti gaawa mooyoyich qeeshee guudo tunatone; beshoonaa gaawatona, ashi kishoona shuuneyaani, ebi getoo hini halleeti shawoochee tunataani duukkaanooch 12ikka kaalloon ciichiqqi, shimaayooch beeti yaafa xaa'ooch emmisheena'onaa gubbaneena'onochi damoona tunataanoon, bi hajee damoona giyiye; arooch giyiqqi bulli yemeenoon axaaxoochee biicheyoon nooch daniihe. 13Qeesheena'o ee'ati asheena'ochi ashittinoon xalliyoyich gubbaneena'ochi damoon oohee emmisheena'ochi damoon boonoshi wucee, oohee gidaree meeno miccii oojiti tulloon boonoshi shahee, ebi doyoo asheena'on yaafemmo bi tuna gaata, 14kiinaallo tunaqqi, bulli yemeenoon beeyemmi Yeerichi Ayaanoona bi qelloon deejoo tuniiqqi, Yeerich giddiiti Kiristoosichi damoo aabichiree beshoon Beeyachi Yeerich no maddemmoyich, axaaxoochee xalliyoon hakkaani, gaacaalli doyoochee no mulloon xalliiyemmo tunehe? 15Ebich aafi wogo bat manjiqqi bi beetee, calloon shaaddatina'on boonoshi shuunati axaaxoochee biisha kichiya Kiristoosi qititoyich, Yeeri bi ceeggiti asheena'oyich bi gibanikkiti bulli yemeenee wojoon boonoshi deqqemmoyich Kiristoosi andra wogee shoobbachone. 16"Immabe" getee aanneeti mooyo bee gaata, aanniti uro qitito bi tunoon manjiiqqi ariyoo qaawiihe. 17Ebich ikka asho bi aanniti mooyo manjoo bi tunemmo bi qititoyee gub baachiye; tunaballi aanniti uro qitaani bi beetee, bi aanniti aannoo amoonolla gaacaache. 18Ebich aafi wogolla damoonaniye bi diireeto. 19Muusiyoo shiichiqqi callooch kooreeti mooyo bullin asheena'oyich gettiye; aroyee gub maamina'ochi damoonaa emmisheena'ochi damoonon aacona bacciqqi ceella bagee eexona cuchati husoophee michi waamona haccii yechiqqi tiyii, "Yeeri ittoshin 'Quyabote!' iqqi bi gettiti wogoon manjiiti damoo hinine" iqqi Callee Macaafoonaa asheena'o bullinochi toommooch wuciye. 21Ebiyoomon danee duukkaanoonaa maddee qiiceena'o bullinochi toommooch damoon wuciye. 22Callooch kooreetoomon, giishacha mooyoyee beshatee bulli mooyo guureeti deejee damoona xallahe. Damoo ufataanoon Yeeri ashi axaaxoon maaraache. 23Illa shimaayooch beeti mooyina'ochi shaahiyeena'o ebiyoomi gommona xallo boonoshich qaawiihe; tunaballi shimaayooch beeti mooyina'o boonoshi qelloona ebi aroyee beshi deejoona xallo boonoshich qaawiihe. 24Kiristoosi ashi kishoona shuuneeti yaafee xaa'ooch, ebiyoo ibara yaafee xaa'eexi shaahiyoona tunati xaa'ooch giyaanoone; tunaballi shimaayooch giyiichii, and noocha iqqi Yeerichi aafooch giddatone. 25Qeeshee guudo nati natona gijeena'ochi damoon yechiqqi, yaafee xaa'eexi yaafooch giyii beetone; tunaballi Kiristoosi ebiyoomon shimaaj beeti yaafa xaa'ooch bi giyito, wochii wochii bi qelloon deejoon tuniiqqi giddiyoyich toonoone. 26Ebi tunesho gaata, hini shawoo halleetoochee tiijiree, wodda kaalloon xuuxoon beego biich qaawiiyeshone; tunaballi and yemeenee ciiro katinee, bi qelloon beshii deejoon tuniiqqi, axaaxoon wokkiiya ikka kaalloon bekkatone. 27Ikka kaalloon qitemmo bi tuno asho bullich echataani mooyone; aroyee gub Yeeri boonoshi toommooch nallemmone; 28ebiyoomon Kiristoosi wotta meetina'ochi axaaxoon shaagga ikka kaalloon bi qelloon deejoo tuniiqqi bi giddiitoyee gub, axaaxoon shaagoyich tunataanoon, biin quyaa beetina'on wodiyoyich, boonoshicha getiree guttinnoon woyemmone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\